Управління праці та соціального захисту населення

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Режим роботи управління праці та соціального захисту населення Радомишльської райдержадміністрації

Пн. 08:00-17:15  обід 13:00 – 14:00

Вт. 08:00-17:15

Ср. 08:00-17:15 

Чт. 08:00-17:15

Пт. 08:00-16:00

Начальник управління  праці та соціального захисту населення  –

Волинець Олена Володимирівна – (04132)-4-24-53

 

Положення про управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації
 1. Управління праці та соціального захисту населення районної держадміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом районної держадміністрації, що утворюється головою цієї адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові держадміністрації та відповідно Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації.

 1. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінпраці, розпорядженнями голови районної держадміністрації, актами відповідного органу місцевого самоврядування, а також положенням про управління.

 1. Основними завданнями управління є :

забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, зайнятість , трудову міграцію, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист та соціальне обслуговування населення , у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;

здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;

призначення та виплата соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством, надання субсидій, придбання скрапленого газу , твердого та рідкого пічного побутового палива;

розроблення та організація виконання комплексних програм поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання;

сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури, направлення інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення ( районного значення);

забезпечення реабілітації державної політики зайнятості на відповідній території;

забезпечення виплати передбачених законодавством компенсацій та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

виконання функцій головного розпорядника коштів місцевого бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету;

сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території.

 1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує здійснення заходів , спрямованих на посилення мотивації до праці , удосконалення її організації, оплати та нормування;

2) аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері на відповідній території, стан укладання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях; сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу; забезпечує у межах своїх повноважень додержання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів) ; проводить реєстрацію , веде облік, забезпечує зберігання оригіналів колективних договорів, змін та доповнень до них;

3) вивчає стан використання робочої сили, аналізує розвиток процесів, які відбуваються на ринку праці та у сфері професійної освіти; координує діяльність структурних підрозділів районної держадміністрації, пов’язану з розробленням та виконанням територіальної програми зайнятості населення; сприяє підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності та підпорядкування в організації професійного навчання кадрів на виробництві;

4) забезпечує діяльність комісії у справах альтернативної (невійськової) служби та комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням статусу учасника війни;

5) здійснює державний контроль за додержанням законодавства про соціальний захист та соціальне обслуговування населення , своєчасною виплатою заробітної плати, запровадження підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, а також за наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством;

6) забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;

7) організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам , інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам, забезпечує надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

8) аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення , надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним громадянам та подає голові районної держадміністрації пропозиції з цих питань;

9) забезпечує надання відповідно до законодавства державної допомоги сім’ям з дітьми , державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають право на пенсію, та інвалідам, а також інших видів державної допомоги;

10) здійснює відповідно до законодавства грошові компенсації інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування , а також вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

11) здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України;

12) забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення та соціальне обслуговування;

13) організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

14) видає відповідні посвідчення ветеранам війни, праці та іншим категоріям населення;

15) сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомоги;

16) сприяє веденню персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

17) проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують допомогу, в установленому законодавством порядку;

18) формує банк даних інвалідів, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;

19) організовує матеріально-побутове обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, їх санаторно-курортне лікування, забезпечує інвалідів в установленому порядку транспортними засобами, засобами пересування та реабілітації;

20) формує базу даних одиноких громадян, які потребують соціального обслуговування та соціальних послуг; створює мережу територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів та одиноких непрацездатних громадян та організовує їх роботу, забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання;

21) подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду;

22) забезпечує у разі потреби влаштування до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів, надає допомогу в організації роботи зазначених установ та закладів;

23) бере участь у роботі державних комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

24) сприяє благодійним, релігійним організаціям, громадським об’єднанням, установам та організаціям

25) сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників соціальної сфери;

26) підтримує функціонування апаратно-програмних засобів управління у складі єдиної інформаційної мережі Мінпраці, а також єдине комп’ютерне інформаційне і телекомунікаційне середовище;

27) організовує і проводить консультації, розглядає звернення громадян , підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги;

28) роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

29) інформує громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

30) в установленому порядку формує базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та веде їх персоніфікований облік;

31) формує та підтримує в актуальному стані базу даних одержувачів усіх видів соціальної допомоги;

32) забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань;

33) організовує роботу з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та забезпечує відповідно до їх законодавства їх соціальний захист;

34) подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

35) бере участь розгляді проектів контрактів, які укладаються з керівниками суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління районної держадміністрації;

36) вживає заходів до соціального захисту громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, утворення та розвитку мережі закладів та установ, що надають послуги цим громадянам, контролює якість надання ними соціальних послуг, подає районній держадміністрації пропозиції з цього питання.

37) сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

38) організовує в межах своєї компетенції надання громадянам соціальних послуг, забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги, координує та контролює діяльність зазначених суб’єктів;

39) подає пропозиції районні адміністрації та органу місцевого самоврядування під час формування проекту відповідного місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

40) у межах компетенції організує роботу з визначення потреб громадян у соціальних послугах, забезпечує їх планування та визначає обсяг видатків з відповідного місцевого бюджету на надання таких послуг.

 1. Управління має право:

1) здійснювати контроль за наданням інвалідам, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих військовослужбовців, сім’ям з дітьми, іншим громадянам пільг передбачених законодавством;

2) здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установами та організаціями всіх форми власності встановленого порядку оформлення документів ( у тому числі їх достовірності) для призначення допомоги;

3) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, документи та інші матеріали необхідні для виконання покладених на нього покладень;

4) подавати районній держадміністрації, Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації пропозиції з питань, що належать до компетенції управління;

5) здійснювати контроль за своєчасним проведенням атестації робочих місць працівників, зайнятих на підземних роботах, на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці;

6) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднання громадян(за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції управління;

6. Управління під час виконанням ним покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та об’єднаннями громадян.

7. Управління очолює начальник, якій призначається на посаду та звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням із заступником начальника головного управління праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації.

Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади головою районної держадміністрації за поданням начальника управління та за погодженням з начальником Головного управління праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації.

8. Начальник управління:

— здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності своїх заступників, керівників структурних підрозділів управління;

 • подає на затвердження голові районної держадміністрації кошторис та штатний розпис;

 • затверджує структуру управління, положення про його структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників управління;

 • розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису управління;

 • призначає на посади та звільняє з посад працівників управління;

 • видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

9. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій з питань, що належать до компетенції управління, в ньому можуть утворюватися ради та комісії

Склад наукових рад і комісій та про них затверджує начальник управління.

10. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління в межах виділених асигнувань визначає голова районної держадміністрації після попередньої експертизи у фінансовому відділі держадміністрації

12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Питання сім’ї, гендерної рівності, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми

Законодавство у сфері протидії людьми

Закон України «Про протидію людьми»

Закон України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних  Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про попередження і припинення торгівлі  людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання   за неї і Протоколу проти незаконного ввозу   мігрантів по суші, морю і повітрю)

Закон України «Про соціальні послуги»

Витяг з Кримінального Кодексу України

Витяг із Кодексу України про адміністративні правопорушення

Постанова Кабінету Міністрів України  від 23 травня 2012 р. № 417 «Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми»

Постанова Кабінету Міністрів України  від 25 липня 2012 р. № 660 «Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми»

Постанова Кабінету Міністрів України   від 21 березня 2012 р. № 350
«Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015року»

 

Почесне звання України «Мати-героїня»

Відповідно до Закону України «Про державні нагороди» почесне звання України є державною нагородою і є вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги перед Україною.
Присвоєння почесного звання «Мати-героїня» провадиться Указом Президента України; вдруге та посмертно не провадиться.

Відповідно до Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29 червня 2001 року № 476/2001 почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

     Присвоєння зазначеного звання надається тим жінкам, які відмінно виконали свій материнський (батьківський) обов’язок щодо виховання дитини, піклування про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювали належні умови для розвитку її природних здібностей, поважали гідність дитини, готували її до самостійного життя та праці.

Згідно з порядком представлення до почесних звань висунення кандидатур до присвоєння здійснюється за місцем роботи кандидатки, у трудових колективах установ, організацій, підприємств.

Якщо жінка не працює, висунення кандидатури може проводити сільська (селищна) рада.

      Жінка подає заяву щодо підготовки потрібних документів на порушення клопотання в органи місцевого самоврядування. Саме звідси починається збір, обробка інформації, підготовка і винесення основного рішення — підтримати кандидатуру на висунення на здобуття почесного звання «Мати-героїня» чи відмовити. Якщо ж жінці відмовили, то має бути зазначено причину такого рішення.

Багатодітній матері до заяви також потрібно такі документи:

 • копії паспорта багатодітної матері (1,2,3,10 та 11) (4 примірники);
 • копії ідентифікаційного коду (4 примірники);
 • копії свідоцтв про народження дітей (4 примірники);
 • якщо дитина померла, копія свідоцтва про смерть та довідку про причину смерті

(4 примірники) :

 • довідки-характеристики з місця навчання кожної дитини (шкільного і студентського віку), в яких вказувати дату видачі (+ 3 копії);
 • характеристики з місця роботи кожної дитини, яка працює, в яких вказувати дату видачі (+ 3 копії);
 • характеристика на матір (для працюючих жінок) (+ 3 копії);
 • довідку з ювенальної поліції, що діти не перебувають на обліку правопорушників

(з 8 до 14 років):

 • копії дітей про загальну середню освіту та незакінчену загальну середню освіту (підтвердження того, що діти виховувались в сім’ї, а не в інтернатному закладі) та інші навчальні заклади. (+ 3 копії)

У разі, якщо дитина навчалась у спеціалізованому інтернатному закладі з об’єктивних причин (хвороба дитини), брати довідку про те, що мати приймала участь у її вихованні та забирала додому на святкові, вихідні дні та канікули.

