Протягом 2017 року робота районної державної адміністрації, як місцевого органу виконавчої влади, була спрямована на забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку Радомишльського району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів, виконання районного бюджету, сприяння інвестиційній діяльності на території району, на забезпечення законності, правопорядку, додержання прав і свобод громадян, розвитку науки, освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту на території Радомишльського району.

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Для ефективного виконання завдань, передбачених законодавством,  районна державна адміністрація має визначену структуру  відповідно до  доведеної обласною державною адміністрацією граничної чисельності працівників.

Станом на 01 січня 2017 року гранична чисельність працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації складала 105 штатних одиниць.

 

ІІ. РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

Аналізуючи роботу реального сектору економіки Радомишльського району, слід відмітити, що протягом 2017 року у галузях виробничої сфери господарства нашого району було забезпечено стабільну роботу та розвиток.

          Промисловість

Промисловий комплекс району на протязі останніх років  складається  з харчової промисловості та галузі виробництва деревини та виробів з неї.

До основного кола промислових підприємств входить 3 промислові підприємства: ДП «Державне лісомисливське господарство», ПАТ «ПБК Радомишль», ДП «Радомілк» . В середньому  в промисловому виробництві на даний час працює  976 осіб.

Середньомісячна заробітна плата  працюючих на промислових підприємствах району  вища в порівнянні з іншими галузями економіки і середньомісячною зарплатою по району. Так, станом на кінець 2017 року вона складала 8981,55 грн., що більше на 65 % від середньомісячної заробітної плати по району.

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності протягом 2017 року динамічно зростав та склав за січень- жовтень 2017 року майже 1041385,5тис. грн., що на 15% більше, ніж за аналогічний період 2016 року. У розрахунку на одну особу населення реалізовано промислової продукції – 28,04 тис. грн. проти 23,9 тис. грн. за січень-листопад 2016 року.

Промисловими підприємствами району за 11 місяців  2017 року реалізовано продукції на суму 965 млн. 480,5 тис. грн. Найбільша питома вага в обсязі реалізованої промислової продукції припадає на харчову промисловість:  ПАТ «ПБК Радомишль» (приблизно – 98% ).

 

За рейтинговою оцінкою діяльності районних державних адміністрацій області, промисловий комплекс району займає 7 місце.

 

Капітальні інвестиції

Також стан розвитку району характеризує залучення капітальних інвестицій на розвиток всіх галузей економіки, які  за 9 місяців 2017 року склали 223млн. 472,0 тис. грн. та на одну особу 5906,0 грн.

Капітальні інвестиції  здійснюються за рахунок продовження раніше розпочатих проектів.

Капітальні інвестиції  залучалися за рахунок власних коштів підприємств. На ПАТ «ПБК Радомишль» проводиться модернізація існуючих потужностей, модернізація потужностей та відновлення лісових насаджень на ДЛМГ, будівництво промислових цехів та їх оснащення на ТОВ «Радомишльська деревообробна компанія». Найбільше інвестицій на розвиток сільського господарства залучили: ПП «Чайківка», ТОВ «Агрокомплекс-98», СТОВ «Осички», СФГ«Межирічка», ТОВ «Благодійний союз».

Район займає 10 рейтингове місце в області за цим показником.

 

Транспорт

Транспортна мережа району включає 16 маршрутів, на яких працює 24 транспортні засоби. На зазначених маршрутах щоденно здійснюється в середньому близько 60-ти автобусних рейсів. Забезпеченість населення району транспортним сполученням складає 95,0%, що вище середньообласного показника.

За 11 місяців 2017 року вантажооборот підприємств транспорту району становив 0,1 млн.т.км, або 86,0% від обсягу відповідного періоду 2016 року. Підприємствами транспорту за цей же  період перевезено 8,9 тис.т. вантажів, що становить 138,8% від обсягу 2016 року.

За 11місяців 2017 року усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 25,0 млн.пас.км, що становить 95,0% від обсягу 2016 року.

Послугами пасажирського транспорту за 11місяців 2017 року скористалися 1430,3 тис. пасажирів – на 5% менше, ніж за відповідний період 2016 року.

 

Розмір середньої заробітної плати

 • Розмір середньої заробітної  плати  працівників  Радомишльського району за січень – жовтень 2016 року склав  6719 грн., що більше  в порівнянні з середньомісячною зарплатою по області на 6,5 % . На протязі декілька років зберігається позитивна тенденція зростання середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника.
 • Район займає 3 рейтингове місце в області за цим показником.

 

Підприємництво         

  

Райдержадміністрацією розроблено та затверджено рішенням сесії Радомишльської районної ради від 23.12.2016 року №138 комплексну Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Радомишльському районі на 2017-2020 роки.

В районній державній адміністрації на базі відділу економічного розвитку і торгівлі функціонує «Гаряча лінія» для підприємців.

Оборот роздрібної торгівлі в районі за 9 міс.2017 року становив 152,4 млн. грн., що менше відповідного періоду 2016 року в порівнянних цінах на 19,1%.

Протягом 2017 року 129 осіб пройшли перепідготовку та підвищення кваліфікації  на 110 ПОУ та 10 осіб на даний час навчаються.

В 2017 року Радомишльським районним центром зайнятості проведено 12 інформаційних семінарів «Як розпочати свій бізнес» – кількість учасників – 132 чол., 3 семінари «Від бізнес-ідеї до власної справи» – кількість учасників – 41 чол., та 3 тренінга – кількість учасників – 30 чол.

Сільськогосподарськими підприємствами району ведеться постійна робота по наданню допомоги особистим підсобним господарствам в транспортному обслуговуванні.

Підприємствами, установами, закладами районної комунальної власності надаються приміщення підприємцям для ведення бізнесу,  а саме: розміщення об’єктів торгівлі, сфери обслуговування, офісів, аптек, закладів охорони здоров’я,фінансових установ тощо. Станом на 01 січня 2018 року загальна площа приміщень, переданих в оренду підприємцям складає –  1140,31  кв. м. У відповідності до методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна районної комунальної власності встановлюються пільгові орендні ставки  для підприємців, що займаються виробництвом та книготоргівлею, та районною  радою приймаються окремі рішення по наданню пільг при здачі в оренду об’єктів в яких надаються послуги, що поліпшують обслуговування сільського населення.

В райдержадміністрації визначено відповідальних за надання консультацій безробітним та особам, що шукають роботу з питань організації та провадження підприємницької діяльності.

Одноразову допомогу на започаткування підприємницької діяльності отримали 4 особи  на загальну суму 91505,85 грн. (1 – на розведення кролів, 1 – торгівля непродовольчими товарами, 1 – відкриття точки стріт-фуду, 1 – комп’ютерні послуги).

Загальна кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва (юридичні та фізичні особи): 1921 одиниць, з них малого підприємництва – 1918 одиниці, середнього підприємництва – 3 одиниць. Частка працюючих у суб’єктів малого і середнього підприємництва – 2365 особи. Кількість заключних договорів з найманими працівниками – 273 договорів.

Сільське господарство

В агропромисловому комплексі району працює 33 сільськогосподарських товариства  та приватних фермерських господарства, які обробляють 30,5 тис. га. землі. Вирощують озимі зернові культури, кукурудзу, сою, соняшник, льон, ріпак та кормові. За 2017 рік обсяг виробництва валової продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах склав 161,3  млн. грн., що у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року становить 135,2, індекс виробництва становить 135 %. У 2017 році зібрано 54049 т. зернових, що на 4036 т. більше, або на 108% проти минулого року. Суттєве зростання валового збору картоплі 17187 т. , або на 2707 т. більше минулого року, або 18% становить приріст виробництва. Зібрано соняшнику 9807 т., валовий збір збільшено вдвоє, або приріст виробництва становить 5060 т.

Господарствами району в  2017 році закуплено 19 одиниць сільськогосподарської техніки на 8396,7 тис. грн.

За останні три роки значно зросла державна підтримка розвитку агропромислового комплексу, так у 2016 році за програмою надання та використання коштів з обласного бюджету, що спрямовується підприємствам, як спеціальна бюджетна дотація за закуплені нетелі ТОВ «Агро-Цвіт» одержав 2732,7 тис грн. У 2017 році відшкодування становило 278.1 тис. грн.. За бюджетною програмою «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексу шляхом здешевлення кредитів», одержано 15,7 тис. грн.. Відповідно до Постанови КМУ №587 від 15.05.2005 року ФГ «Грасс – Авеню» отримало державну підтримку в сумі 630,1 тис. грн.. за нагляд за ягідниками та закладення нових площ.

Розвитком галузі тваринництва в районі займаються 5 сільгосппідприємств:

– ПП «Чайківка» – вівці 1414 голів;

– СТОВ «Осички» – ВРХ 990 голів;

– ФГ «Межирічка» – ВРХ 309 голів;

– ТОВ «Агро-Цвіт-2012» с. Велика Рача – 1439 голів.

З 2017 року в галузі тваринництва введено в дію молочно – товарну ферму ФГ «Межирічка», побудовано доїльний зал «Ялинка». Завершено реконструкцію молочно – товарної ферми  СТОВ «Осички». ТОВ «Агро-Цвіт-2012» вклавши інвестиції в розвиток галузі тваринництва закупили 1300 голів ВРХ, з них 545 корів. Проведена реконструкція тваринницьких приміщень у с. Чудин та с. Велика Рача.

У ринкових умовах господарювання для підприємств аграрного сектору економіки одним із головних чинників розвитку виробництва є залучення інвестиційних ресурсів. У  2017 року в аграрний сектор району було вкладено 14,6 млн. капітальних інвестицій, що на 0,7 млн. більше ніж за відповідний період у 2016 року.

На території району станом на 01.01.2018 року укладено та зареєстровано 10827 договори оренди земельних часток (паїв) на площі 24763 га. Середній розмір паю по району 2,29 га. Орендна плата за використання 1 паю орендованої землі  в середньому по району складає 2617 гривень, що більше на 104 % проти минулого року.

У 2017 році за земельні частки (паї) орендодавцями виплачено 28,3 млн. грн. орендної плати, або 100%  від нарахованої, що більше на 127% проти минулого року

Середній відсоток вартості орендованих земель за 2017 рік становить 6,7 %  проти 6,4  за минулий рік. Збільшення розміру орендної плати забезпечило збільшення надходжень податків до місцевих бюджетів.

 • Район займає 1 рейтингове місце в області за темпами зростання поголів’я великої рогатої худоби, за темпами зростання виробництва молока в сільгосппідприємствах – 2 рейтингове місце, за валовим збором картоплі – 5 місце.

 

    Будівництво

За 9-ть місяців 2017 року в населених пунктах району введено в експлуатацію 1974.0 кв.м. загальної площі індивідуального житла, що в порівнянні з 2016 роком становить 78.1 %, видано 439 позитивні висновки на погодження проектної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок, видано 64 будівельних паспортів забудови земельних ділянок, 4 містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, розроблено 9 детальних планів територій забудови земельних ділянок, розглянуто та погоджено 4 проектів будівництва об’єктів містобудування.

Завершено та введено в експлуатацію реконструкцію приміщення ЗОШ № 4 під розміщення навчально-виховного комплексу, проведено утеплення та капітальний ремонт покрівлі даху дитячо-юнацької спортивної школи в м. Радомишлі.

Проведено капітальний ремонт покрівлі даху реанімаційного відділення районної центральної лікарні.

Проведені роботи з реконструкції спортзалу та санвузлів Іршанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – 408.6 тис.грн., будівництво котельні на твердому паливі Межиріцького НВК – 500.0 тис. грн., теплосанація з ремонтом даху Вепринської школи – 1001. 2 тис. грн.,

За рахунок коштів ДФРР проводяться роботи з капітального ремонту фасадів і даху з утепленням Радомишльської гімназії в м. Радомишлі по вул. Петрівській, 32 – 6764.540 тис.грн.

На 2018 рік підготовлені інвестиційні проекти, які можуть фінансуватися за рахунок коштів ДФРР: капітальний ремонт з добудовою приміщення спортивного комплексу Динамо в м. Радомишлі, Житомирської області, орієнтована вартість 12000.0 тис.грн та реконструкція системи опалення Вишевицької ЗОШ – 2800.0 тис. грн.

 

ІІІ. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

 

За 2017 рік до бюджету району надійшло 96032,1 тис. грн. або виконано бюджет на 112,1  відсотка до уточненого плану.

