Нормативно-правове та організаційне забезпечення з питань відкритих даних

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ВІДКРИТИМИ ДАНИМИ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

 

Закон України “Про доступ до публічної інформації”

В Україні відкриті дані регламентує Закон України “Про доступ до публічної інформації”. Цей Закон визначає поняття відкритих даних (стаття 10.1) та умови їх використання (стаття 10.2).

Стаття 10.1. Публічна інформація у формі відкритих даних– це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.

Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.

Стаття 10.2. Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її подальшого вільного використання та поширення.

Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАБОРИ ДАНИХ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОПРИЛЮДНЕННЮ У ФОРМАТІ ВІДКРИТИХ ДАНИХ

 

Для виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” Кабінет Міністрів України розробив та ухвалив Постанову №835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”, яка визначила формати, структуру, вимоги, перелік наборів відкритих даних, що обов’язкові до оприлюднення розпорядниками публічної інформації.

20 грудня 2017 року Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Постанови №835, розширивши перелік наборів для оприлюднення (Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 №1100“ Про внесення змін до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”).

 

ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО ПОРТАЛУ ВІДКРИТИХ ДАНИХ УКРАЇНИ

Робота Єдиного державного порталу відкритих даних України та взаємодія розпорядників інформації з ним затверджені Постановою Кабінету Міністрів України №867 “Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних. Порядок ведення Єдиного державного веб-порталу відкритих даних”.

 

МІЖНАРОДНА ХАРТІЯ ВІДКРИТИХ ДАНИХ ТА УКРАЇНА

 

Міжнародна хартія відкритих даних– це ініціатива щодо співпраці урядів, приватного сектору та неурядових організацій для розвитку відкритих даних у світі. Вона була заснована у 2015 році.

Наразі до цієї ініціативи долучилися більш ніж 70 урядів та організацій.

Україна долучилася до Міжнародної хартії відкритих даних 22 вересня 2016 року. Кабінет Міністрів України ухвалив Розпорядження №686-р “Деякі питання приєднання до Міжнародної хартії відкритих даних”, яке визначило принципи роботи держави у сфері розвитку відкритих даних.

Хартія містить основні принципи:

 • Відкритість за замовчуванням;
 • Чіткість і оперативність;
 • Доступність і використання;
 • Порівнюваність та інтероперабельність;
 • Розвиток електронного врядування та залучення громадян;
 • Інклюзивний розвиток та інновації.

Державне агентство з питань електронного урядування співпрацює з Міжнародною хартією відкритих даних задля розвитку відкритих даних в Україні відповідно до міжнародних стандартів. Зокрема, робота уряду у сфері відкритих даних базується на принципах, що закріплені в Міжнародній хартії відкритих даних.

 

ДОРОЖНЯ КАРТА РОЗВИТКУ ВІДКРИТИХ ДАНИХ В УКРАЇНІ

 

План роботи уряду щодо розвитку відкритих даних визначає Дорожня карта, яку розробляють і затверджують раз на рік із залученням експертів та активістів. 2017 року Дорожня карта розвитку відкритих даних в Українібула розроблена на основі принципів Міжнародної хартії відкритих даних. Вона визначила 59 завдань урядові щодо впровадження політики відкритих даних. На основі них були розроблені Плани дій для реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних у п’яти містах: Львів, Вінниця, Чернівці, Дрогобич, Дніпро.

 

ПЛАНИ ПРІОРИТЕТНИХ ДІЙ УРЯДУ

 

Розвиток відкритих даних – одне з першочергових завдань Кабінету Міністрів України, що визначено в середньостроковому плані пріоритетних дій Урядудо 2020 року та плані пріоритетних дій Уряду на 2017 рік. Зокрема, завданням до 2020 року є оприлюднення не менше ніж 50 000 наборів даних у формі відкритих даних і стимулювання розвитку суспільних та комерційних проектів на їх базі, зокрема не менше ніж 5 000 наборів і 10 проектів у 2017 році.

 

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ

 

Концепція розвитку електронної демократії в Україні та План заходів з реалізації першого етапу її виконання, які затверджені 20 вересня 2017 року Розпорядженням Кабінету Міністрів України, визначають заходи щодо забезпечення розвитку відкритих даних до 2020 року.

У концепції зазначено, що оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних для вільного використання:

 • дасть змогу  створити  додаткові  механізми  реалізації  права  на  доступ  до  інформації,  що перебуває у володінні органів влади;
 • підвищить прозорість діяльності державних органів;
 • забезпечить вільний  обіг  інформації  та  можливість  її  подальшого  використання  для реалізації особистих прав та свобод людини і громадянина, розвитку інновацій та стимулю-вання ведення господарської діяльності, а також запобігання та викриття корупції.

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ

ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

 

 • Формування й  розвиток  інфраструктури  відкритих  даних  на  базі  Єдиного  державного порталу відкритих даних, інтегрованих із ним інших веб-порталів відкритих даних, публічних інтерфейсів прикладного програмування (API), відкритих стандартів та форматів.
 • Оприлюднення й регулярне оновлення наборів даних у формі відкритих даних відповідно до суспільного  інтересу,  найкращих  світових  практик,  встановлених  вимог  щодо  якості даних, відкритості та прозорості діяльності.
 • Стимулювання розвитку  на  базі  відкритих  даних  загальнодоступних  проектів  і  сервісів (соціальних, громадських, медійних і комерційних), зокрема у співпраці з органами влади, для  підвищення  відкритості  та  ефективності  їхньої  діяльності,  надання  якісних  послуг  та розвитку інноваційного бізнесу.

 

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ НА 2018-2020 РОКИ

 

У проекті розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 рокита затвердження плану заходів щодо її реалізації» відкриті дані визначені як один з напрямів розвитку цифрової економіки.

У документі йдеться про ринковий потенціал відкритих даних для підвищення відкритості, прозорості й ефективності роботи державних установ, а також про шлях до розвитку нової для України “цифрової” індустрії – індустрії відкритих даних.

Залишити відповідь