У разі одруження дітей та заміни прізвищ надавати копію свідоцтва про реєстрацію шлюбу (у даному випадку це стосується дочок).

     У випадку зміни прізвищ матері, надавати їх підтвердження (копії свідоцтв про шлюб, копії свідоцтв про розірвання шлюбу або виписка із РАГСу).
     Перелік документів, які необхідно подати до відповідного центрального органу для подання присвоєння почесного звання «Мати-героїня»:

 • лист на ім’я керівника відповідного центрального органу про порушення клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня»;
 • нагородний лист встановленої форми від організації, установи і району, який подає кандидатуру (4 примірники);
 • рішення сесії/виконкому (4 примірники).

     Довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, не знятої чи не погашеної судимості громадян України, характеристик на членів сім’ї дійсні шість місяців.

На основі всіх зібраних документів органами місцевого самоврядування складається нагородний листвідповідно до форми, затвердженої рішенням Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України від 17.03.2003 року; чітко вказуються адреси проживання дітей (окремо по кожній дитині).
     Обов’язкова інформація у нагородному листі кандидатури на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»:

 • про відсутність фактів судимостей у жінки-кандидата;
 • про відсутність фактів судимостей у кожного з дітей;
 • дата народження дітей;
 • про освіту кожного з дітей (де навчалися, який заклад закінчили);
 • про відсутність перебування кожного з дітей в інтернатних закладах;
 • місце роботи;
 • як характеризуються в робочому колективі;
 • якою громадською діяльністю займалися чи займаються;
 • особисті досягнення, успіхи.

     ПОСЛІДОВНІСТЬ. Після прийняття рішення виконавчого комітету сільської/селищної ради щодо присвоєння жінці почесного звання України «Мати-героїня» разом клопотанням про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» пакет документів подається до райдержадміністрації, яка їх вивчає впродовж місяця з дати надходження.

Надалі опрацьовані документи, разом із клопотанням на голову облдержадміністрації, подаються до обласної державної адміністрації.

Обласна державна адміністрація відправляє нагородний пакет документів на попереднє погодження до Міністерства соціальної політики України, після чого – до Адміністрації Президента України для прийняття остаточного рішення про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня», де їхній розгляд може тривати рік, а то й більше.

     Які найчастіше виникають труднощі в оформленні документів?

Досить часто це неправильне оформлення, відповідність документів. Перепоною може стати навіть одна літера/цифра в нагородному листі, орфографічні помилки, не вказана причина смерті, відсутність свідоцтва про народження дитини і т.д.

     Випадки відмови в отриманні звання

Так, причиною такого рішення може бути те, що діти були засуджені умовно або перебували у місцях позбавлення волі, а також без поважних причин виховувалися в закладах інтернатного типу або перебували під опікою, або народження та проживання за кордоном (найчастіше), вчинення суїциду одного з дітей. Але ці умови не прописані в законах, проте цього вимагає Комісія державних нагород та геральдики Адміністрації Президента України.

    За який період часу розглядаються подані документи?

Згідно із Законом України «Про звернення громадян» та Указом Президента України від 02.07.2016 року № 284/2016 «Про внесення змін до Положення почесні звання України», клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня», що порушуються органами місцевого самоврядування згідно із заявою жінки, яка претендує на присвоєння такого почесного звання, розглядаються відповідними місцевими державними адміністраціями протягом місяця з дати надходження такої заяви (протягом місяця кожною структурою).

Для того, щоб отримати винагороду, жінка, якій вже присвоєно почесне звання, або уповноважена нею особа подає до органів праці та соціального захисту населення лише заяву про виплату винагороди, де зазначено спосіб виплати (через відділення поштового зв’язку або на особовий банківський рахунок) та копію сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я, по-батькові, місце реєстрації.

Копію посвідчення про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» подавати не треба.

Після подачі всіх документів орган соціального захисту формує особову справу, до якої додає ксерокопію Указу Президента України про присвоєння жінкам почесного звання «Мати-героїня».

У разі, якщо жінка самостійно не може подати пакет документів із певних причин, то замість неї до райдержадміністрації може звернутися уповноважена особа з нотаріально засвідченим документом, що підтверджує її право представляти жінку, якій присвоєно почесне звання.

Одноразову винагороду в десятикратному розмірі прожиткового мінімуму жінці, якій присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», виплачує орган праці та соціального захисту населення за місцем її реєстрації, після подання відповідної заяви, одразу всією сумою.

   Особі, удостоєній почесного звання, вручаються нагрудний знак та посвідчення до почесного звання встановленого зразка.