Райбюджет виконано на 108,2 відсотка або надійшло 52640,8 тис. грн., перевиконання склало 3970,1  тис. грн.

План січня-грудня місяців 2017 року виконали всі місцеві ради.

Забезпечено виконання плану по всіх джерелах надходжень, що формують бюджет району.

Протягом 2017 року проведено 17 засідань робочої групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення, на які було запрошено 191 суб’єкт господарської діяльності, з яких 60 заслухано з питань мінімізації заробітної плати. В результаті проведених співбесід легалізовано 249 робочих місць та чотирма громадянами зареєстровано підприємницьку діяльність.

Не перший рік при першому заступнику успішно працює комісія по своєчасності сплати податків та зборів до місцевих бюджетів. На засіданнях заслуховуються сільгоспвиробники по використанню земель та сплаті податків.

З сільгоспвиробниками розпочали проводити роботу щодо збільшення відсотка за договорами користування земельними ділянками, що, в свою чергу, збільшило надходження  ПДФО на 860,0 тис.грн.

Протягом 2017 року в районі проводилась робота щодо зменшення податкового боргу. З метою скорочення податкової заборгованості органами державної фіскальної служби було вжито комплекс заходів, в результаті чого в рахунок погашення податкового боргу до зведеного бюджету району  надійшло 5470,6 тис.грн.

Це все разом дало змогу у 2017 році  спрямувати власні кошти районного бюджету:

на освітню галузь  11,8 млн.грн.,  з яких на:

– оплату праці                                           –             1,3 млн.грн.

– реконструкцію ЗОШ № 4 під НВК       –          290,6 тис.грн.

– капремонт Борщівського НВК              –           185,8 тис.грн.

– підручники                                                 –              49,4 тис.грн.

– реконструкцію системи газопостачання  установ освіти  –         263,4 тис.грн.

– капремонт фасадів і даху з утепленням  гімназії     –           1,8 млн.грн.

– енергоносії                                                                –          1,0 млн.грн.

– харчування                                                               –        237,0 тис.грн.

– курси                                                                       –         100,0 тис.грн.

– підвіз учнів                                                                –        565,0 тис.грн.

на охорону здоров’я  8,9 млн.грн., з яких на:

–  оплату праці                                                         –             4,7 млн.грн.

–  енергоносії                                                            –          209,9 тис.грн.

– харчування                                                             –            96,9 тис.грн.

–  придбання стоматологічної установки             –           80,0 тис.грн.

– медикаменти                                                     –         695,2 тис.грн.

– пільгові медикаменти                                                   –         647,5 тис.грн.

–  заміну котла в стоматполіклініці                         –            25,0 тис.грн.

– капремонт покрівлі ЦРЛ                                        –            29,9 тис.грн.

– придбання комп’ютерної техніки                                –           72,2 тис.грн.

–  реконструкцію системи газопостачання установ

охорони здоров’я                                                    –         187,3 тис. грн.

–  реконструкцію теплотраси ЦРЛ  та придбання насосів     –  399,5 тис.грн

на культуру  7,4 млн.грн., з яких на:

– оплату праці                                                           –               5,9 млн.грн.

– енергоносії                                                             –            637,6 тис.грн.

– придбання музичних інструментів та апаратури  –         48,0 тис.грн.

– реконструкцію системи газопостачання

установ культури                                                  –           113,6 тис.грн.

– капремонт районного БК                                  –           13,0 тис.грн.

на фізичну культуру  2,9 млн.грн., з яких на:

–  оплату праці                                                        –             1,2 млн.грн.

– енергоносії                                                      –         403, 5 тис.грн.

– проведення заходів , участь у змаганнях         –          172,0 тис.грн.

– капремонт покрівлі та фасаду ДЮСШ            –          370,0 тис.грн.

– реконструкцію спорткомплексу «Динамо»     –          219,0 тис.грн.

–  заміну котла ДЮСШ                                         –              9,9 тис.грн.

–  реконструкцію системи газопостачання          –             90,6 тис.грн.

на соціальний захист            –       4,6 млн. грн., з яких на:

– оплату праці                                                         – 3,3 млн. грн.

–  енергоносії                                                         – 103,7 тис.грн.

– перевезення пільгових категорій громадян       –  460,3 тис.грн.

–  оплату пільг з послуг зв’язку                              –   183,1 тис.грн.

Крім того, 215,2 тис.грн. виділено для надання матеріальної допомоги жителям району (в тому числі учасникам АТО та членам їх сімей – 135 тис.грн.)

Надана фінансова підтримка районній організацій ветеранів у сумі       48,0 тис.грн., спілці воїнів-учасників АТО в сумі 80 тис.грн., спілці воїнів-інтернаціоналістів в сумі 10 тис.грн., ТОВ «Червоний Хрест» у сумі     8,5 тис.грн., ФСТ «Колос» в сумі 31,6 тис.грн., КУ «Трудовий архів» у сумі     95 тис.грн.

 

На оздоровлення дітей у пришкільних таборах виділено 186,6 тис.грн. та на придбання путівок для оздоровлення 136,0 тис.грн

Надана інша субвенція міському бюджету в сумі 161 тис.грн. (співфінансування для придбання житла дітям-сиротам – 125 тис.грн., огорожа кладовища – 30 тис.грн., придбання м’якого інвентаря для ДНЗ № 2 –      6 тис.грн.), Ставецькому та Раковицькому сільським бюджетам на ремонт дороги по 100 тис.грн. кожному.

 

Разом з тим спрямовано на підтримку та розвиток:

– пожежної служби                –        106,3 тис.грн.

– ветеринарної служби           –        11,9 тис.грн.

– СБУ                                     –        20,0 тис.грн.

– військкомату та військової частини  –  100,1 тис.грн.

– поліції                                  –        53,0тис.грн.

– райавтодору                        –       152,0 тис.грн.

 1. IV. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

         Соціальний захист

Районна державна адміністрація працює над впровадженням та виконанням державних програм у сфері соціального захисту населення.

Віддлом соціальних допомог, компенсацій та субсидій управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій здійснено виплату 15 видів допомоги населенню району, у тому числі і виплату субсидій на житлово-комунальні послуги та на скраплений газ та на тверде паливо на загальну суму 146.3 млн. грн.

На тимчасове проживання в Радомишльський район станом на 01.01.2018 року прибуло 248 внутрішньо переміщених осіб (34 чоловіка працездатного віку, 53 жінок працездатного віку, 62 дітей, 99 осіб похилого віку та інвалідів). Для надання всебічної соціальної підтримки переселенцям зі східних областей України та Криму співпрацюють всі служби району.

Завдяки спільним зусиллям управління праці та засобів масової інформації проведено широку роз’яснювальну роботу з питань реформування системи надання житлових субсидій. За 12-ть місяців за призначенням субсидій на житлово-комунальні послуги та тверде паливо і скраплений газ  звернулось 8171 домогосподарств.

Упродовж 12-ти місяців 2017 року за рахунок субвенцій з державного бюджету надано пільг на загальну суму 4 млн.309 тис. грн.. Це дозволило майже 3,7 тис. осіб та членів їх сімей скористатися пільгами на оплату житлово-комунальних послуг,  702 осіб отримали пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу готівкою. З місцевих бюджетів на пільгове забезпечення окремих категорій громадян передбачено 932,7 тис. грн.. іншої субвенції, профінансовано на даний час 924,3 тис. грн.

Враховуючи події на Сході України, органам соціального захисту доручено забезпечити соціальний супровід членів сімей військовослужбовців, які загинули при виконанні обов’язків військової служби та осіб, яких було поранено.

Станом на 01.01.2018 р. в районі обліковується 9 членів сімей загиблих військовослужбовців – учасників антитерористичної операції (Плацинська Г.П., Плацинська І.М., Назарчук О.М., Назарчук Н.М., Якимова Т.Л., Хаустович І.А., Максименко О.М., Глубокова В.П., Мельник Г.З.) та 7 військовослужбовців, які отримали поранення з початку проведення АТО (Пютцеп Ф.Б., Близнюк Р.М., Солодухін С.О., Бондаренко А.А., Лозовський Ю.А., Костенко Ю.М., Конюх М.В.).

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» управлінням праці та соціального захисту населення встановлено статус члена сім’ї загиблого ветерана війни – 15 особам (в т.ч. 6 неповнолітнім дітям) та статус інваліда війни – 7 учасникам антитерористичної операції.

За даними військомату в районі:

– обліковано демобілізованих осіб, які приймали участь в АТО – 155 чол.;

– отримали статус учасника бойових дій – 285 чол. (в т.ч. 155 чол. – з числа демобілізованих, 37 працівників поліції, 93 військовослужбовця за контрактом).

За рахунок районного бюджету надано матеріальної допомоги : 223 учасникам АТО та їх родинам на загальну суму 150,5 тис.грн.

Проведено співфінансування по лікуванню учасників АТО: 8 чол. на суму 5,4 тис. грн..

11 учасників АТО проходять навчання в Радомишльському аграрному НВЦ за програмою «Заходи з соціальної та професійної адаптації учасників АТО» на загальну суму 158,0 тис. грн.

В районі проживає понад 2,5 тис. людей з інвалідністю, серед них 464 дітей-інвалідів.

За звітний період за рахунок коштів державного бюджету у санаторно-курортних закладах було оздоровлено 57 ветеранів війни та інвалідів, з яких:, 12 ветеранів війни, 19 інвалідів та 13 учасників бойових дій (АТО),  психологічну реабілітацію в санаторіях пройшли 2 учасників АТО. Грошову компенсацію за невикористане право на санаторно-курортне оздоровлення отримали 22 інваліда різних груп та категорій та 18 інвалідів війни.

Влаштовано на повне державне утримання до інтернатних установ 7 громадян похилого віку.

До Житомирського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства за звітний період звернулося 109 громадяна (з них 14 дітей-інвалідів) для виготовлення ортопедичного взуття та протезно-ортопедичних виробів.

До Житомирського вищого професійного училища-інтернату направлено на навчання 6 дітей-інвалідів.

 

Захист прав дітей

         Важливим напрямком роботи районної державної адміністрації, як органу опіки та піклування, є робота, спрямована на захист прав дітей, які проживають на території Радомишльського району.

Станом на 01.01.2018 року у районі проживає 7115 дитини, з них 425 дітей у Потіївській об’єднаній територіальній громаді, 513 дітей – у Вишевицькій, 5416 дітей  на території Радомишльської об’єднаної територіальної громади.

Станом на 31.12.2016 року на обліку у службі у справах дітей районної державної адміністрації перебуває 84 дитини з 39 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Працівниками служби у справах дітей районної державної адміністрації постійно здійснюється контроль за станом утримання та виховання дітей у вищевказаних сім’ях.

З метою забезпечення права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на сімейне оточення службою у справах дітей постійно проводиться робота щодо влаштування таких дітей у сім’ї громадян.

Протягом 2017 року усиновлено 9 дітей, які відповідно до правових підстав перебували на обліку з усиновлення.

Станом на 31.12.2016 року у Радомишльському районі створені та функціонують 2 прийомні сім’ї та 2 дитячі будинки сімейного типу. В дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях виховується 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;   76 дітей виховується у сім’ях опікунів, піклувальників. Відсоток влаштування дітей у сімейні форми виховання складає 87,7%.

Одним із напрямків роботи у сфері захисту прав дитини є забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2017 році на виконання Районної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки було придбано житло для 1 дитини-сироти за рахунок субвенції обласного бюджету у розмірі 125 тис. грн. та коштів бюджету Радомишльської районної ради у сумі  125 тис. гривень. Також було придбано квартиру для особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за рахунок коштів державного бюджету на суму 297 769,00 грн.

 

Охорона здоров’я

З метою надання медичних послуг населенню в районі створені та діють Центр надання первинної медико-санітарної допомоги та Радомишльська района центральна лікарня.

Мережа закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу в Радомишльському районі складається із 12 амбулаторій і 31 ФАП і ФП (9 ФАПів і 22 ФП), які входять до складу ЦПМСД. В районі працює 15 осіб сімейних лікарів, 2 терапевти, 3 педіатри, які надають первинну медичну допомогу населенню району.

Укомплектованість фізичними особами зайнятих посад лікарів загальна практика сімейної медицини – 71,4%.

Штатна чисельність центральної районної лікарні складає 328,5 штатних посад, укомплектованість складає 166 фізичних осіб.

