Протягом 2016 року робота районної державної адміністрації, як місцевого органу виконавчої влади, була спрямована на забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку Радомишльського району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів, виконання районного бюджету, сприяння інвестиційній діяльності на території району, на забезпечення законності, правопорядку, додержання прав і свобод громадян, розвитку науки, освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту на території Радомишльського району.

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Для ефективного виконання завдань, передбачених законодавством, районна державна адміністрація має визначену структуру відповідно до доведеної обласною державною адміністрацією граничної чисельності працівників.

Станом на 01 січня 2016 року гранична чисельність працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації складала 105 штатних одиниць, із них:

– апарат районної державної адміністрації – 26;

– управління праці та соціального захисту населення – 31;

– управління фінансів районної державної адміністрації – 14;

– управління агропромислового розвитку – 7;

– відділ економічного розвитку і торгівлі – 4;

– відділ освіти – 4;

– відділ у справах сім’ї, молоді та спорту –3;

– служба у справах дітей – 5;

– відділ культури – 3;

– відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства і будівництва та цивільного захисту населення – 3;

– архівний сектор – 2;

– Центр надання адміністративних послуг – 3.

З метою забезпечення ефективної роботи районної державної адміністрації та з метою реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у березні 2016 року у межах граничної чисельності працівників райдержадміністрації був створений відділ державної реєстрації районної державної адміністрації, як окремий структурний підрозділ у кількості 3 штатних одиниць, зменшивши граничну чисельність працівників управління агропромислового розвитку на 2 штатні одиниці та служби у справах дітей на 1 штатну одиницю.

З набуттям чинності Закону України «Про державну службу» та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 271 «Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування» з метою забезпечення співвідношення категорій посад державних службовців з 01 травня 2016 року упорядковано структуру апарату районної державної адміністрації. Ліквідовано відділ організаційно-кадрової роботи, сектор контролю та сектор з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю. Утворено сектор з питань персоналу, відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю. Функції щодо ведення контролю та звернень громадян від сектору контролю апарату райдержадміністрації передано до загального відділу апарату райдержадміністрації.

Згідно затвердженої структури районної державної адміністрації із числа працівників: 92 – державні службовці, 10 – працівники, які виконують функції з обслуговування та 3 – робітники. Станом на 01 січня 2017 року фактично працюючих: 87 – державних службовців, 5 – працівників, які виконують функції з обслуговування та 3 – робітники. 

ІІ. РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

Аналізуючи роботу реального сектору економіки Радомишльського району, слід відмітити, що протягом 2016 року відбулись позитивні зрушення у галузях виробничої сфери господарства нашого району. Промисловість

Промисловий комплекс району на протязі останніх років складається з харчової промисловості та галузі виробництва деревини та виробів з неї.

До основного кола промислових підприємств входить 3 промислові підприємства: ДП «Державне лісомисливське господарство», ПАТ «ПБК Радомишль», ДП «Радомілк» . В середньому в промисловому виробництві на даний час працює 986 осіб.

Середньомісячна заробітна плата працюючих на промислових підприємствах району вища в порівнянні з іншими галузями економіки і середньомісячною зарплатою по району. Так, станом на кінець 2016 року вона складала 6822,36 грн., що більше на 65 % від середньомісячної заробітної плати по району.

Промисловими підприємствами району за 11 місяців 2016 року реалізовано продукції на суму 983 млн. 380,8 тис. грн., що більше на 163 млн. 972,6 тис. грн. в порівнянні з відповідним періодом 2015 року. Найбільша питома вага в обсязі реалізованої промислової продукції припадає на харчову промисловість: ПАТ «ПБК Радомишль» (приблизно – 92% ).

За рейтинговою оцінкою діяльності районних державних адміністрацій області, промисловий комплекс району займає 7 місце.

Зовнішньоекономічна діяльність

Підприємства району постійно працюють над пошуком нових ринків збуту продукції та постачання сировини. ПАТ «ПБК Радомишль» після відмови від Російського ринку збуту розпочало співпрацю з США, Канадою і Молдовою та розширило співпрацю з Іспанією, Польщею, Англією та Білоруссю.

ДП «Державне лісомисливське господарство» експортує продукцію в Румунію, Австрію, Туреччину. ДП «Радомілк» налагоджує співпрацю по постачанню сировини з товаровиробниками району, що дозволить здешевити собівартість продукції.

Обсяги експорту – імпорту товарів за 9 місяців 2016 року складають: експорту – 10млн.439,9 тис. доларів США, що більше в порівнянні з відповідним періодом 2015 року на 50%, імпорту – 1млн.955,8 тис. доларів США, коефіцієнт покриття імпорту експортом складає 5,34 %. Сальдо зовнішньоекономічної торгівлі району за 9 місяців 2016 року склало 8млн.484,1 тис. доларів США, що є показником розвитку зовнішньоекономічної торгівлі наших підприємств, а саме ДЛМГ та ПАТ «ПБК Радомишль».

За обсягом експорту товарів у розрахунку на одну особу наш район займає 9 рейтингове місце в області.

Капітальні інвестиції

Також стан розвитку району характеризує залучення капітальних інвестицій на розвиток всіх галузей економіки, які за 9 місяців 2016 року склали 121млн. 680,0 тис. грн. та на одну особу 3184,0 грн.

Капітальні інвестиції здійснюються за рахунок продовження раніше розпочатих проектів.

Капітальні інвестиції залучалися за рахунок власних коштів підприємств. На ПАТ «ПБК Радомишль» проводиться модернізація існуючих потужностей, модернізація потужностей та відновлення лісових насаджень на ДЛМГ, будівництво промислових цехів та їх оснащення на ТОВ «Радомишльська деревообробна компанія». Найбільше інвестицій на розвиток сільського господарства залучили: ПП «Чайківка», ТОВ «Агрокомплекс-98», СТОВ «Осички», СФГ«Межирічка», ТОВ «Благодійний союз».

Район займає 6 рейтингове місце в області за цим показником.

Торгівля

В районі функціонують 358 закладів торгівлі з торговельною площею 18500м² та 16 громадського харчування, в яких 1250 посадкових місць. За 9 місяців 2016 року товарообіг підприємств (юридичних осіб) склав 204 млн. 24тис.грн. що в порівнянні з відповідним періодом 2015 року складає 77,3 %.

Транспорт

Транспортна мережа району включає 16 маршрутів на яких працює 24 транспортні засоби. На зазначених маршрутах щоденно здійснюється в середньому близько 60-ти автобусних рейсів. Забезпеченість населення району транспортним сполученням складає 97,0%, що вище середньообласного показника. Протягом 2016 року закриття автобусних маршрутів не відбувалось. За 12 місяців 2016 року в районі перевезено 1млн.637 тисяч пасажирів, що в порівнянні з 2015 роком становить 98,7 %.

Сфера послуг

За 9 місяців 2016 року надано послуг підприємствам, організаціям та населенню на суму 13 млн. 851,8 тис.грн., що становить 109,9% в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року.

Розмір середньої заробітної плати

  • Розмір середньої заробітної плати працівників Радомишльського району за січень – жовтень 2016 року склав 4116 грн., що більше в порівнянні з середньомісячною зарплатою по області на 6,5 % . На протязі декілька років зберігається позитивна тенденція зростання середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника.

