Розміри соціальних допомог з 01 липня 2019 року.

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

І. Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”.

1) допомога по вагітності та пологах (перша цифра особового рахунку – 4) ШВП 713, 714, 715 розмір допомоги складає – 25% прожиткового мінімуму для працездатної особи: (перерахунок проводити тільки по особових рахунках, в яких лікарняний лист закривається після 01.07.2019 року).

Розмір допомоги З 01.07.2019
(25%*2007.00)501,75 грн.

 

2) допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням (перша цифра особового рахунку – 4) ШВП 701-709. Для визначення розміру допомоги застосовувати розмір прожиткового мінімуму:

Категорія дитини З 01.07.2019
Діти віком до 6 років 1699,00 грн.
Діти віком від 6 до 18 років 2118,00 грн.

 

3) допомога одиноким матерям (перша цифра особового рахунку – 4) ШВП 681-689, 691-699. Для визначення розміру допомоги застосовувати розмір прожиткового мінімуму:

Категорія дитини З 01.07.2019
Діти віком до 6 років 1699,00 грн.
Діти віком від 6 до 18 років 2118,00 грн.
Діти віком від 18 до 23 років 2007,00 грн.

 

ІІ. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям у випадках, якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину”.

4) тимчасова державна допомога призначається у розмірі 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку для ШВП 401-409, 901-909, 421-429.

50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку
Категорія дитини З 01.07.2019
Діти віком до 6 років 849,50 грн.
Діти віком від 6 до 18 років 1059,00 грн.

 

IІІ. Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям”

5) допомоги малозабезпеченим сім`ям з 01.07.2019 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить:

 • для працездатних осіб 21 відсоток,
 • для дітей – 85 відсотків,
 • для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям збільшити з 01.12.2018року на кожну дитину віком від 0 до 13 років на 250 грн., від 13 до 18 років на 500 грн.

При цьому максимальний розмір допомоги з урахуванням збільшення на кожну дитину не по вино перевищувати за прожитковий мінімум для сім’ї.

 

ІV. Постанова КМУ «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»

6) Державної соціальної допомоги переміщеним особам на проживання (перша цифра особового рахунку – 6) ШВП 007 Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність 1564,00грн.

Розмір грошового забезпечення визначати для категорії працездатності:

 • «Інвалід І групи», «Дитина-інвалід» – 130% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • «Інвалід ІІ групи» – 115% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • «Інвалід ІІІ групи» – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність;

Загальний розмір допомоги не може перевищувати 3400 на сім’ю, у якої є особи з інвалідністю.

 

 1. V. Постанова КМУ “Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду на догляд за ним”.

7) допомога по догляду за інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу (перша цифра особового рахунку – 6) ШВП 1, 3. Для визначення розміру допомоги застосовувати прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць:

Розмір допомоги З 01.07.2019
1936,00 грн.

 

VІ. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2007 року № 605 Про проведення експерименту з призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням) і проживають у сім‘ях опікунів (піклувальників), за принципом “гроші ходять за дитиною”.

8) Державна соціальна допомога дітям-сиротам (перша цифра особового рахунку – 6) ШВП 041, 042. Максимальний розмір допомоги становить.

Категорія дитини З 01.07.2019
Діти віком до 6 років 3398,00грн.
Діти віком від 6 до 18 років 4236,00грн.
Діти віком від 18 до 23 років 4014,00грн.
Інвалід віком від 18 до 23 років 3128,00грн.
Max розмір грошового забезпечення для прийомних батьків (515) – 1,5 прож. min 3010,50грн.
Max розмір грошового забезпечення для батьків-вихователів (516) – 5 прож. min 10035,00грн.