За звітний період завдяки зусиллям районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування повністю профінансовано виплату заробітної плати медичним працівникам, заборгованість відсутня.

З метою забезпечення надання медичних послуг населенню з районного бюджету були виділені кошти у сумі 8,9 млн. грн., з них на оплату праці – 4,7 млн. грн., енергоносії – 209,9 тис. грн., придбано оргтехніку на суму 72,2 тис.  грн. На забезпечення пільговими медикаментами – 647,5 тис. грн., на реконструкцію теплотраси центральної районної лікарні та придбання насосів – 399,5 тис. грн. та на капітальний ремонт покрівлі 29,9 тис. грн. Для стоматологічної поліклініки придбано стоматологічну установку на суму 80,0 тис. грн., замінено газовий котел на суму 25 тис. грн.

 

 

Освіта

З метою забезпечення доступу дітей до освітніх послуг в районі створена і діє мережа загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів та  позашкільних навчальних закладів.

Розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти. А одним із індикаторів ефективності дошкільної освіти є її доступність. Дошкільна освіта Радомишльського району здійснюється в 14 ДНЗ, 3 НВК

 • Місто, селище – 9 ДНЗ
 • село 8

У дошкільних навчальних закладах району дошкільну освіту здобувають 1050 дітей,

 • місто – 825 ,
 • село – 225

Із них – 180 дітей віком від 1 до 3 років,  870 дітей віком від 3 до 6 (7) років.

Охоплення дошкільної освітою – є пріоритетним напрямком. Створення додаткових місць у ДНЗ, робота з батьками (особливо в сільській місцевості) щодо необхідності відвідувати садочок, підвіз дітей з населених пунктів, де відсутні ДНЗ – це основні кроки спрямовані на збільшення даного показника. Так, з 1 вересня 2017 року розпочав свою діяльність ДНЗ на базі Борщівського НВК (1 різновікова група  на 25 дітей) та Радомишльський ДНЗ на базі Радомишльського НВК №4 (3 групи). Проведено ремонт в Мірчанському НВК.

Середній показник охоплення дошкільною освітою дітей віком від 0 до 6 років становить в нашому районі становить  70 %.

В ДНЗ організовано 3-х разове харчування, в середньому вартість харчування становила 22 грн.

Місто – 23 грн.    Село – 21 грн.

Виконання натуральних норм становить 91%.

На якість освіти впливають умови, що створені у закладах. У всіх дошкільних навчальних закладах району здійснено заходи щодо покращання матеріально-технічної бази. Найбільші за обсягом фінансування роботи проведені у Борщівському НВК, де проведено капітальний ремонт приміщення (581 тис.грн.) та придбані меблі, посуд, спортивний, м’який інвентар, ігровий майданчик, Радомишльському ДНЗ №7,  де капітально відремонтовано покрівлю (74000 грн.), виконані ремонтні роботи по термосанації (342707 грн.).

Створено сучасні умови для дошкільнят  і працівників закладу у Радомишльському ДНЗ №6, Радомишльському ДНЗ №4, Радомишльському ДНЗ №7, Великорацькому ДНЗ, Ставецькому ДНЗ, Пилиповицькому ДНЗ.

Оновлений дитячий санвузол, пральна кімната, придбані нові ковдри, спортивний інвентар, килимове покриття у Великорацькому ДНЗ,  Чайківському ДНЗ.

Облаштований санвузол, спальну та ігрову кімнати, частково замінені ліжечка в Мірчанському НВК. Всього використано на поновлення матеріальної бази 132 817 грн. бюджетних коштів та 461 023 грн. позабюджетних коштів (батьківські благодійні внески, спонсорська допомога).

З 1 вересня 2017 року  на виконання заходів Комплексної програми розвитку освіти Радомишльського району на 2016-2020 роки було функціонує ОНЗО  Радомишльська гімназія із філіями: Кичкирівська загальноосвітня школа І-ІІ  ступенів, Верлоцька загальноосвітня школа І-ІІ  ступенів та Котівська ЗОШ І ступеня. З 2017-2018 навчального року в Радомишльській гімназії, починаючи з 10 класу, функціонує 2 профілі, для створення умов дітям, які не вивчали поглиблено англійську мову та другу іноземну мов, у та в Радомишльському ліцей окрім хіміко-біологічного профілю з 10 класу функціонує інформаційно-технологічний профіль, що розширить можливості для учнів цих закладів.

Всього в 2017 році в районі функціонувало 19 закладів загальної середньої освіти, які надавали освітні послуги для 3096 учнів. Середня наповнюваність учнів в міській місцевості – 19,6 учнів на клас, що в 3,4 рази більше, ніж у сільській місцевості (5,8 учнів на клас).

Так, з восьми шкіл І-ІІІ ступенів лише Осичківська ЗОШ І-ІІІ  ст школа має повний комплект класів (в минулому році 2),  має 10 класів – Великорацька ЗОШ І-ІІІ ст., Краснобірська ЗОШ І-ІІІ ст. та Кочерівська ЗОШ І-ІІІ ст., по 8 класів – Заболотська ЗОШ І-ІІІ та Ставецька ЗОШ І-ІІІ ст.. Найгірша ситуація в Борщівській ЗОШ І-ІІІ ст. та Чайківській ЗОШ І-ІІІ ст., де відповідно 5 і 6 класів. Жодна з базових шкіл в районі (школи І-ІІ ст.) не має повної комплектації. З 9 класів у Кичкирівській ЗОШ І-ІІ ст., Малорацькій ЗОШ І-ІІ ст. та Мірчанському НВК І-ІІ ст. нараховується по 6 класів, у Верлоцькій ЗОШ І-ІІ ст. – 5 класів, а у Пилиповицькій ЗОШ І-ІІ ст. – 2 класи. Значно краща ситуація в міських школах. Сьогодні Радомишльський ліцей №1 відчиняє двері для 21 класу, гімназія – 25 класів, ЗОШ №3 – 18 класів, ЗОШ №4 – 10 класів, ЗОШ №5 – 18 класів, Городоцька ЗОШ І-ІІІ ст. – 15 класів і Білокриницька ЗОШ І-ІІІ ст. – 10 класів, що порівняно з минулим роком на 2 класи більше.

Станом на 01.09.2017 рік в загальноосвітніх навчальних закладах працює 402  педагога.

Результати атестації педпрацівників 2017 року

У 2017 році в районі було атестовано 86 педпрацівників: 18 – ДНЗ, ПНЗ;  68 – ЗНЗ.

– не відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії спеціаліст вищої категорії – 1 вч.;

Атестовано 15 працівників ДНЗ, 1 працівник СЮН, 2 – БДТ.

З метою виявлення і підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх професійної компетентності, популяризації педагогічних здобутків  щорічно методисти районного методичного кабінету проводять районний етап Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2017» у чотирьох номінаціях: «Початкова освіта», «Інформатика», «Музичне мистецтво» та «Біологія». У ньому взяли участь 11 педагогів із 8 навчальних закладів району. Переможцями журі визнало  Смульську Ірину Іванівну, вчителя початкових класів ЗОШ №5, Гульчук Ганну Сергіївну, вчителя музичного мистецтва Городоцької  ЗОШ І – ІІІ ст., Чубенко Олену Василівну, вчителя біології ЗОШ №5 І – ІІІ ст., Зубленко Раїсу Михайлівну, вчителя інформатики ліцею №1. Всі переможці взяли участь в очному турі обласного етапу зазначеного конкурсу, де гідно представили Радомишльський район, показавши високий рівень професіоналізму. Педагогів нагороджено грамотами за активну участь у конкурсі та грошовими винагородами у сумі посадового (і відповідно 50%. від посадового) окладу.

 

Позашкільна освіта

На території району працює 4 позашкільні навчальні заклади: Радомишльський будинок творчості, Радомишльська станція юних натуралістів, Радомишльська станція юних техніків, Городоцький будинок творчості. В них виховуються 1536 дітей,  що становить 45 % від загальної кількості школярів району. В позашкільній освіті працюють 20 педагогічних працівників. При загальноосвітніх школах працює 138 гуртків, в яких виховується 1651 учень.

За 2016-2017 н. р. вихованці позашкільних закладів здобули два призових місць у Всеукраїнських масових заходах наукових робіт (керівник Закатюк І.Л.), 5 – у обласних конкурсах і змаганнях.

Призерами обласних конкурсів стали вихованці гуртка «Дизайн» Радомишльської СЮТ (керівник Добровольська В.В.),судно модельного гуртка (керівник Зубчик С.Ф.), екологічних  гуртків Радомишльської СЮН (керівники  Залуцька  К.П., Кошеленко О.А.Лузан ), гуртків художньо-естетичного циклу (керівник Холодна В.В.)

Гуртки та секції, які працюють у закладах позашкільної освіти, відвідують діти пільгових категорій та учні, схильні до правопорушень.

У районі залишається сталою мережа освітянських оздоровчих закладів. Так у 2017 році функціонували 11 таборів з денним перебуванням та 11 мовних таборів.

На оздоровлення учнів у пришкільних таборах з денним перебуванням у 2017 році з районного бюджету  було виділено 201740  грн.

У пришкільних таборах відпочили 655учнів, що становить 37% від загальної кількості учнів. Увага щодо контингенту учнів акцентувалася, насамперед, на дітях-сиротах, ПБП (18 уч.), напівсиротах, з малозабезпечених та багатодітних сімей (185уч.), дітях-інвалідах (8уч.), на талановитих дітях (273уч.) та дітях «групи ризику» (20уч.). Під час оздоровлення та відпочинку дітей приділялась особлива увага їх раціональному харчуванню, було організовано належне дворазове харчування,  вартість якого  становила 22 гривні в день на одну дитину.

Із стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій не тільки комп’ютери, а й мультимедійні та педагогічні програмні засоби вже давно перейшли з розряду предмета вивчення до розряду засобу навчання.

В 2016/2017 н.р. в рамках підтримки Китайської республіки Городоцька ЗОШ І-ІІІ ст. отримала сучасні комп’ютери, за підтримки народного депутата ВР Дзюблика П.В. виділено 90 000 грн. на придбання комп’ютерів Радомишльській ЗОШ №3, 45 000 грн. для придбання мультимедійної техніки для СЮН, Пилиповицької та Чайківської ЗОШ. Придбаний кабінет інформатики для Радомишльської ЗОШ І-ІІІ ст. №5.  Підключено до мережі Інтернет СЮТ. В загальному до мережі Інтернет підключено 15  ЗЗСО.

Одним із пріоритетних напрямків державної політики в галузі освіти є запровадження інклюзивного навчання, що реалізує право на рівний доступ до якісної освіти дітей із особливими освітніми потребами.  У закладах освіти Радомишльського району   другий рік  упроваджується  інклюзивне навчання.  В минулому році було впроваджено інклюзивне навчання для 1 дитини, а на сьогоднішній день для 9 дітей організоване навчання в закладах загальної середньої та дошкільної освіти. Для дітей даної категорії придбано корекційне обладнання на загальну суму 118,5 тис. грн. та заключні договори з дефектологами, практичними психологами, логопедами на надання освітніх послуг на загальну суму 6,4 тис.грн.

Упровадження інклюзивного навчання в районі має стати формуванням нового ставлення до дітей із особливими освітніми потребами, забезпечення їхніх конституційних прав і гарантії на здобуття якісної освіти, створення відповідного середовища.

Для забезпечення в районі навчання здійснюється підвіз 432 дітей та 28 вчителів, що становить 100% забезпеченість підвозом учнів, що проживають в сільській місцевості  та за межами тротуарної доступності. Підвіз здійснювало 9 шкільних автобусів.

Пріоритетним напрямком держави є зменшення обсягів використання природного газу, збільшення енергоефективності. З 19 шкіл району лише 2 використовують ресурси природного газу. За минулий рік було замінено на енергозберігаючі вікна в Краснобірській ЗОШ І-ІІІ ст., Ставецькій ЗОШ І-ІІІ ст., в ЗОШ №5, в Заболотській ЗОШ, всі вікна  у Верлоцькій ЗОШ І-ІІ ст.; замінені вікна та двері в СЮТ, завершена заміна вікон у ЗОШ №3.  Розпочався капітальний ремонт Радомишльської гімназії по заміні вікон та проведення термоса нації. Завершено капітальні ремонти покрівлі та замінені всі вікна в Кочерівській ЗОШ І-ІІІ ст.