  • Район займає 7 рейтингове місце в області за цим показником.

Зайнятість населення

Протягом 2016 року до Радомишльського районного центру зайнятості у пошуку роботи звернулась 581 безробітна особа, всього послугами служби зайнятості скористались 994 чол.. (на 7,2 % менше ніж за аналогічний період минулого року).

Станом на 01.01.2017 р. на обліку в ЦЗ перебувало 306 безробітних осіб (на 25,9 % менше ніж на 01.01.2016 р. – 413 чол.)

508 осіб, в тому числі 296 безробітних отримали роботу за направленням центру зайнятості. Рівень працевлаштування незайнятих громадян становив 29,8%. (2015 рік працевлаштовано 479 осіб).

З метою стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць шляхом виплати компенсацій витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працевлаштовано 19 безробітних.

Професійне навчання (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації) проходили 117 безробітних. Рівень охоплення безробітних професійним навчанням становить 11,8%.

30 осіб з числа безробітних взяли участь в оплачуваних громадських та тимчасових роботах.

Протягом 2016 року для безробітних громадян проведено 389 семінарів та тренінгів.

Підприємництво

Райдержадміністрацією розроблено та затверджено рішенням сесії Радомишльської районної ради від 23.12.2016 року №138 комплексну Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Радомишльському районі на 2017-2020 роки.

В районній державній адміністрації на базі відділу економічного розвитку і торгівлі функціонує «Гаряча лінія» для підприємців.

Підприємствами, установами, закладами районної комунальної власності надаються приміщення підприємцям для ведення бізнесу, а саме: розміщення об’єктів торгівлі, сфери обслуговування, офісів, аптек, закладів охорони здоров’я, фінансових установ тощо. Станом на 01 січня 2017 року загальна площа приміщень, переданих в оренду підприємцям складає – 1056,21 кв. м. У відповідності до методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна районної комунальної власності встановлюються пільгові орендні ставки для підприємців, що займаються виробництвом та книготоргівлею, та районною радою приймаються окремі рішення по наданню пільг при здачі в оренду об’єктів, в яких надаються послуги, що поліпшують обслуговування сільського населення.

Загальна кількість субʼєктів малого і середнього підприємництва: 1549 одиниць, з них малого підприємництва – 1544 одиниці, середнього підприємництва – 5 одиниць. Частка працюючих у субʼєктів малого і середнього підприємництва – 1622 особи.

Сільське господарство

На території району працює 27 сільськогосподарських підприємств, з них 11 фермерських, які орендують 26 тис. га землі. Середньооблікова чисельність працюючих в сільськогосподарських підприємствах у 2016 році становила 362 чол.

У 2016 році сільськогосподарськими підприємствами району вироблено валової продукції у порівняльних цінах 2010 року на суму 119,3 млн. грн., що становить 120% проти минулого року, в тому числі продукції рослинництва 114,2 млн. грн. та продукції тваринництва 5,1 млн. грн.

Сільськогосподарськими підприємствами району виплачено орендної плати за земельні паї 22,2 млн. грн., або 100% до нарахувань. Середній розмір оренди по району становить 5,8% від нормативно-грошової оцінки землі. У 2016 році значно збільшився розмір орендної плати на 1 га і становить 995,6 грн., проти 751 грн. у 2015 році, або 133 % проти минулого року, відповідно і зросли надходження до бюджету зі сплати податків із доходів фізичних осіб.

В обробітку сільськогосподарських підприємств у 2016 році знаходиться 25,9 тис. га ріллі.

У 2016 році збір зернових і зернобобових культур проведено на площі 12826 га, валовий збір становить 55455т, що на 6242т. більше ніж в минулому році, середня врожайність становить 43ц/га.

Технічні культури були зібрані на площі 9973 га, валовий збір становить16838т, що на 9111 т більше в порівнянні з 2015р, середня врожайність – 17ц/га, що на 6 ц/га більше в порівнянні з минулим роком.

Збір картоплі проведено на площі 768 га, валовий збір становить 14480, що 5000т більше ніж у 2015 році, середня врожайність 184 ц/га.

Збір овочів було проведено на площі 26 га, валовий збір становить 369т що на 255т менше ніж в минулому році, середня врожайність 142 ц/га.

Проведено заготівлю кормів, в тому числі сіна – 1000т., силос – 2500т., сінаж- 1500т., зернофураж – 1000т., що становить в середньому 22,4 центнери кормових одиниць на 1 умовну голову для зимівлі тваринництва 2016-2017року.

Під урожай 2017 року сільськогосподарськими підприємствами проведено посів озимих культур на площі 6588га, що на 955 га більше ніж у минулому році: жито- 2460га, озима пшениця – 3624 га, озиме тритикале – 250 га, озимий ріпак – 202га, озима суріпиця на зелений корм – 52га.

В 2016 році сільськогосподарськими підприємствами було закуплено 3 одиниці техніки, на суму 3,5 млн. грн.

Не менш важливою галуззю сільськогосподарського виробництва залишається тваринництво, яке в 2016 році значно покращило свої показники в порівнянні з 2015 роком.

В сільськогосподарських підприємствах району поголів`я ВРХ виросло на 214%, в тому числі корів на 261%, або кількість поголів`я ВРХ становить 2319 голів, що більше до минулого року на 1239 голів, в тому числі корів утримується 968 голів (+598 голів).

За 2016 рік вироблено 1630 тонн молока, що становить 163% до минулого року, вирощено 161тонну м`яса, вироблено 2т. вовни.

Будівництво

За період 2016 року в населених пунктах району введено в експлуатацію 3987.0 кв.м. загальної площі індивідуального житлового фонду, видано 432 позитивні висновки на погодження проектної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок, видано 75 будівельних паспортів забудови земельних ділянок, 16 містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, розроблено 7 детальних планів територій забудови земельних ділянок, розглянуто та погоджено 5 проектів будівництва об’єктів містобудування.

Протягом 2016 року підготовлені та надані пропозиції щодо формування переліків об’єктів будівництва на 2017 рік, які будуть фінансуються за рахунок коштів фонду регіонального розвитку.

Виділено кошти та розроблено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію приміщень ЗОШ № 4 під розміщення навчально-виховного комплексу – 38.7 тис. грн.., проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт покриття даху Радомишльського ліцею – 21.4 тис. грн.., проектно-кошторисну документацію на технічне переоснащення котелень Краснобірської та Великорацької ЗОШ, проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт фасадів та даху з утепленням Радомишльської гімназії – 90.0 тис. грн..

Так, в 2016 році розпочаті роботи по реконструкції частини приміщень ЗОШ № 4 під НВК, де кошторисна вартість виконання будівельно-монтажних робіт та матеріалів складає – 1444.9 тис. грн.., фактично роботи з реконструкції завершуються.

Також завершуються роботи по капітальному ремонту районного будинку культури, де вартість робіт складає 1258.470 тис. грн..

В жовтні 2016 року завершені роботи по технічному переоснащенню котельні Великорацької ЗОШ – вартість робіт складає – 308.6 тис. грн..

