Про районний бюджет на 2016 рік

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Заслухавши інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Духніч О.І., керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 77 Бюджетного кодексу України та висновками постійної комісії районної ради з питань бюджету і комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2016 рік:

1.1 Доходи районного бюджету у сумі 183603140 грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 182112300 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 1490840 грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;
1.2 Видатки районного бюджету у сумі 183603140 грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 182112300 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 1490840 грн.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування, у тому числі по загальному фонду 182112300 грн. та спеціальному фонду 1490840 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 100000 грн.

4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

5. Затвердити на 2016 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 2139694 грн.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.

7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 163191 грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації в особі управління фінансів райдержадміністрації, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Затвердити формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам територіальних громад сіл, селищ, міста, адміністративно підпорядкованих Радомишльському району, відповідно до пункту 20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, в частині утримання дошкільних навчальних закладів освіти, сільських, селищних, міських Будинків культури, клубів, бібліотек, згідно з додатками 5 та 6 до цього рішення.

11. Дозволити районній державній адміністрації в особі управління фінансів райдержадміністрації, за погодженням з постійною комісією з питань бюджету і комунальної власності, в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з подальшим поверненням коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік:
у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

14. Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2016 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу додаткових дотацій, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам з наступним затвердженням районною радою.

15. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Голова ради О.Л. Потієнко

Додатки:
 1. Доходи районного бюджету на 2016 рік
 2. Розподіл видатків районного бюджету на 2016 рік
 3. Міжбюджетні трансферти з районного бюджету місцевим/ державному бюджетам на 2016 рік
 4. Перелік місцевих ( регіональних ) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2016 році
 5. Порядок розподілу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування
 6. Порядок розподілу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування
 7. Звіт за 9 місяців 2016 року по КПК 77610101 ДБ бюджет УФ
 8. Звіт за ІІІ квартал 2016 року по районому мюджету УФ
 9. Рвчний звіт за 2016 рік по районному бюджету УФ
 10. Річний звіт за 2016 рік по КПК7761010 по ЛБ бюджету УФ

Залишити відповідь