Упродовж 2017 року своєчасно та у повному обсязі виплачувалася заробітна плата працівникам установ та закладів освіти, заборгованість не допускалася. У серпні 2017 року другий рік поспіль премії у розмірі посадового окладу отримали вчителі за підготовку переможців обласних олімпіад. У вересні 2017 року педагогічні працівники району отримали грошову винагороду за сумлінну працю на виконання ст. 57 Закону України «Про освіту» у розмірі посадового окладу та премію у розмірі 1500 грн..

 

Оздоровлення

            У 2017 році рішенням сесії Радомишльської районної ради з метою належної організації та проведення   оздоровлення дітей шкільного віку з районного бюджету виділено 385,6 тис. грн.., з них :

–  186,6 тис. грн.. на роботу пришкільних таборів (11 таборів, в яких відпочило 756 дітей)

–  199,0 тис. грн.. на закупівлю 60 путівок до ДОЗ «Салют», Миколаївська область, смт. Коблево;

–  40 дитину оздоровлено за кошти обласного бюджету;

–  7 дітей оздоровилися в МДЦ «Молода гвардія» м. Одеса;

–  11 дітей – «Артек» Пуща – Озерна, Київська область;

Основна увага приділяється оздоровленню дітей пільгових категорій, а саме:

– дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

– з багатодітних та малозабезпечених сімей;

– дітей учасників АТО та дітей загиблих учасників АТО;

– тимчасово переміщених осіб;

– інвалідів;

– обдарованих й талановитих дітей, тощо

 

Фізкультура і спорт

На 01.01.2018 року у  районі нараховується 85 спортивних споруд.  Всі спортивні споруди знаходяться у задовільному чи доброму стані та придатні для проведення спортивно – масових заходів, зокрема уроків фізичного виховання.

У районі функціонує  дитячо – юнацька спортивна школа. У спортивній школі, де працює 11 тренерів  культивується 8 видів спорту  (велоспорт, гирьовий спорт, шашки, вільна боротьба, дзюдо, футбол, рукопашний бій, спортивна аеробіка). Зайняттями охоплено 308 юнаків та дівчат.

 

Пріоритетними видами спорту для розвитку у Радомишльському районі являються велоспорт, вільна боротьба, футбол, гирьовий спорт Популярним видом спорту є баскетбол,  рукопашний бій та кікбоксінг.

За  2017 року в районі було проведено 39 спортивно – масових заходів.

Кращі спортсмени району та збірні з видів спорту прийняли участь в 48 обласних змаганнях, чемпіонатах та турнірах та 27 Всеукраїнських змаганнях.

          У 2017 році на галузь фізичної культури та спорту з районного бюджету було виділено 1961270,00 грн.  В основному кошти спрямовуються на виплату заробітної плати та оплату енергоносіїв. Заборгованість  відсутня. Окрім цього кошти були спрямовані на участь збірних команд району та кращих спортсменів в обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях у сумі 198600,00 грн. .

На покращання матеріально – технічного стану спортивних споруд, придбання спортивного обладнання та інвентаря, проведення ремонтних робіт у Радомишльській  дитячо – юнацькій спортивної школи у 2017 році:

 1. Районний бюджет:

– 25000,00 грн. – виготовлення проектно – кошторисної документації на заміну даху Радомишльської ДЮСШ;

– 369951,80 грн. – будівництво нового даху Радомишльської ДЮСШ;

– 204489,00 грн. – проведення ремонтних робіт у приміщення ДЮСШ (вхідні двері, дерев’яні двері у кабінетах, гіпсокартон, дерев’яне ОСБ, фарба, цемент, робота та матеріал по утепленню школи, бойлер, електроприлади та ін.):

– 9850,00 грн. – придбання нового газового котла;

– 31680,00 грн. – кошти для виготовлення проектно-кошторисної документації для встановлення модульної котельні;

– 60000,00 грн. – придбання спортивних велосипедів;

– 14800,00 грн. – придбання спортивного інвентаря та обладнання (спортивна форма, футбольні, баскетбольні,волейбольні м’ячі та ін..)

 

 1. Обласний бюджет за сприяння голови райдержадміністрації та підтримки депутата обласної ради Григоровича М.С.:

– 47200,00 грн. – виготовлення та встановлення металопластикових вікон у приміщення Радомишльської ДЮСШ.

– 30000,00 – придбання спортивного інвентаря.

 1. Державний бюджет за сприяння голови райдержадміністрації та підтримки депутата Верховної Ради Дзюблика П.В.:
 • 51500,00 грн. – придбання спортивних велосипедів.

Також у 2017 році виділено з районного бюджету виділено 198000,00 грн. Для підготовки проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту спорткомплексу «Динамо».

 

Молодіжна та сімейна політика у 2017 році: 

У районі прийнята і виконується районна комплексна програма оздоровлення і відпочинку дітей на 2016-2020 роки.

За звітний період оздоровлено 878 осіб, які проживають на території району.

Видача посвідчень багатодітним сім’ям – видано 193 сім’ям.

Присвоєння почесних звань України «Мати-героїня».  У 2017році за поданням голови РДА направлено 11 пакетів документів для подальшого присвоєння.

За звітний період проведено 14 районних заходів молодіжного та сімейного спрямування.

 

Культура

Станом на 01.01.2018  р. мережа закладів культури клубного типу Радомишльського району нараховує  78 закладів культури. Зокрема, 43 заклади клубного типу, які підпорядковані Міністерству культури України:  1- КЗ «Радомишльський районний Будинок культури» функціонує в місті,   1 – Будинок культури  в селищі Біла Криниця, 41 заклад знаходиться в підпорядкуванні сільських рад.

Для задоволення культурних, естетичних та духовних потреб населення в районі функціонують: 33 бібліотеки, КЗ «Радомишльський   народний  краєзнавчий музей»,   Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «Радомишльська музична школа»  та філія  даного закладу  в сел. Городок.

Протягом 2017  року  в мережі установ культури зміни  не відбулись.

Станом на 01.01.2018 р.   від проведення  вечорів відпочинку, екскурсій, здачі в оренду приміщень, проведення культурно – масових заходів,  плати за навчання за   2017   рік  по   закладам культури  Радомишльського району   становить   –     227 509,24     грн.

Проведено поточні ремонти 16 закладів культури району на суму 308 510,00  грн.  Зокрема, розпочато  ремонтні роботи  в клубі с. Верлок. Закуплено  матеріали на суму 15 000,00 грн. та замовлено проектно-кошторисну документацію на перекриття даху клубу (19 000,00 грн.).  Освоєно 7 575 ,00 грн.  на ремонт двох кімнат Будинку культури  с. Забілоччя  та проведено оплату за ремонт в сумі 7 686,00 грн.

Протягом звітного періоду закладами культури здійснювались заходи по енергозбереженню. Проведено заміну  вікон на металопластикові  в  клубах сіл Мала Рача та Чудин , проведено  заміну вхідних дверей клубу с. Чудин на суму 102 000,00  грн.

Чайківською сільською радою  проведено заміну вікон на металопластикові на суму  7383,00 грн. Відремонтовано частково  дах клубних установах сіл Верлок, Мала Рача, Велика Рача, Чудин, Осички, Заньки. Проведено перекриття даху приміщення бібліотеки с. Кичкирі на суму  133 000 грн.     Для Мірчанського будинку культури придбано комплект штор (3 860,00 грн..) та музичний центр (8000  грн.). Винесено електролічильник на вулицю (придбано електричні товари (563,00 грн.).

Краснобірською сільською радою проведено заміну вхідних дверей  для клубу  на суму 10 000 ,00 грн. Придбано квіти  для покращення інтер’єру  великої зали – 1000,00 грн. Побудовано цегляний пандус.

Білокриницькою селищною  радою  проведено ремонт  кімнати директора на суму 3 650,00 грн.   Для Пилиповицького Будинку культури було придбано музичний центр за кошти надані від субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій   у розмірі – 10 000,00 грн.

Раковицька сільська рада провела ремонт пічного опалення на суму  3216,00 грн.  та придбала сценічний костюм на суму 2 610,00 грн. та стільці на суму 2800,00 грн.           Проведено ремонти пічного опалення в клубних  закладах сіл Вирва, Макалевичі, Заньки, Став – Слобода, Білка, Веприн.

Освоєно кошти в сумі  12 800,00 грн.  для  проведення  поточних ремонтів приміщень, які підпорядковані відділу культури.   Покращив матеріально-технічну базу  КЗ «Радомишльський народний краєзнавчий музей»  придбано принтер,  монітор та системний блок – 5 500 грн. Для централізованої бухгалтерії  закуплено  принтер (2500,00 грн.), закуплено бензин на суму  3 тис. грн.

Для районного будинку культури придбано стільці до великої зали РБК  в сумі 161 678,00 грн., мультикор  – 7 590,00 грн.   та  сценічні костюми для народного  колективу «Райдуга»   – 14 000,00 грн. , пощито  одяг сцени  –  25 124,00   грн.

Встановлено модульні передавачі газу по КПСМНЗ «Радомишльська музична школа» – 36 145,00 грн.; КЗ «Радомишльський народний краєзнавчий музей» –  25 089,00 грн.;  Радомишльській районній бібліотеці для дітей –  26 034,00 грн.

 

Державна реєстрація

З метою забезпечення вимог законодавства стосовно здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у структурі районної державної адміністрації діє  відділ державної реєстрації.

Роботу відділу забезпечують 3 державні реєстратори.

Протягом  2017 року:

в  Державному  реєстрі речових прав було здійснено 333 тис. 685 дій, в т.ч. з правом власності  права власності на нерухоме майно 1685 дій, іншого речового права – 107,  з обтяженнями 9, надання інформаційної довідки – 260 та  здійснювалися інші дії, передбачені законодавством.

За результатами діяльності відділу у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень до Державного бюджету надійшло коштів у сумі 289 100 грн.

до Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців було внесено 828 записів, в т. ч. про реєстрацію фізичних осіб-підприємців 162, юридичних осіб – 7, внесено змін до відомостей про фізичну особу-підприємця – 123, зареєстровано 49 змін до установчих документів юридичної особи, зареєстровано 302 припинення діяльності ФОП та 35 юридичних осіб.

За результатами діяльності відділу у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців до Державного бюджету надійшло коштів у сумі 26 870 грн.

 

Центр надання адміністративних послуг

У районній державній адміністрації створений та діє центр надання адміністративних послуг.

Станом 01.01.2018 року через Центр надається 65 послуга: послуг райдержадміністрації – 18, міської ради – 4, центральних органів виконавчої влади – 39.

Станом на 01.02.2018 року працівниками ЦНАПу надається 16 послуг Держгеокадастру.

В цілому за 2016 рік ЦНАПом було надано 8552 адміністративні послуги.

         За рейтинговою оцінкою діяльності районних державних адміністрацій області, в цілому по всіх напрямках  район посів

13 місце.

Одним з найголовніших факторів, що впливають на покращення нашого життя – це ефективний соціально – економічний розвиток кожного населеного пункту, який базується на тісній співпраці райдержадміністрації, районної ради, міської, селищних та сільських рад з громадою.

 

 

 

 

 

Звіт голови Радомишльської районної державної адміністрації

за 2018 рік

 

Протягом 2018 року робота районної державної адміністрації як місцевого органу виконавчої влади була спрямована на забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку Радомишльського району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів, виконання місцевих бюджетів, сприяння інвестиційній діяльності на території району, на забезпечення законності, правопорядку, додержання прав і свобод громадян, розвитку науки, освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту на території Радомишльського району.

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Для ефективного виконання завдань, передбачених законодавством,  районна державна адміністрація має визначену структуру  відповідно до  доведеної обласною державною адміністрацією граничної чисельності працівників.

Станом на 01 січня 2018 року гранична чисельність працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації складала 77 штатних одиниць.

 

Впродовж 2018 року районна державна адміністрація здійснювала свої повноваження, враховуючи процеси реформування різних сфер суспільного життя, які відбувались в державі загалом.

Станом на 01.01.2018 року відповідно до реформи децентралізації на території району створені та здійснюють свою діяльність три об’єднані територіальні громади: Радомишльська міська, до складу якої увійшли Радомишльська міська рада та 15 сільських рад, Потіївська сільська, до складу якої увійшли 5 сільських рад, та Вишевицька сільська, до складу якої увійшли 4 сільські ради. Не увійшли до складу об’єднаних територіальних громад, функціонують як самостійні органи місцевого самоврядування Білокриницька і Городоцька селищні ради, Кочерівська, Забілоцька, Чайківська та Макалевицька сільські ради.