Виконані роботи по заміні віконних блоків районного краєзнавчого музею – вартість заміни складає – 40.0 тис. грн.., виконані роботи по капітальному ремонту теплової мережі Чайківської ЗОШ в сумі 150.0 тис. грн.., проведені роботи по капітальному ремонту покрівлі Радомишльського ліцею в сумі 793.0 тис. грн.., проведені роботи по ремонту системи опалення приміщення районної ради в сумі 69.0 тис.грн.

Розроблено проектно-кошторисна документація та передбачено кошти в сумі в сумі 80.0 тис. грн.. на спорудження пам’ятника борцям за волю та свободу України.

Подано замовлення на коригування робочого проекту Капітальний ремонт приміщення районної стоматологічної поліклініки.

ІІІ. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

За 2016 рік до бюджету району надійшло 73 717,3 тис.грн. або виконано бюджет на 126,5 відсотка до уточненого плану.

Райбюджет виконано на 115,7 відсотка або надійшло 37196,3 тис.грн., перевиконання склало 5038,5 тис.грн.

План січня-грудня місяців 2016 року виконали всі місцеві ради.

Забезпечено виконання плану по всіх джерелах надходжень, що формують бюджет району.

Райдержадміністрація залучила в район ТОВ «Благодійний союз», яке почало працювати з липня місяця та забезпечило робочими місцями 46 осіб. В результаті його діяльності до бюджету району отримано 65,5 тис.грн. ПДФО, 148,1 тис.грн. – ПДФО з паїв та 364,1 тис.грн. надійшло від здачі в оренду не витребуваних паїв.

Відновлено роботу робочої групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення, якою обстежені робочі місця 179 суб’єктів господарської діяльності та за результатами рейдів зареєстрували підприємницьку діяльність 7 фізичних осіб, та 100 суб’єктів господарської діяльності оформили 186 трудових угод з громадянами. В результаті додаткові надходження до бюджету склали 355,2 тис. грн..

Не перший рік при І заступнику успішно працює комісія по своєчасності сплати податків та зборів до місцевих бюджетів. На засіданнях заслуховуються сільгоспвиробники по використанню земель та сплаті податків. Це дало змогу додатково залучити до бюджету району 954,8 тис.грн. та 636,5 тис.грн. – до бюджетів інших рівнів ПДФО з паїв. З сільгоспвиробниками розпочали проводити роботу щодо збільшення відсотка за договорами користування земельними ділянками, що в свою чергу збільшить надходження ПДФО до бюджету вже в 2017 році. Зокрема, ПП «Чайківка» та СТОВ «Осички» переуклали договори та збільшили в них відсоток з 6 до 11.

Для зменшення втрат бюджету в районі ефективно намагаємося використовувати земельні ділянки, які мають статус не витребуваних паїв. За 2016 рік по використанню таких земель укладено 5 договорів на загальну площу 814,8 га. Та дало змогу збільшити надходження плати за землю на 511,8 тис. грн..

Робота по наповненню дохідної частини бюджету, вагомий внесок районної ради в 2015 році в оптимізацію шкільної мережі, дало змогу бюджет 2016 року зробити не лише соціально спрямованим, а й бюджетом розвитку бюджетної сфери району.

Що, в свою чергу, дало змогу спрямувати :

на освітню галузь спрямовано 10,1 млн.грн., з яких на:

– оплату праці – 1,9 млн.грн.

– реконструкцію ЗОШ № 4 під НВК – 1,6 млн.грн.

– Борщівський НВК – 200,0 тис.грн.

– інтерактивні комплекси для ЗОШ району – 199,9 тис.грн.

– ремонт теплотраси (ЗОШ № 3 та Чайківська ЗОШ) – 186,4 тис.грн.

– переобладнання котелень (В.Рача ЗОШ) – 312,0 тис.грн.

– капремонт покрівлі (ліцей, гімназія) – 766,4 тис.грн.

– заміна вікон ЗОШ № 5 – 50,0 тис.грн.

– ремонт автобусів – 62,0 тис.грн.

– курси 99,1 тис.грн.

– підвіз учнів – 842,5 тис.грн.

на охорону здоров’я спрямовано 3,6 млн.грн., з яких на:

– медикаменти – 657,8 тис.грн.

– пільгові медикаменти – 78,6 тис.грн.

– медичне обладнання – 555,0 тис.грн.

(ЦРЛ – 465,0 тис.грн., грн.8тполіклініки – 90,0 тис.грн.)

– комп’ютерна техніка – 96,0 тис.грн.

(ЦРЛ – 30,0 тис.грн., ЦПМСД – 66,0 тис.грн.)

на культуру спрямовано 5,9 млн.грн., з яких на:

– капремонт районного БК – 1,2 млн.грн.

– музичні інструменти – 40,0 тис.грн.

– костюми – 24,0 тис.грн.

на фізичну культуру спрямовано 1,9 млн.грн., з яких на:

– велосипеди – 60,0 тис.грн.

Крім того, 233,5 тис.грн. виділено для надання матеріальної допомоги жителям району (в тому числі учасникам АТО та членам їх сімей – 150 тис.грн.)

Надана фінансова підтримка районній організацій ветеранів у сумі 48,0 тис.грн.

На оздоровлення дітей у пришкільних таборах виділено 261,8 тис.грн. та на придбання путівок для оздоровлення 95,0 тис.грн.

531 тис. грн.. було витрачено на відшкодування перевізникам за проїзд пільгової категорії громадян та 85 тис. грн.. перераховано «Укртелекому» за надані пільги громадянам району з послуг зв’язку.

Надана інша субвенція обласному бюджету в сумі 87,0 тис.грн. (27,0 тис.грн. – співфінансування на придбання автобуса, 30,0 тис.грн. – на придбання паливно-мастильних матеріалів для швидкої допомоги).

Надана інша субвенція міському бюджету в сумі 48,3 тис.грн. (облагороджування території біля постаменту, ремонт дороги біля ЦРЛ, придбання паливно-мастильних матеріалів для МКП «Благоустрій»).

Разом з тим спрямовано на підтримку та розвиток:

– пожежної служби – 64,7 тис.грн.

– ветеринарної служби – 21,6 тис.грн.

– міграційної служби – 20,0 тис.грн.

– військкомату та військової частини – 85,0 тис.грн.

– поліції – 99,6 тис.грн.

– райавтодору – 104,9 тис.грн.

IV. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Соціальний захист

Районна державна адміністрація працює над впровадженням та виконанням державних програм у сфері соціального захисту населення

Протягом 12-ти місяців 2016 року 2525 родин з дітьми, 397 малозабезпечених сімей, 446 інвалідів, 49 осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, 244 особи, які здійснюють догляд за інвалідом I групи, 50 осіб, що здійснюють соціальні послуги, 18 вихованців 2 дитячих будинків сімейного типу та 2 прийомні сімї (5-ть дітей) отримали державну соціальну допомогу на загальну суму 52 млн. 992 тис. грн.

За звітний період почесне звання «Мати-героїня» присвоєно 2-м багатодітним жінкам району. Одноразову винагороду до почесного звання «Мати-героїня» отримали на загальну суму 27,6 тис.грн.