 

VII. Постанова КМУ «Про призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»

9) компенсації фізичній особі за надання соціальних послуг (перша цифра особового рахунку – 6) ШВП 004,005,006 необхідно застосовувати такі розміри компенсації:

п/п

Вид компенсації Розмір компенсації з 01.07.2019 року, грн.
Працездатні Особи, які втратили працездатність
1 Ком-я фіз. особам, які надають соц. послуги інвалідам 1 групи

15%*2007,00

301,05

15%*1564,00

234,60

2 Ком-я фіз. особам, які надають соц. послуги громадянам похилого віку, інвалідам 2 групи та дітям-інвалідам

10%*2007,00

 

200,70

10%*1564,00

 

156,40

3 Ком-я фіз. особам, які надають соц. послуги інвалідам 3 групи та хворим

7%*2007,00

140,49

7%*1564,00

109,48

 

VIII. Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»

10) державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (перша цифра особового рахунку – 6) ШВП 10,20,30 40 необхідно застосовувати такі розміри допомоги:

Назва допомоги З 01.07.2019 995 КФН
Допомога інваліду 1 групи 1564,00
Надбавка на догляд інваліду 1 групи підгрупи А (75%*1564,00) 1173,00
Доплата з 01.01.2016 ЗУ №495-VIII 475,80
Надбавка на догляд інваліду 1 групи підгрупи Б (50%*1564,00) 782,00
Допомога інваліду 2 групи (80%*1564,00) 1251,20 312,80
Надбавка на догляд за інвалідом 2 групи (15%*1564,00) 234,60
Допомога інваліду 3 групи (60%*1564,00) 938,40 625,60
Надбавка на догляд за інвалідом 3 групи (15%*1564,00) 234,60
Допомога дитині-інваліду (70%*1564,00) 1094,80 469,20
Надбавка на догляд за дитино-інвалідом підгрупа А, віком до 6 років 1699,00
Надбавка на догляд за дитино-інвалідом, віком до 6 років (50%*1699,00) 849,50
Надбавка на догляд за дитино-інвалідом підгрупа А, віком від 6 до 18 років 2118,00
Надбавка на догляд за дитино-інвалідом, віком від 6 до 18 років (50%*2118,00) 1059,00
Підвищення дітям-інвалідам внаслідок аварії на ЧАЕС (1564,00)*70%*50%)547,40

 

 1. IX. Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю і державної допомоги на догляд”.

11) Державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд, (перша цифра особового рахунку – 6) ШВП 110-170 необхідно застосовувати такі розміри допомоги:

 

ШВП/

код виплати

Назва державної соціальної допомоги

Відсо

ток

Основний код Код виплати 995 До виплати
110/270 ДСД особам з інв.1 групи 100% 1564,00 грн 1564,00 грн
111/271 ДСД жін. звання “Мати – героїня” 100% 1564,00 грн 1564,00 грн
120/272 ДСД особам з інв. 2 групи 80% 1251,20 грн 312,80 грн. 1564,00 грн
130/273 ДСД особам з інв. 3 групи 60% 938,40 грн. 625,60 грн. 1564,00 грн
140/274 ДСД священослужителям 50% 782,00 грн. 782,00 грн. 1564,00 грн
150/275 ДСД особам, які досягли віку(63,58) 30% 469,20 грн. 1094,80 грн. 1564,00 грн
161/276 ДСД на догляд за особою з інв. 1 групи А 30% 469,20 грн 469,20  грн.
161/276 ДСД на догляд за особою з інв. 1 групи Б 15% 234,60 грн. 234,60 грн.
160/277 ДСД на догляд пенсіонеру 15% 234,60 грн. 234,60 грн.
170/278 ДСД за померлого годувальника на 1 дитину 100% 1564,00 грн 1564,00 грн
170/278 ДСД за померлого годувальника на 2-х дітей 120% 1876,80 грн 1876,80 грн
170/278 ДСД за померлого годувальника на 3-х дітей 150% 2346,00 грн 2346,00 грн

 

 1. X. Постанова КМУ від 27.12.2017 року № 1098 «Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату».

12) Тимчасової ДСД особам пенсійного віку, які не набули права на пенсію (перша цифра особового рахунку – 6) з ШВП 180 та  кодом виплати 279.

Розмір тимчасової допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не може перевищувати 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

 

Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність З 01.07.2019
1564,00 грн.

 

 

Залишити відповідь