Відповідно до законодавства, об’єднаним територіальним громадам передані повноваження, зокрема фінансові, для здійснення діяльності, спрямованої на розвиток територій та створення умов для надання якісних послуг населенню, що в них проживає.

З метою забезпечення сталого розвитку нашого району районна державна адміністрація здійснювала свою діяльність у постійній співпраці з органами місцевого самоврядування, насамперед з депутатським корпусом Радомишльської районної ради, об’єднаних територіальних громад, селищних та сільських рад району.

 

ІІ. РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

Аналізуючи роботу реального сектору економіки Радомишльського району, слід відмітити, що впродовж 2018 року у галузях виробничої сфери господарства нашого району було забезпечено стабільну роботу та розвиток.

Промисловість.

Промисловий комплекс району в 2018 році  складається  з харчової промисловості та галузі виробництва деревини та виробів з неї.

До основного кола промислових підприємств входить 3 промислові підприємства. В середньому  в промисловому виробництві на даний час працює  972 працюючих.

Середньомісячна заробітна плата  працюючих на промислових підприємствах району  становить – 15027 грн.

За статистичними даними за 2018 рік промисловими підприємствами району реалізовано споживачам продукції (товарів, послуг) на суму – 1581745,9 тис. грн.,  що складає 3,6% до всієї реалізованої продукції по області. В порівнянні з   2017  роком підприємствами району реалізовано продукції більше на 318662,7 тис. грн., або на 25,2%. У розрахунку на одну особу населення реалізовано промислової продукції за  2018 рік на суму – 42369,7 грн..

Найбільша питома вага в обсязі реалізованої промислової продукції припадає на харчову промисловість ( до 82% ).

 

Сільське господарство

В агропромисловому комплексі району працює 38 сільськогосподарських товариства  та приватних фермерських господарства, які обробляють 32,1 тис. га. землі. Вирощують озимі зернові, кукурудзу, сою, соняшник, льон, ріпак та кормові. За 2018 рік обсяг виробництва валової продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах склав  190,0   млн. грн., що у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року становить 111,7%.  У 2018 році зібрано 67019 т. зернових, що на 3671 т. більше, або на 106% проти минулого року. Суттєве зростання валового збору картоплі 18208 т. , або на 1021 т. більше минулого року, або 6% приросту виробництва. Зібрано соняшнику 12968 т., валовий збір збільшено на 2992,т., або приріст виробництва становить 30%. Кукурудзи на зерно зібрано 45191 т., що на 3909 т більше минулого року, приріст склав 10%, ріпаку зібрано 898, що на 397 т більше минулого року, приріст становить 80%.

Господарствами району в  2018 році закуплено 24 одиниці сільськогосподарської техніки на   суму 17 млн. грн. У 2018 році закладено 95 га. ягідників в  ТОВ «Нікдарія» та ФГ «Грасс Авеню».

За рахунок державної підтримки розвитку садівництва у 2018 році за програмою «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними» господарствам ТОВ «Нікдарія» та ФГ «Грасс Авеню» було відшкодовано 8337,3 тис. грн. за придбання садивного матеріалу.

В даних господарствах загальна площа становить 122 га., і зібрано 19т. ягід (лохини). Крім того, в господарстві ФОП «Гуленко» вирощують яблука і груші на 76 га. – врожайність 230 т., полуниця – 1,2 га, зібрано 3т., та виноград 0,7 га – врожайність 3,2 т.

За минулий рік значно зросла державна підтримка розвитку агропромислового комплексу,  за утримання молодняку ВРХ до одного року 211 особистих селянських господарств одержали дотацію в сумі 364,8 тис. грн., за утримання 3 і більше корів – 14 селянських господарств району одержали безкоштовні доїльні апарати, сільськогосподарські підприємства за утримання маточного поголів’я  корів одержали 1,5 млн. грн., а саме СТОВ «Осички» – 611,2 тис.грн., ТОВ «Агро-Цвіт-2012» – 916,5 тис.грн.

Розвитком галузі тваринництва в районі займаються 5 сільгосппідприємств, а саме:

 • ПП «Чайківка» – вівці 1852 голів;
 • СТОВ «Осички» – ВРХ 1008 голів;
 • ФГ «Межирічка» – ВРХ 420 голів;
 • ТОВ «Фідеспес» с. Заболоть – ВРХ 67 голів;
 • ТОВ «Агро-Цвіт-2012» с. В.Рача- 1547 голів.

В господарствах населення утримується:

ВРХ – 2839 гол. в т.ч. корів – 2273 голів;

Свиней – 2357 голів;

Вівці і кози – 622 голови.

В сільськогосподарських підприємствах всього утримується ВРХ – 3042 голів, що більше проти минулого року на 148 голів, в тому числі корів – 1239 голів, що також більше проти минулого року на 122 голови.

Дані господарства забезпечені на 110 % кормами на зимівлю худоби 2018-2019 рр.

В агроформуваннях СТОВ «Осички», ФГ «Межирічка» працюють німецькі доїльні зали «Ялинка», ТОВ «Агро-Цвіт -2012» молокопровід. За 2018 рік вироблено 3383 тонни молока. Продуктивність молочного стада становить 2730 кг., вироблено м’яса 148 тонн.

На території району вирощуванням птиці займаються ТОВ «М’ясов», виробнича потужність підприємства становить 200 т. м’яса птиці.

Проводиться робота по вирощуванню енергетичних культур, а саме енергетичної верби ФГ «Верба біоенергетична» на території 20 га.

У ринкових умовах господарювання для підприємств аграрного сектору економіки одним із головних чинників розвитку виробництва є залучення інвестиційних ресурсів. У  2018 року в аграрний сектор району було вкладено 17,0 млн. капітальних інвестицій, що на 2,4 млн. більше ніж за відповідний період у 2017 року.

На території району станом на 01.01.2019 року укладено та зареєстровано 11182 договори оренди земельних часток (паїв) на площі 25367 га. Середній розмір паю по району 2,27 га. Орендна плата за використання 1 паю орендованої землі  в середньому по району складає 2872 гривень, що більше на 109 % проти минулого року.

У 2018 році за земельні частки (паї) орендодавцями виплачено 31,7 млн. грн. орендної плати, або 100%  від нарахованої, що більше на 112% проти минулого року

Середній відсоток орендної плати у 2018 році становить 7,4%  проти 6,7  за минулий рік. Збільшення розміру орендної плати забезпечило збільшення надходжень податків до місцевих бюджетів.

Станом на 01.01.2019 на території району знаходиться 129 земельних ділянок водного фонду, куди вноситься інформація по інвентаризації водних об’єктів, яка постійно актуалізується та узагальнюється.

Укладено 23 договори оренди водних об’єктів в комплексі із земельними ділянками. З метою приведення у відповідність з вимогами чинного законодавства розмірів орендної плати за використання земельних ділянок водного фонду та водних об’єктів проводиться робота з орендарями стосовно розроблення нормативної грошової оцінки згідно з діючими нормативними актами та у зв’язку з необхідністю укладання додаткових угод.

 

На території Радомишльського району розпайовано 57441,67 га сільськогосподарських угідь.

За станом на 01.01.2018 набули право на земельну частку (пай) 14693 громадян, з них 14 444 громадян (98,3%) отримали сертифікати на право на земельну частку (пай).

Із загальної кількості громадян, які отримали сертифікати на право на земельну частку (пай), 422 громадян оформили право власності на земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю).

З громадянами – власниками земельних часток (паїв) укладено 11 169 договорів оренди землі.

За терміном дії договору переважна більшість договорів оренди укладена строком на 8-10 років.

Площа земель, переданих в оренду власниками земельних часток (паїв), становить 25375,3 га або 53,5% від площі розпайованих земель.

У 2018 році за земельні частки (паї) орендодавцями виплачено 31,7 млн. грн. орендної плати, або 100%  від нарахованої, що більше на 112% проти минулого року

Середній відсоток орендної плати у 2018 році становить 7,4%  проти 6,7  за минулий рік. Збільшення розміру орендної плати забезпечило збільшення надходжень податків до місцевих бюджетів.

Протягом 2018 року Державними кадастровими реєстраторами району здійснено Державну реєстрацію 2588 земельних ділянок для ведення особистих селянських господарств, будівництва та обслуговування житлових будинків, садівництва, дачного та гаражного будівництва та внесено відповідні відомості до Державного земельного кадастру.

За станом на 01.01.2018 площа земель населених пунктів в Радомишльському районі  становить 781,4483 га, з яких проінвентаризовано на 01.01.2018 – 263,1147 га, що складає 33,7% від загальної площі.

Площа земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів за станом на 01.01.2018 становить 41601,5122 га, з яких на 01.01.2018 проінвентаризовано 33138,0646 га земель, що складає 79,7% від загальної площі таких земель.

Протягом 2018 року виконані роботи з оновлення нормативної грошової оцінки 15 населених пунктів району.

 

 

Підприємництво.

Кількість малих і середніх підприємств за підсумками 2018 року становить 134 одиниці, у загальній кількості яких частка малих та середніх підприємств становить – 99,0 %.

Протягом 2017 року загальна чисельність зайнятих у сфері малого та середнього підприємництва зменшилась на 4,4 %. Усього станом на 01.01.2018 року у сфері малого та середнього підприємництва зайнято 1620 осіб, що становить 7,4 % від населення працездатного віку (16-59 років).

В районі функціонують такі об’єкти підприємницької інфраструктури: страхові компанії та їх відділення, кредитні спілки та їх відділення.

Не дивлячись на складні часи для розвитку підприємництва, у 2017 році малими та середніми підприємствами району реалізовано продукції на суму 211,1 млн. грн., за 10 місяців 2018 року – 442,8 млн. грн.

З метою подальшого формування сприятливого підприємницького середовища в районі розроблено та затверджено рішенням сесії Радомишльської районної ради від 23.12.2016 року № 138 Комплексну Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Радомишльському районі на 2017-2020 роки, заходи якої реалізуються за такими основними напрямами: упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності, у т.ч. у сфері надання адміністративних послуг, у регуляторній сфері, у сфері державного нагляду (контролю); фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка; ресурсна та інформаційна підтримка малого і середнього підприємництва; формування інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва.

Проблемними питаннями у сфері підприємництва є: відсутність у суб’єктів малого та середнього підприємництва заставного майна для отримання кредитів та високі кредитні ставки, низький рівень активності керівників та спеціалістів підприємств щодо участі в програмах з перепідготовки та підвищення кваліфікації, галузевий розподіл схиляється у бік торгівлі, а не виробничої сфери, де потрібний значний фінансовий капітал та більш вищий рівень економічних ризиків. Для вирішення зазначених проблем вважаємо за необхідне розробити на державному рівні типовий механізм надання фінансової допомоги суб’єктам малого і середнього підприємництва, заохочення до участі в програмах підготовки та підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів шляхом розвитку системи фахових консультативних послуг для підприємців.

 

Стан розвитку споживчого ринку.

Обсяг роздрібного товарообороту району за  2018 рік склав 261132,3 тис. грн., що у порівняних  цінах до відповідного періоду минулого року  становить 101,5%.

 

Платні послуги.

За  2018 році надано платних послуг на суму 21469,5 тис. грн., що складає 116,8 % відповідно до 2017 року.

 

 

Будівництво

 

Протягом  2018 року в районі прийнято в експлуатацію 3201 тис. кв. м житла, темп введення житла в експлуатацію становив 181,1% у порівнянні з  2017 роком.

За  2018 рік  через центр надання адміністративних послуг видано:

– 27 будівельних паспортів на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків та господарських будівель і споруд;

– 5 містобудівних умов та обмежень на об’єкти будівництва та реконструкції;

– 1 паспорт прив’язки на встановлення торгівельного кіоску;

– підготовлено 290 висновків на проекти землеустрою.

 

Інвестиції

 

Капітальні інвестиції  за    2018  рік  склали 110915,7 тис. грн. та на одну особу 3033,8 грн..  Капітальні інвестиції  здійснюються за рахунок продовження раніше розпочатих проектів.