Регулярне фінансування з державного бюджету дозволило проводити виплати всіх видів допомог щомісячно, своєчасно та без затримок.

На тимчасове проживання в Радомишльський район станом на 01.01.2017 року прибуло 246 внутрішньо переміщених осіб (31 чоловіків працездатного віку, 61 жінок працездатного віку, 59 дітей, 95 осіб похилого віку та інвалідів). Для надання всебічної соціальної підтримки переселенцям зі східних областей України та Криму співпрацюють всі служби району.

За 12-ть місяців 2016 року 7-ми громадянам, змушеним виїхати із тимчасово окупованої території та потрапивши у важкі життєві обставини, надано грошову допомогу на загальну суму 2,8 тис. грн.

Відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509, 98 сімям призначено щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Виплачено за звітний період 1 млн. 417 тис.грн.

Перевірено факт проживання внутрішньо переміщених осіб – 154 актів.

Завдяки спільним зусиллям управління праці та засобів масової інформації проведено широку роз’яснювальну роботу з питань реформування системи надання житлових субсидій. За 12-ть місяців за призначенням субсидій на житлово-комунальні послуги та тверде паливо і скраплений газ звернулось 8484 домогосподарств.

Упродовж 12-ти місяців 2016 року за рахунок субвенцій з державного бюджету надано пільг на загальну суму 8 млн.136 тис. грн., що на 37,5 % більше ніж за аналогічний період 2015 року. Це дозволило майже 6,1 тис. осіб та членів їх сімей скористатися пільгами на оплату житлово-комунальних послуг, 977 осіб отримали пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу готівкою.

Враховуючи події на Сході України, органам соціального захисту доручено забезпечити соціальний супровід членів сімей військовослужбовців, які загинули при виконанні обов’язків військової служби та осіб, яких було поранено.

Станом на 01.01.2017 р. в районі обліковується 9 сімей загиблих військовослужбовців – учасників антитерористичної операції (Плацинська Г.П., Плацинська І.М., Назарчук О.М., Назарчук Н.М., Якимова Т.Л., Хаустович І.А., Максименко О.М., Глубокова В.П., Жордочкін В.В.) та 5 військовослужбовців, які отримали поранення з початку проведення АТО (Пютцеп Ф.Б., Близнюк Р.М.,Березівський Ю.О.,Яковлєв В.В., Бондаренко А.А.).

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» управлінням праці та соціального захисту населення встановлено статус члена сімї загиблого ветерана війни – 13 особам (в т.ч. 6 неповнолітнім дітям) та статус інваліда війни – 3 учасникам антитерористичної операції.

За даними військомату в районі:

– обліковано демобілізованих осіб, які приймали участь в АТО – 127 чол.;

– отримали статус учасника бойових дій – 229 чол. (в т.ч. 127 чол. – з числа демобілізованих, 30 міліціонерів, 72 військовослужбовця за контрактом).

Отримали земельну ділянку на території району – 32 учасника АТО та 2 інваліди Великої Вітчизняної війни.

За рахунок районного бюджету надано матеріальної допомоги : 178 учасникам АТО та їх родинам на загальну суму 90,5 тис.грн., 10-м сімям загиблих на загальну суму 32,7 тис. грн.

Членам сімей загиблих військовослужбовців, які приймали участь в антитерористичній операції, районною державною адміністрацією вручено подарунки до 8 Березня та до Новорічних свят, а також з Нагоди Дня Незалежності надано грошову допомогу по 1000,00 грн.

26 учасників АТО пройшли навчання в Радомишльському аграрному НВЦ за програмою «Заходи з соціальної та професійної адаптації учасників АТО» на загальну суму 179,8 тис. грн.

В район за 12-ть місяців надійшло 1 млн.979 тис.грн. субвенції на проведення компенсаційних пільг та виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (в районі нараховується потерпілих від аварії на ЧАЕС -1258 громадян, в т.ч. 72 – І кат., 548 – ІІ кат., 279 – ІІІ кат., 20 – дружин померлого, 335 – дітей).

По пільговому медичному забезпеченню громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, укладено 2 договори з аптечною установою та стоматологічним закладом району, які профінансовано на 66,02 тис.грн. з обласного бюджету.

В районі проживає понад 2,5 тис. людей з інвалідністю, серед них 446 дитини-інваліди.

За звітний період за рахунок коштів державного бюджету у санаторно-курортних закладах було оздоровлено 54 ветерани війни та інвалідів, з яких: 10 ветеранів війни, 45 інвалідів та 9 учасників бойових дій (АТО), психологічну реабілітацію в санаторіях пройшли 6 учасників АТО. Грошову компенсацію за невикористане право на санаторно-курортне оздоровлення отримали 44 інваліди різних груп та категорій.

Влаштовано на повне державне утримання до інтернатних установ 12 громадян похилого віку та 2 дітей-інвалідів.

До Житомирського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства за звітний період звернулося 128 громадян (з них 14 дітей-інвалідів) для виготовлення ортопедичного взуття та протезно-ортопедичних виробів.

ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ

Важливим напрямком роботи районної державної адміністрації, як органу опіки та піклування, є робота, спрямована на захист прав дітей, які проживають на території Радомишльського району.

Станом на 01.01.2017 року у районі проживає 7173 дитини, з них 605 дітей у Потіївській об’єднаній територіальній громаді, 572 дитини – у Вишевицькій.

Станом на 31.12.2016 року на обліку у службі у справах дітей районної державної адміністрації перебуває 92 дитини з 40 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Протягом 2016 року було виявлено 15 дітей, що проживають у 5 сім’ях, як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах. Працівниками служби у справах дітей районної державної адміністрації постійно здійснюється контроль за станом утримання та виховання дітей у вищевказаних сім’ях.

З метою забезпечення права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на сімейне оточення службою у справах дітей постійно проводиться робота щодо влаштування таких дітей у сім’ї громадян.

Протягом 2016 року усиновлено 9 дітей, які відповідно до правових підстав перебували на обліку з усиновлення.

Станом на 31.12.2016 року у Радомишльському районі створені та функціонують 2 прийомні сім’ї та 2 дитячі будинки сімейного типу. В дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях виховується 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 71 дитини виховується у сім’ях опікунів, піклувальників.

Одним із напрямків роботи у сфері захисту прав дитини є забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2016 році вперше на виконання Районної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки було придбано житло для 2 дітей-сиріт за рахунок субвенції обласного бюджету у розмірі 100 000 тис. грн. та коштів бюджету Кримоцької сільської ради у сумі 23 751 гривень.

Охорона здоров’я

З метою надання медичних послуг населенню в районі створені та діють Центр надання первинної медико-санітарної допомоги та Радомишльська района центральна лікарня.

До складу центру ПМСД входять 12 амбулаторій, 31 фельдшерсько-акушерських пунктів і фельдшерських пунктів.

В районі проживає і обслуговується 38117 осіб, в тому числі дітей 0-17 р – 7175. Міського населення – 18632 чол., сільського – 19755 чол. Профінансовано в 2016 р – 9 млн 458,8 грн що склало 99,2 %. Протягом 2016 р. придбано окремі види обладнання згідно табелю оснащення на суму 94584 грн. Проведені ремонтні роботи в закладах мережі на суму – 249699 грн.

