Реестр адміністративних послуг, які надає Радомишльська РДА, її управління та відділи

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Назва адміністративної послуги

Розмір плати за надання адміністративної
послуги (у разі надання її на платній основі)

Результат надання адміністративної послуги

Нормативно-правові акти, відповідно до яких
надається послуга, визначаються порядок, умови і розмір плати за її
надання

Стандарт адміністративної послуги

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Радомишльська райдержадміністрація

Державний реєстратор

Проведення державної реєстрації
фізичних осіб – підприємців

34,00 грн.

Виписка

Закон України “Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”

В стадії розроблення

Державний реєстратор

Проведення державної реєстрації
юридичних осіб

170,00 грн.

виписка

Закон України “Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”

В стадії розроблення

Державний реєстратор

Здійснення державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності юридичної особи

безоплатна

Закон України “Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”

В стадії розроблення

Державний реєстратор

Видача витягів з Єдиного
державного реєстру

Три неоподатковані мінімуми
доходів громадян (51,0 грн.). За кожен аркуш інформації на бланку
встановленого зразка – 20 % одного неоподаткованого мінімуму доходів
громадян (3,40 грн.)

Витяг

Закон України “Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”

В стадії розроблення

Державний реєстратор

Державна реєстрація змін до
установчих документів юридичної особи

51,00 грн.

Виписка

Закон України “Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”

В стадії розроблення

Державний реєстратор

Видача довідок про реєстрацію
суб’єктів підприємницької діяльності.

17,00 грн.  За кожен аркуш
інформації на бланку встановленого зразка – 20 % одного
неоподаткованого мінімуму доходів громадян (3,40 грн.)

Довідка

Закон України “Про державну
реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців”

В стадії розроблення

Відділ містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства і  будівництва та
цівільного захисту населення райдержадміністрацій

Надання містобудівних умов і
обмежень забудови земельних ділянок

Безоплатна

постанова КМУ від 20.05.2009 №489
“Порядок надання вихідних даних для проектування об’єктів
містобудування”;ЗУ “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про
місцеве самоврядування в Україні”

В стадії розроблення

Відділ містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства і  будівництва та
цівільного захисту населення райдержадміністрацій

Погодження прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків
садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими будівлями,
спорядженими без дозволу на виконання будівельних робіт

Безоплатна

Погодження

постанова КМУ від 13.04.2011 №461
“Питання прийняття в експлуатацію закінченних будівництвом об’єктів”,
наказ Мінрегіонбуду від 24.06.2011 №91 “Про затвердження порядку
прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків,
садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель, споруд,
прибудов до них, громадських будинків І та ІІ категорій складності, які
збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт і проведення
технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж”,
ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні” , “Про звернення громадян”,
“Про регулювання містобудівної діяльності”

В стадії розроблення

Відділ містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства і  будівництва та
цівільного захисту населення райдержадміністрацій

Висновок про погодження проектної
документації на будівництво

Безоплатна

Висновок

ДБН А.2.2.-3-2004 “Склад, порядок
розробки, узгодження та затвердження проектної документації для
будівництва”, наказ Мінрегіонбуду від 16.05.2011 №45 “Про затвердження
порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів”

В стадії розроблення

Відділ містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства і будівництва та
цивільного захисту населення райдержадміністрацій

Видача будівельного паспорта
забудови земельної ділянки

Безкоштовно

Паспорт

Закон України “Про регулювання
містобудівної діяльності”

В стадії розробки

Відділ містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства і  будівництва та
цівільного захисту населення райдержадміністрацій

Підготовка висновку (погодження) з
надання земельної ділянки

Безоплатно

Висновок

Земельний Кодекс України

В стадії розробки

Державний адміністратор апарату
райдержадміністрації

Довідка з реєстру документів
дозвільного характеру (РДДХ)

Безоплатна

Довідка

ЗУ “Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності”

В стадії розроблення

Управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

Видача довідок аналізу виробничої
діяльності підприємств

Безоплатна

Довідка

постанова КМУ від 03.06.2009 №625

В стадії розроблення

Відділ освіти райдержадміністрації

Атестація педагогічних працівників

Безоплатна

ЗУ “Про освіту”, “Про загальну
середню освіту”, накази МОНУ від 06.10.2010 №930 “Про затвердження
Типового положення про атестацію педагогічних працівників”, від
04.07.2005 №396 “Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань
педагогічним працівникам”

В стадії розроблення

Відділ освіти райдержадміністрації

Надання дозволу на організацію
індивідуального навчання

Безоплатна

Дозвіл

ЗУ “Про освіту”, “Про загальну
середню освіту”, накази МОНУ від 20.12.2002 №732 “Про затвердження
Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх
навчальних закладах”, від 19.05.2008 №432 “Про внесення змін до
Положення про індивідуальну форму навчання”

В стадії розроблення

Віддлі освіти райдержадміністрації

Надання дозволу на отримання
освіти екстерном

Безоплатна

Дозвіл

ЗУ “Про освіту”, “Про загальну
середню освіту”, накази МОНУ від 19.05.2008 №431 “Про затвердження
Положення про ексткрнат у загальноосвітніх навчальних закладах”

В стадії розроблення

Відділ освіти райдержадміністрації

Видача цільових направлень для
навчання в закладах І-ІV рівня акредитації

Безоплатна

Направлення

Постанова КМУ від 29.06.1999 №1159
“Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”

В стадії розроблення

Управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації

Видача посвідчення ветерана праці

Безоплатна

Посвідчення

Постанова КМУ від 29.07.1994 №521
“Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків “Ветеран праці”

В стадії розроблення

Управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації

Присвоєння статусу “Дитина війни”