Капітальні інвестиції  залучалися за рахунок власних коштів підприємств. На ПАТ «ПБК Радомишль» проводиться модернізація існуючих потужностей, модернізація потужностей та відновлення лісових насаджень на ДЛМГ, будівництво промислових цехів та їх оснащення на ТОВ «Радомишльська деревообробна компанія». Найбільше інвестицій на розвиток сільського господарства залучили: ПП «Чайківка», ТОВ «Агрокомплекс-98», СТОВ «Осички», СФГ «Межирічка», ТОВ «Благодійний союз». З державного та місцевого бюджетів інвестувалися кошти на капітальний та поточний ремонт доріг, облаштування дошкільних навчальних закладів,  ремонт закладів охорони здоров’я, культури  та освіти.

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність, міжрегіональне та транскордонне співробітництво

 

Обсяги експорту   товарів у розрахунку на одну особу населення   за  січень-вересень   2018 року складає 81,3 доларів США. В районі працює  5 підприємств, які  експортують продукцію, а саме: пиво в Ізраїль, Польщу, Чилі, Грузію, Молдову, Великобританію; вироби з деревини в Туреччину, Великобританію, Німеччину; ювелірні вироби із срібла в Німеччину і Польщу; паливну гранулу в Словаччину; паливні дрова в Румунію. Також підприємства районну імпортують деякі види продукції: солод, хміль, дріжджі, кришки і насіння газонної трави.

Обсяг прямих іноземних інвестиції в економіку району  станом на 01.10.2018 року складав 12365,3 тис. доларів США, а   на одну особу – 331,3 доларів США, за цим показником район за підсумками ІІІ кварталу 2018 року займає 2 рейтингове місце в області. Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій, до обсягу на початок року складає – 104,8%  це 5 рейтингове місце в області  за підсумками ІІІ кварталу 2018 року.

 

Дороги загального користування

 

По території Радомишльського району проходить 360,5 км доріг загального користування місцевого значення. З них з твердим покриттям – 359,4 км та змішаним покриттям (чорне, біле, бруківка) – 268,6 км.

По Вишевицькій об’єднаній територіальній громаді проведені проектно – вишукувальні роботи, по капітальному ремонту вулиць:

– вул. Гагаріна, Миру в с.Ірша протяжністю 0,8 км;

– вул. Стадіонна в с. Веприн протяжністю 0,6 км.;

 • вул. Лугова, Космонавтів в с. Межирічка, протяжністю 0,6км;
 • вул. В. Глубокова, Плєвцова протяжністю 2,3 км. в с. Вишевичі.

Проведений ремонт гравійного покриття доріг сполученням сільських населених пунктів з м. Радомишль протяжністю – 44км.

Проведено капітальний ремонт мосту через річку Тетерів.

В районі відремонтовано доріг по сполученнях:

Радомишль – Потіївка – 23 км; Черняхів – Малин – Людвинівка – 35км;

Радомишль – Кочерів – 19 км.

Завершені роботи з грейдерування та ремонтного профілювання, з підсипанням гравію, по наступних населених пунктах:

Краснобірка – Глухів 2 через Заболоть, Котівку (6км)

Осички – Русанівка – Дитинець – 9,4 км;

Кримок – с. Хомівка – 4,4 км;

під’їзд до с. Спірне – 3,8 км;

під’їзд до с. Мар’янівка – 4,1 км;

під’їзд до с  Бистріївка  – 1,9 км;

Борщів – Кайтанівка через Пилиповичі – 4,4 км;

Облітки – Вишевичі через с. Мірча – 6 км;

Краснобірка – Глухів 1 – 4,9 км;

Раковичі – Гута Забілоцька – 4,7 км.

 

Поданими пропозиціями щодо розвитку мережі доріг загального користування місцевого значення на 2019 рік визначені першочергові пріоритетні автомобільні дороги: капітальний ремонт а/д С061834 Хомівка-Кримок – 2.2 км, а/д С061817 Раковичі- Гута Забілоцька – 4.2 км, а/д С061839 Радомишль –Чайківка – 6.0 км, а/д С061801 Радомишль Травневе через Кичкирі, Глиницю – 7.2 км та поточного середнього ремонту  а/д С061836 Чайківка – Пилиповичі – 2.9 км.

 

Транспорт

В Радомишльському районі транспортним сполученням охоплено 95% населених пунктів району.

В середньому  в районі щоденно здійснюється 89 оборотний рейс на 29 маршрутах.

За підсумками проведених конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування , що не виходять за межі району районною державною адміністрацією укладено 13 договорів.

В тому числі в 2018 році підготовлено та проведено  2 конкурси для здійснення перевезень  пасажирів на автобусних маршрутах загального користування , що не виходять за межі району –  5 лютого і 22 жовтня, за підсумками яких підготовлено 8 договорів та витягів з них на.

В районі здійснюють перевезення  на автобусних маршрутах загального користування , що не виходять за межі району, замовником на  яких виступає райдержадміністрація  – 3 перевізники, а саме:   ПрАТ «Радомишльське автотранспортне підприємство – 11848» (5 маршрутів), ТОВ «Стецтранс сервіс» (7 маршрутів), ТОВ «Житомиравтотранс» (1 маршрут).

Також через територію району проходить 3 міжобласних маршрути («Радомишль-Тетерів», «Радомишль – Київ», «Малин – Вінниця») та 12 міжрайонних.

На маршрутах: «Радомишль – Мала Рача», «Радомишль – Меделівкач/з Краснобірку» закінчився термін дії договору. В зв’язку з утворенням  Радомишльської ОТГ повноваження по проведення конкурсу на перевезення в межах території громади перейшли до компетенції ОТГ. Було проведено конкурс  25 квітня 2019 року, але   бажаючих на обслуговування маршруту «Радомишль – Меделівкач/з Краснобірку» не виявилося.

Перевізник ПрАТ «Радомишльське автопідприємство – 11848»  здійснює заїзд в с. Забілоччя 2 рази в день по середах в межах маршруту «Радомишль – Раївка».

Проблемні питання транспортного сполучення в Радомишльському районі (в тому числі в ОТГ)

Відсутні перевізники на рейсах ( конкурси на рейси оголошувалися):

–  Радомишль- Макалевичі    2 оборотних рейси  1 раз в тиждень;

–  Радомишль – Меделівка ч/з Краснобірку – 2 або 3 оборотних / рейси: середа,    п’ятниця, неділя;

–  Радомишль – Чудин ч/з Велику Рачу 2 оборотних /рейси 1 раз в тиждень (можливо неділя).

 

 

Зв’язок

За січень-листопад 2018 року обсяг доходів від надання послуг поштового зв’язку Радомишльського району  становив 2784011грн.

До складу мережі  Радомишльського району входить 21 відділення поштового       зв’язку: з них 1 міське, 2 – в селищах міського типу, 14- сільських, 4- пересувних та 3 точки присутності. В районі 43 доставних дільниці протяжністю 648,1 км.

Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2018 рік становить 68 одиниць.

За січень – листопад  2018 року план по доходах виконано на 83%.

Оброблено та доставлено до споживачів: 21857  рекомендованих листів,  5671 посилка, 5678  переказів, 353161 періодичних друкованих видань, прийнято:  61177 платежів.

Станом на 01.01.2019 року кількість абонентів телефонного зв’язку в районі становить 2776 абонентів.

Кількість користувачів інтернет – послугами «Укртелеком» становить 1827 осіб.

Послугами трансляції радіомовлення (радіоточки) користується 63 особи.

 

Управління комунальною власністю.

У 2018 році приватизація об’єктів комунальної власності не проводилася.

Одним з ефективних способів управління комунальним майном є передача його в оренду.

На обліку перебуває 5 діючих договорів оренди нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна (без врахування ОТГ). Станом на 31.12.2018 було передано в оренду 436,52 м2 таких приміщень з метою надання послуг населенню та здійснення торгівельної діяльності, з них за 1 грн в рік: 134,1 – засобу масової інформації районного рівня (газета «Зоря Полісся») і 244,8 – районному військкомату.

 

    ОСББ

На території Радомишльського району відсутні об’єкти співвласників багатоквартирних будинків (далі ОСББ).

З даного питання органами виконавчої влади, спільно із органами місцевого самоврядування постійно проводиться роз’яснювальна робота серед мешканців багатоквартирних будинків щодо визначення управителя ОСББ.

 

        Енергоефективність та енергозбереження

В 2018 році була проведена теплосанація, реконструкція за рахунок розбудови спорт комплексу «Динамо», ремонт фасадів і даху з утепленням Радомишльської гімназії, капітальний ремонт даху з утепленням дитячо – юнацької спортивної школи.

На території Радомишльського району жителями проводяться роботи по теплосонації багатоквартирних та індивідуальних житлових будинків за власні кошти та згідно програми теплих кредитів.

 

 

 

ІІІ. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

 

За підсумками року до зведеного бюджету району надійшло доходів по загальному фонду 30469,7 тис.грн. та більше в порівнянні із затвердженими показниками на 4864,5 тис.грн.

По райбюджету при уточненому плані 12336,6 тис. грн. фактичне виконання становить у сумі 12906,7 тис. грн. та отримано надходжень по загальному фонду більше на 570,1 тис. грн. або на 4,6 відсотка.

Наповнення бюджету району відбувається, в основному, завдяки надходженню податку на доходи фізичних осіб, який є найбільшим бюджетоутворюючим джерелом надходжень до бюджету, питома вага якого займає 42,1% у загальному фонді бюджету району, а в райбюджеті  –  99,5 відсотка.

По мобілізації коштів до загального фонду місцевих бюджетів план 2018 року виконали всі місцеві ради.

Забезпечено виконання плану по всіх джерелах надходжень, що формують бюджет району.

Протягом 2018 року при райдержадміністрації проводила роботу комісія з питань забезпечення своєчасної сплати податків та інших обов’язкових платежів до місцевих бюджетів, а також по погашенню заборгованості із виплати заробітної плати.

З сільгоспвиробниками проведена робота щодо збільшення відсотка за договорами користування земельними ділянками, що, в свою чергу, збільшило надходження  ПДФО  та орендної плати.

Райбюджет виконано на 104,6 відсотка або надійшло 12906,7 тис. грн., перевиконання склало 570,1  тис. грн,  а саме: 526,9 тис.грн. – податку з доходів фізичних осіб, 4,7 тис.грн.  –  податку на прибуток, 1,5 тис.грн. –  частина прибутку організацій комунальної власності, 7,2 тис.грн.  –  плати за оренду майна комунальної власності, 0,1 тис.грн.  –  адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, 29,7 тис.грн.- інші надходження.

Окрім власних надходжень, за 2018 рік до районного бюджету надійшло з державного бюджету освітньої субвенції у сумі 13859,1 тис.грн., медичної субвенції у сумі 5286,4 тис.грн., субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 189,8 тис.грн. та 140,7 тис.грн. базової дотації, що в повному обсязі відповідає запланованому показнику.

Крім того, надійшло 52654,3 тис.грн. субвенції на виплату допомог дітям та сім’ям з дітьми, 74346,5 тис.грн.  –  субвенцій на надання пільг та субсидій населенню і 30,0 тис.грн.  –  субвенції на соціально-економічний розвиток, інших субвенцій – 975,9 тис.грн, субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» – 975,4 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 49,7 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції – 157,4 тис.грн.

Робота райдержадміністрації по наповненню дохідної частини бюджету, співпраця з головами місцевого самоврядування, та депутатським корпусом районної ради дали змогу бюджет 2018 року зробити не лише соціально спрямованим, а й бюджетом розвитку бюджетної сфери району.

У 2018 році  власні кошти районного бюджету були спрямовані на утримання бюджетних установ району.

Видатки загального фонду районного бюджету за 2018 рік ( з врахуванням трансфертів) склали 164365,2 тис.грн.

Найбільшу питому вагу у видатках районного бюджету – 80,0% становлять видатки по галузі ”Соціальний захист”, тобто 129862,9 тис.грн.

По установах культури проведені видатки становлять 51,5 тис.грн.

На видатки в галузі «Освіта» спрямовано 378,5 тис.грн.

На проведення заходів із фізичної культури і спорту спрямовано                       56,1 тис.грн.

Для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування спрямовано коштів у загальній сумі 1754,4 тис.грн.

По спеціальному фонду районного бюджету проведено видатків на загальну суму  4474,3 тис.грн.

Наявні ресурси районного бюджету спрямовувалися, у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, розрахунки за енергоносії та інші виплати, віднесені до захищених статей.

На видатки по оплаті праці з нарахуваннями спрямовано 2373,7 тис.грн., на розрахунки за енергоносії  –  89,4 тис.грн.