Загальна потужність закладу становить 625 відвідувань в зміну. Зроблено відвідувань в поліклініку в 2016 р -125082 чол, на дому – 20393 чол., виконано функції лікарської посади 5387 чол. при нормі 5300 чол. На ФАП і ФП виконано відвідувань на одного жителя – 7,0 при нормативі 9,0. Проліковано на ліжках денного перебування в 2016 році 4387 чол.

Штатна чисельність центральної районної лікарні складає 328,5 штатних посад, укомплектованість складає 166 фізичних осіб.

За звітний період завдяки зусиллям районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування повністю профінансовано виплату заробітної плати медичним працівникам, заборгованість відсутня.

На капітальне будівництво поліклініки надійшло коштів у сумі 6 млн. 180 тис. грн., які повністю використані. На поточні ремонти по відділеннях центральної районної лікарні використано 113 026 грн. Придбано оргтехніку на суму 25490 грн. З метою покращання медичного обслуговування придбано обладнання – електрокардіограф, пульсоксиметр, мікроскоп на суму 39 300 грн. З обласного, районного та місцевих бюджетів сільських рад виділено кошти на придбання УЗ апарату у сумі 1 110 000 грн, який введений в експлуатацію. На придбання медичного обладнання з районного бюджету виділені кошти в сумі 200 000 грн.

В Радомишльській ЦРЛ розгорнуто 145 ліжок для надання медичної допомоги стаціонарним хворим. Протягом 2016 року проліковано 4796 осіб. В денному стаціонарі з липня 2015 року медична допомога амбулаторним хворим надається а 20 ліжках, що дало змогу пролікувати у 2016 році – 1276 осіб.

ОСВІТА

З метою забезпечення доступу дітей до освітніх послуг в районі створена і діє мережа загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів та позашкільних навчальних закладів.

Упродовж 2016 року своєчасно та у повному обсязі виплачувалася заробітна плата працівникам установ та закладів освіти, заборгованість не допускалася. В серпні 2016 року виділено 56,3 тис.грн. з нарахуванням на преміювання вчителів з метою стимулювання роботи з творчою обдарованістю. В грудні 2016 року педагогічні працівники району отримали грошову винагороду за сумлінну працю на виконання ст. 57 Закону України «Про освіту» у розмірі 50% від посадового окладу, а непедагогічні працівники премію у розмірі 30 % від посадового окладу.

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів за кількісними характеристиками відповідає освітнім запитам населення. З 01.01.2016 до Потіївської та Вишевицької ОТГ відійшли 7 шкіл. Таким чином в районі на функціонувало 22 ЗНЗ (14 шкіл І-ІІІ ступенів; 6 шкіл І-ІІ ступенів; 2 школи І ступеня) у яких навчається 3126 учнів і 15 ДНЗ (1050 вихованців).

З метою належної організації навчально-виховного процесу проводиться відповідна робота щодо доцільної та оптимальної розстановки педагогічних кадрів, забезпечення навчальних закладів кваліфікованими спеціалістами. В закладах освіти району працюють 423 педагогічні працівники.

На території району працює 4 позашкільні навчальні заклади: Радомишльський будинок творчості, Радомишльська станція юних натуралістів, Радомишльська станція юних техніків, Городоцький будинок творчості. В них виховуються 1536 дітей, що становить 45 % від загальної кількості школярів району. В позашкільній освіті працюють 20 педагогічних працівників. При загальноосвітніх школах працює 147 гуртків.

Важливими напрямками роботи навчальних закладів є організація оздоровлення та відпочинку школярів. В 2016 році на організацію безкоштовного гарячого харчування дітей 1 – 4 класів, дітей пільгових категорій оздоровлення в пришкільних таборах витрачено кошти з районного бюджету та субвенції сільських рад в сумі 660,7 тис. грн. При 12 загальноосвітніх навчальних закладах району було створено пришкільні табори з денним перебуванням. Всього було охоплено відпочинком 677 учнів, в тому числі 151 дітей із малозабезпечених сімей, 9 дітей-сиріт, 8 дітей-інвалідів, 17 – з кризових сімей, 25 дитини, батьки яких – учасники АТО, 187 – талановитих. Середня вартість харчування однієї дитини на день становила 20 грн. 00 коп.

Також у 8 загальноосвітніх навчальних закладах району функціонували мовні табори, де діти удосконалювали мовні навички через підготовку, організацію та проведення інтерактивних та групових занять. Мовний табір Городоцької ЗОШ І-ІІІ ст. увійшов в трійку найкращих в області.

В ДНЗ району організовано 3-х разове харчування, в середньому вартість харчування в 2016 році становила 19,5 грн., що забезпечувало виконання натуральних норм на 91%. В Житомирській області Радомишльський район увійшов п’ятірку найвищих показників по вартості харчування.

Пріоритетні напрямки роботи освітньої галузі визначено «Районною комплексною програмою підтримки закладів освіти Радомишльського району на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням сесії районної ради VII скликання від 18.03.2016.

Одним з напрямків є робота з творчою обдарованістю. В 2016 році протягом жовтня-грудня був проведений ІІ етап Всеукраїнських олімпіад (районний). Достатні знання, вміння та навички з основ наук показали учні:

ліцею №1 33 переможці

гімназія 34 переможці

ЗОШ №3 27 переможців

Городоцька ЗОШ І-ІІІ ст. 22 переможці

ЗОШ №5 14 переможців

Ставецька ЗОШ І-ІІІ ст. 11 переможців

Великорацька ЗОШ І-ІІІ ст. 9 переможців

Осичківська ЗОШ І-ІІІ ст. 4 переможці

Краснобірська ЗОШ І-ІІІ ст. 3 переможці

ЗОШ №4 2 переможці

Борщівська ЗОШ І-ІІІ ст. 2 переможці

Чайківська ЗОШ І-ІІІ ст. 2 переможці

Верлоцька ЗОШ І-ІІ ст. 1 переможець

За результатами ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад район здобув 21 призове місце в 2016 році.

В районі забезпечується право на освіту дітей з особливими потребами. У 5 навчальних закладах організовано індивідуальну форму навчання для 6 дітей. У Городоцькій ЗОШ І-ІІІ ст. організовано інклюзивне навчання для однієї дитини.

В 2016 році вперше наш район взяв участь у військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура») та у обласному етапі увійшов у десятку кращих.

Найбільш вагомий конкурс професійної майстерності педагогів – це конкурс “Вчитель року”. Другий рік поспіль на базі Радомишльських ЗНЗ гімназії та ЗОШ №3 було проведено І тур районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2017» у чотирьох номінаціях: «Початкові класи», «Інформатика», «Біологія» та «Музика». У ньому взяли участь 11 педагогів. Всі переможці взяли участь в очному турі обласного етапу зазначеного конкурсу.

В 2016 році учні 4, 7 і 8 класів були на 100 % забезпечені підручниками.

