Режим роботи управління праці та соціального захисту населення Радомишльської райдержадміністрації

Пн. 08:00-17:15  обід 13:00 – 14:00

Вт. 08:00-17:15

Ср. 08:00-17:15 

Чт. 08:00-17:15

Пт. 08:00-16:00

Начальник управління  праці та соціального захисту населення  –

Волинець Олена Володимирівна – (04132)-4-24-53

 

Положення про управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації
  1. Управління праці та соціального захисту населення районної держадміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом районної держадміністрації, що утворюється головою цієї адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові держадміністрації та відповідно Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації.

  1. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінпраці, розпорядженнями голови районної держадміністрації, актами відповідного органу місцевого самоврядування, а також положенням про управління.

  1. Основними завданнями управління є :

забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, зайнятість , трудову міграцію, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист та соціальне обслуговування населення , у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;

здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;

призначення та виплата соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством, надання субсидій, придбання скрапленого газу , твердого та рідкого пічного побутового палива;

розроблення та організація виконання комплексних програм поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання;

сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури, направлення інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення ( районного значення);

забезпечення реабілітації державної політики зайнятості на відповідній території;

забезпечення виплати передбачених законодавством компенсацій та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

виконання функцій головного розпорядника коштів місцевого бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету;

сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території.

  1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує здійснення заходів , спрямованих на посилення мотивації до праці , удосконалення її організації, оплати та нормування;

2) аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері на відповідній території, стан укладання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях; сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу; забезпечує у межах своїх повноважень додержання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів) ; проводить реєстрацію , веде облік, забезпечує зберігання оригіналів колективних договорів, змін та доповнень до них;

3) вивчає стан використання робочої сили, аналізує розвиток процесів, які відбуваються на ринку праці та у сфері професійної освіти; координує діяльність структурних підрозділів районної держадміністрації, пов’язану з розробленням та виконанням територіальної програми зайнятості населення; сприяє підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності та підпорядкування в організації професійного навчання кадрів на виробництві;

4) забезпечує діяльність комісії у справах альтернативної (невійськової) служби та комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням статусу учасника війни;

5) здійснює державний контроль за додержанням законодавства про соціальний захист та соціальне обслуговування населення , своєчасною виплатою заробітної плати, запровадження підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, а також за наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством;

6) забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;

7) організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам , інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам, забезпечує надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

8) аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення , надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним громадянам та подає голові районної держадміністрації пропозиції з цих питань;

9) забезпечує надання відповідно до законодавства державної допомоги сім’ям з дітьми , державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають право на пенсію, та інвалідам, а також інших видів державної допомоги;

10) здійснює відповідно до законодавства грошові компенсації інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування , а також вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

11) здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України;

12) забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення та соціальне обслуговування;

13) організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

14) видає відповідні посвідчення ветеранам війни, праці та іншим категоріям населення;

15) сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомоги;

16) сприяє веденню персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

17) проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують допомогу, в установленому законодавством порядку;

18) формує банк даних інвалідів, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;

19) організовує матеріально-побутове обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, їх санаторно-курортне лікування, забезпечує інвалідів в установленому порядку транспортними засобами, засобами пересування та реабілітації;

20) формує базу даних одиноких громадян, які потребують соціального обслуговування та соціальних послуг; створює мережу територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів та одиноких непрацездатних громадян та організовує їх роботу, забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання;

21) подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду;

22) забезпечує у разі потреби влаштування до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів, надає допомогу в організації роботи зазначених установ та закладів;

23) бере участь у роботі державних комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

24) сприяє благодійним, релігійним організаціям, громадським об’єднанням, установам та організаціям

25) сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників соціальної сфери;

26) підтримує функціонування апаратно-програмних засобів управління у складі єдиної інформаційної мережі Мінпраці, а також єдине комп’ютерне інформаційне і телекомунікаційне середовище;

27) організовує і проводить консультації, розглядає звернення громадян , підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги;

28) роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

29) інформує громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

30) в установленому порядку формує базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та веде їх персоніфікований облік;

31) формує та підтримує в актуальному стані базу даних одержувачів усіх видів соціальної допомоги;

32) забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань;

33) організовує роботу з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та забезпечує відповідно до їх законодавства їх соціальний захист;

34) подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

35) бере участь розгляді проектів контрактів, які укладаються з керівниками суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління районної держадміністрації;

36) вживає заходів до соціального захисту громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, утворення та розвитку мережі закладів та установ, що надають послуги цим громадянам, контролює якість надання ними соціальних послуг, подає районній держадміністрації пропозиції з цього питання.

37) сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

38) організовує в межах своєї компетенції надання громадянам соціальних послуг, забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги, координує та контролює діяльність зазначених суб’єктів;

39) подає пропозиції районні адміністрації та органу місцевого самоврядування під час формування проекту відповідного місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

40) у межах компетенції організує роботу з визначення потреб громадян у соціальних послугах, забезпечує їх планування та визначає обсяг видатків з відповідного місцевого бюджету на надання таких послуг.

  1. Управління має право:

1) здійснювати контроль за наданням інвалідам, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих військовослужбовців, сім’ям з дітьми, іншим громадянам пільг передбачених законодавством;

2) здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установами та організаціями всіх форми власності встановленого порядку оформлення документів ( у тому числі їх достовірності) для призначення допомоги;

3) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, документи та інші матеріали необхідні для виконання покладених на нього покладень;

4) подавати районній держадміністрації, Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації пропозиції з питань, що належать до компетенції управління;

5) здійснювати контроль за своєчасним проведенням атестації робочих місць працівників, зайнятих на підземних роботах, на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці;

6) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднання громадян(за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції управління;

6. Управління під час виконанням ним покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та об’єднаннями громадян.

7. Управління очолює начальник, якій призначається на посаду та звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням із заступником начальника головного управління праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації.

Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади головою районної держадміністрації за поданням начальника управління та за погодженням з начальником Головного управління праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації.

8. Начальник управління:

— здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності своїх заступників, керівників структурних підрозділів управління;

  • подає на затвердження голові районної держадміністрації кошторис та штатний розпис;

  • затверджує структуру управління, положення про його структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників управління;

  • розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису управління;

  • призначає на посади та звільняє з посад працівників управління;

  • видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

9. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій з питань, що належать до компетенції управління, в ньому можуть утворюватися ради та комісії

Склад наукових рад і комісій та про них затверджує начальник управління.

10. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління в межах виділених асигнувань визначає голова районної держадміністрації після попередньої експертизи у фінансовому відділі держадміністрації

12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.