Крім того, 71,8 тис.грн. профінансовано для надання матеріальної допомоги жителям району (в тому числі учасникам АТО та членам їх сімей – 40,6 тис.грн.)

 

Надана фінансова підтримка районній організацій ветеранів у сумі                    104,5 тис.грн., спілці воїнів-учасників АТО в сумі 60 тис.грн., спілці воїнів-інтернаціоналістів в сумі 10 тис.грн., ТОВ «Червоний Хрест» у сумі                              50,5 тис.грн., ФСТ «Колос» в сумі 56,1 тис.грн.

Надана інша субвенція міському бюджету в сумі 10,4 млн.грн.,  Білокриницькому селищному  бюджету – 16,7 тис.грн. ( на оплату енергоносіїв закладів культури) та обласному бюджету – 48,7 тис.грн. (співфінансування на придбання ангіографічного обладнання – 29,0 тис.грн.  та на придбання комп’ютера та витратних матеріалів  для початкової школи – 19,7 тис.грн.).

Разом з тим спрямовано на підтримку та розвиток:

– пожежної служби                –        20,0 тис.грн.

– військкомату та військовим частинам  –  122,1 тис.грн.

 

 

 

 1. IV. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

 

Ринок праці

В районі упродовж січня – вересня 2018 року створено 167 нових робочих місць, у тому числі: у юридичних осіб – 24 робочих місць або 14,4% від загальної кількості, у фізичних осіб – 143 робочих місць або 85,6 % від загальної кількості.

Упродовж 2018 року за направленнями державної служби зайнятості працевлаштовано 624 осіб, в тому числі 282 осіб зареєстрованих безробітних. Рівень працевлаштування безробітних у 2018 році у порівнянні до попереднього року зменшився на 0,9% і становив 35,8%.

Кількість безробітних за станом на 01.01.2019 зменшилася у порівнянні до відповідного показник за попередній рік на 30 осіб або на 10% і становила 283 осіб.

Станом на 01.01.2019 кількість заявлених підприємствами до служби зайнятості вакансій та вільних робочих місць становила 14, що на 5 одиниць або на 35% більше, ніж на відповідну дату торік.

Навантаження безробітних на 1 вільне робоче місце зменшилося з 28 осіб за станом на 01.01.2018 до 20 осіб за станом на 01.01. 2019.

Упродовж січня-грудня 2018 року проведено 14 засідань робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. За результатами проведеної роботи легалізовано працю 315 громадян, що більше в порівнянні з 2017р на 62 осіб (20%)

Упродовж 2018 року статус зареєстрованого безробітного мали 788 осіб, що на 15осіб, або на 2% більше, ніж у 2017 році, та на 206 осіб, або на 26% менше, ніж у 2016 році.

У 2018 році працевлаштовано 282 безробітних, 35,8% загальної кількості зареєстрованих безробітних (у 2017 році – 284 особи, або 36,7%; у 2016 році – 296 осіб, або 29,8%).

За направленням служби зайнятості у 2018 році було працевлаштовано 51 безробітна особа у віці до 35 років (18,1% загальної кількості), у 2017 році – 53 особи (18,7% ), у 2016 році – 65 осіб (22,0%).

Залишається дисбаланс між попитом та пропозицією на ринку праці: за станом на 1 січня 2019 року на 1 вільне робоче місце претендувало 20 безробітних (у минулому році – 28 осіб).

 

Доходи населення

 

Середньомісячна заробітна плата працівників району за ІІІ квартал 2018 року становила 8252 грн. і зросла у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 22,8%.  За рівнем заробітної плати район займає 4 місце.

За статистичними даними за станом на 1 січня 2019 відсутня заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах району.

 

Соціально-трудові відносини

 

За даними проведеного моніторингу станом на 31 грудня 2018 року в районі укладено і діють 98 колективних договорів. Колективні договори укладені на 74,2% підприємствах району, якими охоплено 97,5% працюючих.

 

Пенсійне забезпечення

Робота органу  Пенсійного фонду України в Радомишльському районі упродовж  2018 року була спрямована на забезпечення своєчасної виплати пенсій 10,7 тис. пенсіонерів району,  наповнення бюджету Фонду,  легалізацію доходів громадян та покращення якості обслуговування громадян.

Упродовж 2018 Радомишльським відділом з призначення та перерахунків пенсій призначено- 340 пенсій, та перераховано, продовжено виплату, переведено на інший вид пенсії -1337 пенсій.

Загальний обсяг надходжень до бюджету Фонду за січень-грудень 2018 року склав 105,6 млн.грн.

У Радомишльському районі  з метою максимального наближення пенсійних послуг до місць проживання громадян, розширено мережу пунктів обслуговування та створено 3 віддалених робочих місць у Вишевицькій ОТГ, Потіївській ОТГ та Ставецькій с/р. Разом з тим Радомишльським  сектор  обслуговування громадян  за період 2018 року  було  прийнято 6906 громадян  з різних питань пенсійного забезпечення та проведено 76 виїзних  прийомів.

 

 

         Соціальний захист

 

Протягом  2018 року 2148 родин з дітьми, 257 малозабезпечених сімей, 474 інваліда, 46 осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, 303 особи, які здійснюють догляд за інвалідом I групи, 46 осіб, що здійснюють соціальні послуги, 15 вихованців 2 дитячих будинків сімейного типу та 2 прийомні сім’ї  (3 дітей) отримали державну соціальну допомогу на загальну суму 53 млн. 598 тис. грн..

Регулярне фінансування з державного бюджету дозволило проводити виплати всіх видів допомог щомісячно, своєчасно та без затримок.

На тимчасове проживання в Радомишльський район станом на 01.01.2019 року прибуло 230 внутрішньо переміщених осіб (35 чоловіків працездатного віку, 48 жінок працездатного віку, 53 дітей, 94 особи похилого віку та інвалідів). Відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509,  78 сім’ям призначено щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Виплачено за звітний період  1332,1 тис. грн. Перевірено факт проживання внутрішньо переміщених осіб – 76 актів.

Головним державним соціальним інспектором проведено обстежень та складено актів – 2609. Перевірено о/с на достовірність  наданих інформацій  про дохід – 2157, виявлено 112 порушень на загальну суму 280,17 тис.грн., з них повернуто 247,49 тис. грн

Станом на 01.01.2019 року 3024 домогосподарств одержують субсидії на житлово-комунальні послуги відшкодовано 64 млн. 890 тис. грн.

Призначено субсидії на скраплений газ та тверде паливо  – 2576 домогосподарствам на суму 8 млн.773 тис.грн.

Упродовж 12-ти місяців 2018 року за рахунок субвенцій з державного бюджету надано пільг на загальну суму 4814,9 тис. грн. Це дозволило майже 3,4 тис. осіб та членів їх сімей скористатися пільгами на оплату житлово-комунальних послуг,  608 осіб отримали пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу готівкою .З місцевих бюджетів на пільгове забезпечення окремих категорій громадян передбачено 810,3 тис. грн.. іншої субвенції, профінансовано 735,1 тис. грн.

Враховуючи події на Сході України, органам соціального захисту доручено забезпечити соціальний супровід членів сімей військовослужбовців, які загинули при виконанні обов’язків військової служби та осіб, яких було поранено.

Станом на 01.01.2019 р. в районі обліковується 13 сімей загиблих військовослужбовців – учасників антитерористичної операції (Плацинська Г.П., Плацинська І.М., Назарчук О.М., Назарчук Н.М., Якимова Т.Л., Хаустович І.А., Максименко О.М., Глубокова В.П., Мельник Г.З., Боса Т.М., Харитончук Є.В., Захарчук О.Д., Конюх Р.В.) та 12 військовослужбовців, які отримали поранення з початку проведення АТО (Пютцеп Ф.Б., Бондаренко А.А., Лозовський Ю.А., Костенко Ю.М., Хоменко С.В., Щипанський О.М., Грищенко Н.А., Чистяков П.А., Шагін О.А., Коваленко В.М., Яковлєв В.В., Ястрембович О.К.).

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» управлінням праці та соціального захисту населення встановлено статус члена сім’ї загиблого ветерана війни – 20 особам (в т.ч. 5 неповнолітнім дітям) та статус інваліда війни – 12 учасникам антитерористичної операції.

За даними військкомату в районі:

– обліковано демобілізованих осіб, які приймали участь в АТО – 171 чол.;

– отримали статус учасника бойових дій – 375 чол. (в т.ч. 171 чол. – з числа демобілізованих, 37 працівників поліції, 167 військовослужбовців за контрактом).

За рахунок районного бюджету та відповідно до прийнятої у 2018 році Програми соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Радомишльського району, учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції  надано матеріальної допомоги: 65 учасникам АТО та їх родинам на загальну суму 38,5 тис.грн.

В район  за 12-ть місяців надійшло 2281,4 тис.грн. субвенції на проведення компенсаційних пільг та виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи («Чорнобильські» відпустки – 360,0 тис. грн..,на «чисте харчування» – 1700,5 тис. грн.., на оздоровлення – 29,9 тис. грн.., на оплату санаторно-курортного лікування – 191,0 тис. грн). На обліку в управлінні перебуває потерпілих від аварії на ЧАЕС І кат – 75 чол., ІІ кат – 509 чол., ІІІ кат – 36 чол.

По пільговому медичному забезпеченню громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, укладено 2 договори з аптечною установою та стоматологічним закладом району, які профінансовано на 87,9 тис.грн. з обласного бюджету та на 55,6 тис.грн. за рахунок коштів ОТГ.

В районі проживає понад 2,5 тис. людей з інвалідністю, серед них 474 дітей-інвалідів.

За звітний період за рахунок коштів державного бюджету у санаторно-курортних закладах було оздоровлено 8 ветеранів війни, 36 інвалідів загального захворювання, 12 учасників АТО, 6 учасників бойових дій (АТО) та 2 члена сім’ї загиблого учасника АТО отримали путівки в санаторій «Дениші».

Влаштовано на повне державне утримання до інтернатних установ 13 громадян похилого віку.

До Житомирського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства за звітний період звернулося 181 громадянин для виготовлення ортопедичного взуття та протезно-ортопедичних виробів.

Управлінням розроблені та діють 3 Програми:

 • Програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Радомишльського району, учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції;
 • районної Комплексної Програми соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення;
 • районна Програма зайнятості населення на період до 2020 року;
 • розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження Порядку використання коштів районного бюджету для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціального спрямування на  реалізацію програм (проектів, заходів)».

 

Захист прав дітей

 

В службі у справах дітей Радомишльської районної державної адміністрації  на первинному обліку перебуває 107 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, з них 67 дітей позбавлених батьківського піклування та 40 дітей-сиріт:

 

 • в будинку дитини – 5;
 • МСП – 2;
 • Бердич. спец. ЗОШ-інтернат – 2;
 • Бердич. ЗОШ-інтернат – 2;
 • в прийомних сім’ях – 12;
 • в дитячих будинках сімейного типу – 7;
 • ПТНЗ – 5;
 • в опікунських сім’ях – 71;
 • тимчасове влаштування – 1.

 

На обліку сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах служби у справах дітей знаходиться 83 дітей із 38 сімей, з них: 1 дитина, яка систематично залишає місце свого проживання, 3 дитини, які зазнали жорстокого поводження, та 79 дітей, батьки яких ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків.

Протягом 2018 року проведено 95 обстеження житлово-побутових умов проживання дітей, які перебувають у складних життєвих умовах, а саме: 83 дитини, які виховуються в 38 сім’ях, що перебувають у складних життєвих обставинах. Під час обстежень з батьками проведено роз’яснювальну роботу щодо належного виконання батьківських обов’язків та відповідальності згідно чинного законодавства за неналежне їх виконання.

З метою попередження негативних проявів у дитячому середовищі службою у справах дітей райдержадміністрації спільно з інспекторами Радомишльського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, іншими установами та організаціями, які опікуються дітьми, проведено 71 профілактичний рейд у денний та вечірній час.

Станом на 31.12.2018 року у службі у справах дітей районної державної адміністрації на обліку дітей, які потребують профілактичного впливу, перебуває 4 дітей. З дітьми та їх батьками постійно проводиться профілактична робота з метою попередження скоєння правопорушень у майбутньому.

З метою захисту прав дітей, які проживають на території району, розпорядженням голови районної державної адміністрації створена та діє комісія з питань захисту прав дитини. Протягом 2018 року проведено 13 засідань комісії, на яких були розглянуті питання захисту дітей.