За результатами рейтингової оцінки міст, районів і ОТГ області по галузі «Освіта» в ІV кварталі за 2016 рік наш район посів 11 місце. Найкращими були показники по участі у ЗНО (9), по закупівлі підручників для 4 і 7 класів (1), по участі в заходах центру туризму (7), по виконанню фізіологічних натуральних норм харчування у ДНЗ (7) та по охопленню школярів гуртковою роботою (14) (охоплено 1752 учні в 147 гуртках, з них дітей інвалідів – 14, схильних до правопорушень – 12).

2 рік поспіль працівники освіти беруть участь в спортивних змаганнях, так, в 2016 році посіли 6 командне місце (з 28) в області, а команда дівчат Великорацької ЗОШ (волейбол) – 4 місце.

В районі до навчання здійснюється підвіз 404 дітей та 28 вчителів, що становить 100% забезпеченість підвозом учнів, що проживають в сільській місцевості та за межами тротуарної доступності. Підвіз здійснювало 8 шкільних автобусів. В грудні 2016 року було придбано шкільний автобус (Кочерівська ЗОШ І-ІІІ ст.) за кошти ДФРР і сільської ради у співвідношенні 70% на 30%. За 1 590,00 тис. грн..

Важливим напрямком програми є поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти.

Завершено будівництво внутрішньої вбиральні в Кичкирівський ЗОШ, відремонтована каналізаційна система Великорацької ЗОШ, відновлено фасад Ставецької ЗОШ, закуплено будівельні матеріали та проводяться роботи по реконструкції ДНЗ в Мірчанському НВК (46,25 тис.грн..),також для Мірчанського НВК придбано рукомийник, унітаз, електросушилка, ванни для миття посуду та мультимедійний комплекс на загальну суму 25,130 тис.грн.; проведена реконструкція теплотраси Чайківської ЗОШ (150 тис. грн.,), придбані парти та стільчики для Ставецької ЗОШ І-ІІІ ст. (7 445 грн.); придбана духова шафа, акустичне обладнання, зброя для тиру на суму 73,2 тис. грн., закуплено комплект посуду (22,968 тис.грн.) та виготовлено кошторисну документацію по теплосанації (99,563 тис.грн.) для Радомишльської гімназії; частково проведена реконструкція теплотраси (63,156 тис.грн.), придбана витяжна шафа (19,878 тис.грн) та інтерактивний комплекс (23,470 тис.грн.) для ЗОШ №3; здійснений ремонт покрівлі Радомишльського ліцею (828,424 тис.грн.); виділено 1 297,7 тис. грн.. на реконструкцію, закуплено побутову техніку на 62,12 тис.грн., білизну, меблі, інвентар для кухні, килими, доріжки на 522,9 тис.грн. для ДНЗ на базі ЗОШ №4; закуплено 10 інтерактивних комплексів (398,00 тис.грн); 7 сучасних мікроскопів, цифрових оптичних камер та мікропрепарати (46,5 тис.грн.) для шкіл міста; спортивний інвентар на загальну суму 29,5 тис.грн.. Для Городоцької ЗОШ придбано морозильну камеру, електром’ясорубку, блендер, на 10 тис.грн. встановлено світильників; для Кочерівської ЗОШ І-ІІІ ст.. придбано бензопилу, морозильну камеру, генератор, насос на загальну суму 44 тис.грн.; 3 комп’ютера на загальну суму 20,6 тис.грн. виділено на Заболотьську ЗОШ І-ІІІ ст..; умивальник,морозильна камера, посуд, електрична плита, ванна мийка на загальну суму21,180 тис.грн. для Краснобірської ЗОШ, Маларацької та Пилиповицької шкіл; Городоцька ЗОШ І-ІІІ ст. отримала сучасний комп’ютерний клас (15 комплектів).

Пріоритетним напрямком держави є зменшення обсягів використання природного газу, збільшення енергоефективності. З 22 шкіл району лише 2 використовують ресурси природного газу. За 2016 рік проведено переоснащення котельні Великорацької ЗОШ І-ІІІ ст. (293,1 тис.грн.), замінено котел в Борщівській ЗОШ І-ІІІ ст. (15 тис.грн.). За минулий рік було замінено 18 енергозберігаючих вікон в Краснобірській ЗОШІ-ІІІ ст.. (76 тис.грн.), 69 вікон в ЗОШ №5 (226 тис.грн.), 5 вікна (15,9 тис.грн.) в Заболотській ЗОШ; 8 вікон (10 тис.грн.) у Верлоцькій ЗОШ І-ІІ ст.; замінені вікна та двері в СЮТ.

Розпочалась реконструкція Борщівської ЗОШ з метою створення НВК. За 2016 рік витрачена на закупівлю будівельних матеріалів та виконання робіт 581 тис.грн.

Загальна сума коштів за 2016 рік становить 46,718530 млн.грн., з них:

На заробітну плату з нарахуваннями – 34 млн.грн.

На енергоносії – 4 810, 1 тис.грн.

Спонсорські кошти – 203,935 тис.грн.

МОЛОДІЖНА І СІМЕЙНА ПОЛІТИКА, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Молодіжна та сімейна політика.

 1. Оздоровлення

У 2016 році рішенням сесії Радомишльської районної ради з метою належної організації та проведення оздоровлення дітей шкільного віку з районного бюджету виділено 456 тис. грн.., з них :

– 261 тис. грн.. на роботу пришкільних таборів (12 таборів, в яких відпочило 700 дітей)

– 195 тис. грн.. на закупівлю 60 путівок до ДОЗ «Маяк», Херcонська область, м. Залізний Порт;

– 101 дитину оздоровлено за кошти обласного бюджету;

– 10 дітей оздоровилися в МДЦ «Молода гвардія» м. Одеса;

– 2 дитини – «Артек» Пуща – Озерна, Київська область;

– 25 дітей – ДОЗ «Сергіївка» Одеська область.

– 1 дитина – оздоровлення в Хорватії.

Основна увага приділяється оздоровленню дітей пільгових категорій, а саме:

– дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

– з багатодітних та малозабезпечених сімей;

– дітей учасників АТО та дітей загиблих учасників АТО;

– тимчасово переміщених осіб;

– інвалідів;

– працівників АПК;

– обдарованих й талановитих дітей, тощо

 1. Видача посвідчень багатодітним родинам

За 2016 року посвідчень, що підтверджують статус членів багатодітної сім’ї видано 126.

 1. Присвоєння почесного звання України «Мати – героїня»

За 2016 року Указами Президента України 2 жінкам району присвоєно почесне звання.

На присвоєння почесних звань України «Мати-героїня», за поданням голови РДА направлено 4 пакети документів для подальшого присвоєння.

4. За 2016 року проведено та прийняли участь у 19 заходах молодіжного та сімейного спрямування.

Спортивна робота

За 2016 року проведено 33 районних спортивно – масових заходів, прийняли участь в 49 обласних спортивно – масових заходах та прийняли участь в 26 Всеукраїнських чемпіонатах, турнірах та змаганнях.

У районній дитячо – юнацькій спортивній школі культивується 9 видів спорту (велоспорт, дзюдо, рукопашний бій, кікбоксінг, футбол, рукопашний бій, спортивна аеробіка, вільна боротьба, гирьовий спорт). Зайняттями охоплено 300 юнаків та дівчат.