Безоплатна

Посвідчення

наказ Міністерства праці та
соціальної політики України” від 05.04.2006 № 107 “Про Порядок
посвідчення права особи на пільги відповідно до Закон України
“Про соціальний захист дітей війни”

В стадії розроблення

Управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації

Видача посвідчення “Учасник
війни”, “Інвалід війни”,”Член сім’ї загиблого”

Безоплатна

Посвідчення

постанова Кабінету Міністрів
України від 12.05.1994 № 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних
знаків ветеранів війни”

В стадії розроблення

Управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації

Призначення державної допомоги
сім’ям з дітьми

Безоплатна

Закон України”Про державну
допомогу сім’ям з дітьми”

В стадії розроблення

Управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації

Призначення державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім’ям

Безоплатна

Закон України “Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;
Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 24.02.2003 № 250

В стадії розроблення

Управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації

Призначення субсидій для
відшкодування витрат на оплату  житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива

Безоплатна

постанова Кабінету Міністрів
України  від 21.10.1995 року № 848 “Про спрощення порядку надання
населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива”

В стадії розроблення

Управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації

Видача направлень на виготовлення
технічних та інших засобів реабілітації інвалідів

Безоплатна

Направлення

постанова Кабінету Міністрів
України від 05.04.2012 № 321 “Про затвердження Порядку забезпечення
окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації,
переліку таких засобів”

В стадії розроблення

Управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації

Забезпечення інвалідів технічними
та іншими засобами реабілітації

Безоплатна

Закон України “Про реабілітацію
інвалідів в Україні”, постанова КМУ від 29.11.2006 №1652 “Про
затвердження Порядку забезпечення окремих категорій населення
технічними та іншими засобами реабілітації, переліку таких засобів”

В стадії розроблення

Управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації

Повідомча реєстрація галузевих
угод, колективних договорів

Безоплатна

ЗУ “Про колективні договори і
угоди”, Положення про порядок повідомчої реєстрації галузевих і
регіональних угод, колективних договорів, затверджене постановою КМУ
від 05.04.1994 №225

В стадії розроблення

Управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації

Видача довідки про вид та розмір
допомоги сім’ям з дітьми

Безоплатна

Довідка

ЗУ від 21.11.1992 №2811-ХІІ “Про
державну допомогу сім’ям з дітьми” зі змінами та доповненнями;
постанова КМУ від 27.12.2001 №1751 “Про затвердження порядку
призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми” зі змінами та
доповненнями; наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 19.09.2006 №345 “Про затвердження Інструкції щодо порядку
оформлення і ведення справ отримувачів всіх видів соціальної допомоги”

В стадії розроблення

Управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації

Надання путівок у
санаторно-курортні заклади інвалідам, ветеранам війни та прирівняним до
них особам

Безоплатна

Висновок

Постанова КМУ від 22.02.2006 №187
“Про затвердження порядку забезпечення санаторно-куротними путівками
деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту
населення”, Наказ Міністкрства праці та соціальної політики України від
25.12.1997и №42 “Про затвердження Інструкції про порядок обліку,
зберігання, розподілу та видачі путівок до санаторно-курортних та інших
лікувально-оздоровчих установ в органах соціального захисту населення
України”

В стадії розроблення

Управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації

Проведення обстеження
матеріально-побутових умов проживання сімей, які звернулись за наданням
матеріальної допомоги

Безоплатна

Висновок

Постанова КМУ від 28.02.2011 № 158
“Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги
інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам”

В стадії розроблення

Управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації

Призначення державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

Безоплатна

ЗУ “Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування”, постанова КМУ від 31.01.2007 №81
“Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківськолго
піуклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу
та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”

В стадії розроблення

Управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації

Видача посвідчень інвалідам
загального захворювання, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Безоплатна

Висновок

Порядок обліку, зберігання,
оформлення та видачі посвідчень особам, які одержують державну
соціальну допомогу відповідно до  ЗУ “Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” затверджений Наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 16.11.2007 №612,
Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які
не мають права на пенсію та інвалідам державної соціальної допомоги на
догляд, затверджений постановою КМУ від 02.04.2005 №261

В стадії розроблення

Управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації

Призначення і виплата тимчасової
державної допомоги дітям,батьки яких ухиляються від сплати аліментів,не
мають можливості утримувати дитину юбо місце проживання їх невідоме

Безоплатно

Висновок

Постанова КМУ від 22.02.06 № 189
“Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної
допомоги дітям,батьки яких ухиляються від сплати аліментів,не мають
можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме”

В стадії розроблення

Управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації

Виплата компенсацій
населенню,постраждалому від наслідків аварії на ЧАЕС

Безоплатно

Висновок

Закон України від 28.02.1991 №
796-XII “Про статус та соціальний захист громадян,які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи”

В стадії розроблення

Управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації

Відшкодування сум наданих пільг
підприємствам-надавачам послуг

Безоплатно

Висновок

Закон України “Про Державний
бюджет України на відповідний рік”, Бюджетний кодекс України

0

Управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації

Призначення і виплата державної
соіальної допомоги особам,чкі не мають права на пенсію,та інвалідам

Безоплатно

Висновок

Постанова КМУ від 02.04.2005 № 261
“Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної
допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної
соціальної допомоги на догляд”

В стадії розроблення

Управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації

Призначення і виплата щомісячної
допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного
розладу

Безоплатно

Висновок

Постанова КМУ від 20.08.00 № 1192
“Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка
проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного
розладу,якийза висновком лікарської комісії медичного закладу потребує
постійного сторонього догляду,на догляд за ним”

в стадії розроблення


Comments

Адміністративні послуги — Коментарів немає

Залишити відповідь