Найбільші спортивні досягнення 2016 року:

 1. Вільна боротьба: Коляденко Вікторія – ІІІ місце на чемпіонаті України серед юніорів м. Бровари, ІІІ місце на Всеукраїнській спартакіаді школярів, м. Запоріжжя.

 2. Велоспорт: Кухарівський Богдан – І місце на чемпіонаті України з велоспорту на треку м. Львів, Кухар Віталій – І місце, Люшенко Вадим – ІІ місце, Шипаєва Аліна – ІІІ місце – чемпіонат України з велоспорту на шосе м. Біла Церква.

 3. Гирьовий спорт: Присяжнюк Богдан – І місце, Прокопенко Владислав – ІІ місце на чемпіонаті України серед юнаків м. Кобеляки Полтавська область, Булах Володимир – чемпіон області серед юніорів.

 4. Рукопашний бій: Целованська Ілона, Гаєвська Вікторія, Малицький Віктор, Гаращук Кирило, Гаєнко Артем – чемпіони України серед юнаків та юніорів, Пуща – Водиця, Київська область

 5. Кікбокінг: Оладько Олег, Леванідов Максим – чемпіони України серед юнаків та юніорів, м. Бровари, Київської області.

 6. Футбол: збірна юнаків 2001-2002 р.н. – І місце на чемпіонаті України серед сільських школярів, м. Вінниця

підготовлено 1 майстра спорту, 8 кандидатів у майстри спорту, 7 першорозрядників.

Меленівська Ірина – вихованка Радомишльської ДЮСШ зарахована до резерву збірної України з вільної боротьби.

– Кухарівський Богдан, Кухар Віталій – вихованці Радомишльської ДЮСШ зараховані до резерву збірної України з велоспорту.

Матеріально – технічне забезпечення:

З районного бюджету:

1. 60 тис. грн.. – придбання спортивний велосипедів для секції велоспорту Радомишльської ДЮСШ.

2. 17 тис. грн.. – придбання спортивного інвентаря для секцій вільної боротьби, футболу, рукопашного бою Радомишльської ДЮСШ.

3. 62 тис. грн.. – проведення поточного ремонту приміщення Радомишльської ДЮСШ

 1. 22 тис. грн.. – проведення поточний ремонтів спорткомплексу та стадіону.

 2. 25 тис. грн.. – виготовлення проєктно – кошторисної документації на капітальний ремонт даху приміщення ДЮСШ.

З обласного бюджету:

 1. 4900 грн. – придбання спортивного інвентаря.

З державного бюджету з співфінансуванням з районного бюджету:

 1. 103 тис. грн.. – придбання спортивного інвентаря.

Підтримка спортивних громадських організацій:

 1. ГО «Фізкультурно – спортивне товариство «Колос» – 20 тис.грн.

 2. ГО «Федерація футболу Радомишльського району» – 10 тис. грн..

 3. ГО «Районна молодіжна асоціація професійний видів єдиноборств» – 10 тис. грн..

КУЛЬТУРА

Для задоволення культурних, естетичних та духовних потреб населення в районі функціонують: 43 клубні заклади, 33 бібліотеки, КЗ «Радомишльський народний краєзнавчий музей», Музична школа та філія Радомишльської дитячої музичної школи в сел. Городок. Станом на 01.01.2017 р. мережа закладів культури клубного типу Радомишльського району нараховує 43 заклади, які підпорядковані Міністерству культури України: 1- КЗ «Радомишльський районний Будинок культури» функціонує в місті, 1 – Будинок культури в селищі Біла Криниця, 41 заклад знаходиться в підпорядкуванні сільських рад.

В Радомишльському районі функціонують 3 бібліотеки в місті: центральна районна, дитяча районна, міська та 30 бібліотек в сільській місцевості. Робота бібліотек системи була направлена на забезпечення інформаційних потреб користувачів у сфері освіти, поповнення та збереження бібліотечного фонду, організації краєзнавчої діяльності та наповнення її новим змістом.

КЗ «Радомишльська центральна районна бібліотека” та районна бібліотека для дітей отримали відзнаку управління культури Житомирської облдержадміністрації «Золоті джерела» в номінації «Краща районна бібліотека». Центральна районна бібліотека – це культурний, інформаційний заклад, який налічує 43 тис. друкованих видань, понад 30 назв періодики. Зібрано універсальний, мобільний краєзнавчий фонд. Функціонує абонемент, читальний зал з періодикою, новітніми інформаційними технологіями. Створюється електронний каталог в системі «Ірбіс». З 2015 року впроваджена в роботу система Електронного моніторингу базової мережі публічних бібліотек сфери Міністерства культури України.

Працівники Радомишльського історико-краєзнавчого музею організовують роботу закладу на вивчення, збереження та використання пам’яток матеріальної і духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини. Забезпечують проведення масової науково-освітньої роботи, що сприяє підвищенню світового рівня та культури відвідувачів, формуванню естетичних поглядів. Працюють над комплектуванням фондів музею, їх вивчення і популяризацію. Постійно проводить пошукову роботу історичного матеріалу.

За результатами даної роботи основний фонд музею поповнився на 206 предметів, а науково-допоміжний – на 8 предметів. На даний час у музеї нараховується 2332 одиниці зберігання основного фонду, 136 допоміжного.

Протягом звітного періоду заклад відвідало 4752 чол., проведено 118 екскурсій, організовано 11 виставок та 9 масових заходів. За підсумками роботи КЗ «Радомишльський народний краєзнавчий музей» отримав відзнаку «Золоті джерела» у номінації «кращий народний музей».

Радомишльський народний краєзнавчий музей плідно співпрацює з туристичним оператором «KRAINA.UA», музеєм с. Раковичі Радомишльського району, історико-культурним комплексом «Замок Радомисль. Започатковано обмінні виставки, проведення майстер-класів аматорів народного мистецтва з учнівською молоддю. Протягом звітного періоду самодіяльними митцями взято участь у Святі Вишиванки «Зв’язок поколінь» (м. Житомир, травень 2016 р.,), обласному святі декоративно-прикладного мистецтва «Майстерний червень» (червень 2016 р..), «Аристократична Україна» (м. Радомишль).

Радомишльщину на Всеукраїнському святі народної творчості «Рушники мого краю» (смт. Андрушівка) представили майстрині Станіслава Кириченко та Ольга Ткаченко. За ініціативи колективу Радомишльського народного краєзнавчого музею проведено творчі зустрічі із українським письменником і журналістом, членом Асоціації українських письменників, лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка Мирославом Дочинцем та Миколою Тимошиком, істориком, огієнкознавцем, журналістом.

Плідна пошукова робота була проведена у підбірці та зібрані матеріалу

про жителів Радомишльського району, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Робота закладів культури району була спрямована на відзначення державних свят, ювілейних і знаменних дат, фестивалів, конкурсів. Методична служба районного Будинку культури організовувала свою роботу на вдосконалення культурно – дозвіллєвої діяльності,організацію аматорських об’єднань для всіх категорій населення. На базі закладів культури району функціонують 16 аматорських колективів, які носять звання «самодіяльний народний». На базі відділу освіти – 1 «зразковий» дитячий хоровий колектив, на базі територіального центру – 1 колектив.

Творчі колективи району брали участь у Міжнародних, Всеукраїнських , обласних оглядах – конкурсах, культурно – мистецьких заходах , на які були запрошені, і поверталися з нагородами.

Хореографічними колективами району взято участь у Всеукраїнському фестивалі – конкурсі молодих митців музичного, театрального, хореографічного та образотворчого мистецтва «Хочу стати зіркою України», який проходив в м. Житомирі (16 – 17 квітня 2016 року), І – му етапі Всеукраїнського огляду-конкурсу клубних закладів у сільській місцевості, обласному огляді-конкурсі на кращий районний, міський клубний заклад».

«Інструментальний ансамбль «Терен» Радомишьського районного Будинку культури та викладач Музичної школи Мілієнка Г.Ю., його вихованець Бондар Димитрій прийняли участь в обласному фестивалі інструментальної музики «Мелодія» в м. Малин. За художній рівень, виконавську майстерність солістами здобуто ІІ місце.

Протягом періоду зроблено поточні ремонти в 16 закладах культури району на загальну суму 296 056,00 грн. Зокрема, проведено заміну вікон, дверей та внутрішній ремонт кімнат клубу Став – Слобода на суму 113 000,00 грн. Розпочато ремонтні роботи в клубі с. Верлок. Закуплено матеріали на суму 15 000,00 грн. Освоєно 12 000,00 на ремонт покрівлі Будинку культури с. Велика Рача. Відремонтовано частково дах клубних установах сіл Верлок, Мала Рача, Велика Рача, Чудин, Осички, Заньки. Проведено ремонти пічного опалення в клубних закладах сіл Вирва, Макалевичі, Заньки, Став – Слобода, Білка, Веприн.

Завершено капітальний ремонт Радомишльського районного Будинку культури, внаслідок якого буде забезпечено впровадження в практику нових форм й методів культурно-освітньої роботи та організації дозвілля на території району, підвищено значення районного Будинку культури , як осередку методичної роботи, збереження, відродження й розвитку національних культурних традицій, звичаїв та обрядів, зокрема місцевих, історичної спадщини Радомишильщини. Протягом 2016 року виділено 1 349 656 грн., в тому числі з районного бюджету – 1 183 656 , з обласного бюджету – 166 000 грн. (заміна покрівлі, фасаду, вхідної групи, водовідведення, внутрішніх приміщень, споруджено санвузол, повна заміна підлоги у всьому приміщенні Будинку культури).

Освоєно кошти в сумі 40 тис. грн. на металопластикові вікна в КЗ «Радомишльський народний краєзнавчий музей» та 8 000 для виготовлення кошторисної документації з метою проведення капітального ремонту даху приміщення відділу комплектування КЗ «Радомишльська районна бібліотека».

В 2016 році покращили матеріально-технічну базу 18 закладів культури району на суму 269 650,00 грн.. Зокрема, КЗ «Радомишльська музична школа» придбано бандури, ноутбук, принтер, закуплено запчастини для ремонту інструментів на суму 76 503,00 грн. Для Верлоцького клубу придбано обігрівачі «Уфо» (2 684,00 грн.), стенди для бібліотеки с. Кримок (2800,00 грн.), музичні інструменти (8 000 грн.)

З метою зміцнення матеріально – технічної бази, створення власних коштів для господарських потреб, закладами культури надаються платні послуги. Від проведення вечорів відпочинку, екскурсій, здачі в оренду приміщень, проведення культурно – масових заходів, плати за навчання за 2016 року по закладам культури району становить 223 111 ,00 грн.

Для районного будинку культури закуплено музичні інструменти – 4 863,00 грн.,меблі для методкабінетів – 45088,00 грн., сценічні костюми для народних колективів – 48 500,00 грн.

В Радомишльській дитячій музичній школі на 4-х відділах (музично-теоретичному, фортепіанному, оркестровому, народних інструментів ) навчається – 209 учнів.

За підсумками творчої діяльності в номінації «Кращий початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад» серед 42 шкіл області перемогу здобула саме Радомишльська музична школа. Також даний заклад нагороджений Дипломом за великий внесок у професійну музичну освіту за високий рівень підготовки учасників Всеукраїнської музичної олімпіади «Голос країни», яка проходила в м. Києві.

За 2016 рік 18 учнів школи стали переможцями обласних оглядів-конкурсів та обласної теоретичної олімпіади, з них 5 учнів в кількох конкурсах або кількох номінаціях. Ще 9 учнів нагороджені грамотами обласного управління культури за участь в цих конкурсах. 14 учнів школи стали лауреатами та дипломантами Всеукраїнських конкурсів, одна учениця з них – двічі, ще 8 учнів отримали диплом за участь в цих конкурсах, 4 учні стали переможцями та учасниками регіональних конкурсів;13 – лауреатами міжнародних конкурсів, з них 5 – двічі.

                                                                            ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ

З метою забезпечення вимог законодавства стосовно здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у структурі районної державної адміністрації створено відділ державної реєстрації.

Роботу відділу забезпечують 3 державні реєстратори.

За період функціонування роботи відділу:

 • до Державного реєстру речових прав було внесено 826 записів, в т.ч. зареєстровано 573 права власності на нерухоме майно, зареєстровано 143 іншого речового права, зареєстровано 33 зміни права власності та здійснювалися інші дії передбачені законодавством.

За результатами діяльності відділу у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень до Державного бюджету надійшло коштів у сумі 92 066 грн.

 • до Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців було внесено723 записів, в т. ч. про реєстрацію фізичних осіб-підприємців 132, юридичних осіб – 13, внесено змін до відомостей про фізичну особу-підприємця – 130, зареєстровано 50 змін до установчих документів юридичної особи, зареєстровано 223 припинення діяльності ФОП та 10 юридичних осіб.

За результатами діяльності відділу у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців до Державного бюджету надійшло коштів у сумі 26 930.

 

                                                   НАДАННЯ    АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

У районній державній адміністрації створений та діє центр надання адміністративних послуг.

Станом 01.01.2017 року через Центр надається 61 послуга: послуг райдержадміністрації – 18, міської ради – 4, центральних органів виконавчої влади – 39.

В цілому за 2016 рік ЦНАПом було надано 9322 адміністративні послуги. З них відділу Держгеокадастру – 6605 , РС УДМС – 1215, архітектура – 73, міської ради – 501, УПСЗН – 928.

Також у з червня 2016 року адміністратори ЦНАПу набули повноважень складати протоколи про адміністративні правопорушення у сфері реєстрації місця проживання та порушеннях паспортного режиму, відповідно до статей 197, 198 КУПАП України. За 6 місяців 2016 року було складено 444 протоколи та передано до відповідних комісій на розгляд.

Адміністратори мають доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців.

За рейтинговою оцінкою діяльності районних державних адміністрацій області, в цілому по всіх напрямках район посів 10 місце.

Одним з найголовніших факторів, що впливають на покращення нашого життя – це ефективний соціально – економічний розвиток кожного населеного пункту, який базується на тісній співпраці райдержадміністрації, районної ради, селищних та сільських рад з громадою.

Звіт голови РДА В.Р.Тетерського за 2016 рік  відбувся  24 лютого 2017 року в залі засідань Радомишльської районної ради.