На території Радомишльського району створено та функціонує 2 прийомні сім’ї в якій виховується 5 дітей та 2 дитячих будинки сімейного типу в яких виховується 13 дітей.

Прийомна сім’я Мощенко Катерини Генріхівни та Мощенка Миколи Петровича на вихованні та утриманні яких знаходяться діти, позбавлені батьківського піклування: Ковальчук Ірина Максимівна, 30.12.1999 р.н. та Ковальчук Максим Максимович, 14.04.2005 р.н.

Прийомна сім’я Малофеєвої Олени Олексіївни на вихованні та утриманні якої знаходяться діти-сироти: Марченко Богдан Олександрович, 06.10.2011 р.н., Марченко Валентин Борисович, 12.02.2003 р.н., Марченко Ярослав Сергійович, 24.09.2008 р.н..

Дитячий будинок сімейного типу родини Крищенко Ірини Сергіївни та Крищенка Олександра Петровича на вихованні та утриманні яких знаходяться діти, позбавленні батьківського піклування: Мануілов Павло Валерійович, 12.07.2003 р.н., Чепіга Руслан Вікторович, 11.01.2005 р.н., Чепіга Роман Вікторович, 22.12.2009 р.н., Чепіга Костянтин Вікторович, 06.01.2011 р.н., Чепіга Людмила Вікторівна, 28.01.2012  р.н.

Дитячий будинок сімейного типу родини Калініченко Тетяни Миколаївни та Сорочинського Олега Олеговича на вихованні та утриманні яких знаходяться діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування: Глазкова Діана Юріївна, 27.06.1998 р.н., Зборовська Наталія Олександрівна, 12.10.2003 р.н., Мошківський Денис Олександрович, 24.06.2000 р.н., Ярмоленко Сергій Олександрович, 13.10.2008 р.н., Ярмоленко Яна Олександрівна, 05.01.2007 р.н., Коломієць Дарина Василівна, 27.10.2004 р.н., Коломієць Вікторія Володимирівна, 22.01.2007 р.н., Коломієць Олександр Володимирович, 17.10.2009 р.н.

Працівниками служби постійно здійснюється контроль за утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

Відсоток влаштування дітей, які перебувають на обліку в службі у справах дітей Радомишльської районної державної адміністрації становить:

 

за 2012 рік – 53,94 %;

за 2013 рік – 55,92 %;

за 2014 рік – 67,65 %;

за 2015 рік – 69,69 %;

за 2016 рік – 75,63 %;

за 2017 рік – 87,73 %;

за 2018 рік – 84,11 %.

 

Незважаючи на збільшення, з кожним роком, відсотку влаштування дітей в сімейні форми виховання, проблема з влаштуванням дітей залишається не вирішеною, в зв’язку зі станом здоров’я дітей та вікових аспектів.

Потребує подальшого вирішення проблема забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування житлом. Із загальної кількості 107 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: мають житло на праві власності 12, на праві користування – 98, у 9 дітей житло взагалі відсутнє (батьки не мали житла, або ж житло згоріло, не придатне для проживання), 2 дітей зазначеної категорії, які досягли 16-річного віку, зараховані на соціально квартирний облік за місцем їх походження.

На виконання Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», наказу Міністерства соціальної політики України від 06.11.2015  № 1092 «Про затвердження рішення колегії Міністерства соціальної політики України від 29.10.2015 «Про основні пріоритети державної політики у соціальній сфері з питань забезпечення прав дітей в Україні», з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на виконання рішення тринадцятої сесії VII скликання Житомирської обласної ради № 776 від 02.11.2017 року «Про регіональну (комплексну) цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  на                    2018-2022 роки», у зв’язку із закінченням дії районної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки службою у справах дітей було розроблено розпорядження «Про схвалення районної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  на 2018-2022 роки  (далі – Програма», яка була затверджена рішенням сесії Радомишльської районної ради.

Впродовж 2018-2022 років 7 дітей, згідно із законодавством,  потребуватимуть постановки на соціальний квартирний облік, а саме: 2 дитини досягли 16-річного віку у 2018 році, 2 дитини  досягнуть – у 2019 році, 1 дитина  – у  2020 році, 1 дитина  – у 2021 році, 2 дитини  – у 2022 році.

14 осіб з числа  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, не мають житла, або мають житло на праві користування у непридатному для проживання стані. З них у віці 18 років – 3 осіб, 19 років – 2 осіб, 20 років – 2 осіб, 21 рік – 3 особи, 22 роки – 2 особи.

У 2018 році на виконання Районної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки було придбано 2 квартири соціального призначення, відповідно до  рішення п’ятої сесії 7 скликання № 227 від 12.04.2018 року Радомишльської міської ради Житомирської області «Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради та придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа» для особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Лосенка Миколи Сергійовича, 15.04.1995 р.н., завдяки субвенції обласного бюджету у розмірі 100 000 грн. та бюджету Радомишльської районної ради у сумі  100 000 гривень, та рішення дванадцятої сесії 7 скликання № 476 від 29.11.2018 року Радомишльської міської ради Житомирської області «Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради та придбання житла особі з їх числа дітей-сиріт» для особи із числа дітей-сиріт: Яцкевич Лілії Анатоліївни, 08.05.1999 р.н.. завдяки субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у розмірі 308 000,0 гривень.

 

Охорона здоров’я

 

Протягом  2018 року КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги» працювало над виконанням заходів галузевих програм, розпоряджень та інших нормативно-правових документів стосовно медичної галузі: А саме:

 • виконання плану заходів УОЗ ОДА щодо виконання загальнодержавної програми «Національний план дій, щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»;
 • галузевої програми «Підтримка грудного вигодовування дітей в Україні»;
 • комплексних заходів щодо мінімізації наслідків чорнобильської катастрофи та оздоровлення населення, що постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС»;
 • виконання розпорядження голови ОДА №285 від 07.09.2015р. «Про затвердження заходів щодо забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством» та наказів УОЗ ОДА: від 10.06.2015р. №687 «Про формування реєстру громадян, хворих на орфанні захворювання»;
 • від 06.10.2015р. №1160 «Про забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування».

Виконання програм та централізованих заходів:

 • протидії захворюванню на туберкульоз;
 • щодо боротьби з онкологічними захворюваннями ;
 • профілактика, діагностика та лікування вірусних гепатитів;
 • заходів регіональної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018р.р. (у відповідності до рішення обласної ради від 28.05.2015р. №1546;
 • щодо диспансерних оглядів населення області (на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26.05.2010р. №130);
 • плану дій щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни.

В зв’язку з проведенням децентралізації та оптимізації мережі, реформуванням ПМСД, заклад змінив вид господарювання і був перейменований в КНП «Центр ПМСД» Радомишльської міської ради. До складу підприємства входять 9 АЗПСМ, 14 ФП і 5 ФАПів.

Кадрове забезпечення:

Всього в КНП ЦПМСД  налічується – 102,5 штатних посад, з них занятих – 94,25, що складає 91,9% , лікарські посади (фіз.. особи 19 чол.) – штатних – 33,0, зайнятих – 25,75 що складає – 78,0%; штатні посади середніх медичних працівників – 52,5 (фіз.осіб 47 чол.), зайнятих – 48, що складає 91,4%. Укомплектованість посад лікарів фізичними особами – 57,5%. Укомплектованість штатних посад фізичними особами середніх медичних працівників – 89,5%. На курсах підвищення кваліфікації перебувало – 10 лікарів і 17 середніх медичних працівників. Підлягало атестації – 9 лікарів і 8 середніх медичних працівників, всі 100% атестовані. Серед лікарів вищу категорію мають 10 лікарів, І категорію 2 чол., ІІ категорію 2 чол., а також 5 лікарі спеціалісти. Серед середніх медичних працівників вищу категорію мають – 12, І – 13, ІІ – 11.

Загальна потужність підприємства становить 440 відвідувань за зміну. Зроблено відвідувань в поліклініку за 12 місяців 2018р. – 107899, на дому – 16491, виконано функцію лікарської посади – 6546. На ФАП і ФП виконано відвідувань на 1 жителя – 6,4 , при нормативному за рік – 9,0.

В підприємстві функціонує 60 ліжок денного перебування на яких проліковано 5430 чол., що склало показник на 10 тис. населення в І півріччі 2018р. 1464,3 при нормативному в рік 1370, за 12 місяців 2017 року – 4883 при нормативному в рік 1300 на 10 тис. населення. Проліковано в стаціонарі вдома за  2018 р. – 2997 чол., за аналогічний період  2017 року – 3081 чол. Показник виконання на 10 тис. населення за 12 місяців 2018р. – 808,2 , за 12 місяців 2017 року – 820,3  , при нормативному в рік – 600,0 на 10 тис. населення.

Протягом 2018 року зареєстровано всього захворювань 33453 (12 місяців 2017 року – 37885) зміна показника – -4,2%, діти 0-17р. – 4634 (12 місяців 2017 року – 6766) зміна показника – -14,3%, дорослі – 28819 (12 місяців 2017 року – 31119) зміна показника – -2,6%. В структурі захворюваності серед дорослого населення за 2018 року: І місце займають – захворювання системи органів кровообігу, ІІ – хвороби системи травлення, ІІІ – хвороби органів дихання. За 2017 рік: І – місце в структурі захворювань дорослого населення займали хвороби захворювання системи органів кровообігу, ІІ – хвороби органів кістково-м′язевої системи, ІІІ – хвороби органів травлення. В структурі хвороб серед дитячого населення протягом 2018 року:  І місце мають хвороби органів дихання, ІІ – хвороби органів травлення, ІІІ – інфекційні захворювання. Аналогічно за 2017 року: І – хвороби органів дихання, ІІІ – хвороби органів травлення, ІІІ – інфекційні та паразитарні захворювання.

Первинний вихід на інвалідність серед дитячого населення за 2018 рік склав – 17,1 на 10 тис. дитячого населення, при нормативному 22,0; за аналогічний період 2017р. – 14,11 при нормативному – 24,0 на 10 тис. дитячого населення. Зміна показника +21,2.

Малюкова смертність за 2018 рік становить 17,2‰ при нормативному показнику 7,3‰. За аналогічний період 2017р. – 12,‰. Зміна показника +34,4.

Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року виконано за 2018 р. на 74,3%, при нормативному показнику – 95%, за 2017р. – 54,3%, при нормативному показнику – 95,0%. Зміна показника – +21,8%. Охоплено туберкулінодіагностикою дитячого населення за 12 місяців 2018р. – 981,5 при нормативному 990,0, за 12 місяців 2017р. – 982,1,2 при нормативному – 990,0.

З метою раннього виявлення хворих на туберкульоз за 2018 рік пройшли флюорографічне обстеження – 16933 чоловік, що становить 545,0 при нормативному показнику 600 на 1 тис. населення. Відсоток виявлення хворих на туберкульоз при профілактичних оглядах за 12 місяців 2018р. – 82,8% при нормативному – 62%, за 12 місяців 2017р. – 69,0%, при нормативному – 70%. За 2018р. померло від туберкульозу – 2 чол., що склало показник на 100 тис. населення – 18,9, при нормативному річному – 10,9, за 12 місяців 2017р. – 1 показник – 10,7, при нормативному – 10,0.

Питома вага злоякісних новоутворень виявлених вперше в ІІІ ст.. (візуальні) у сільських жителів за 2018р. – 40,9% при нормативному – 14,1%, за 2017р. – 22,2% при нормативному – 13,0%. Зміна показника – +84,2%. Питома вага злоякісних захворювань виявлених вперше в ІV ст.. у сільських жителів за 2018р. – 28,6%, при нормативному – 21%, за 2017р. – 20,5%, при нормативному – 20,0%. Зміна показника – +39,5%.

За 2018 рік зареєстровано 68 звернень громадян, що на 10 звернень більше, ніж за аналогічний період 2017 року. В структурі звернень переважну кількість становлять звернення по реформуванню галузі охорони здоров’я та принципу підписання Декларації з лікарем, по Урядовій програмі «Доступні ліки» та забезпечення пільговими медикаментами. Кількість звернень стосовно працевлаштування (4 проти 8) та інших причин (8 проти 10) зменшилась в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року .

Протягом 2018р. до  Урядової гарячої лінії надійшло 13 звернень. Із них  – 70% становлять звернення щодо забезпечення пільговими медикаментами та медичними препаратами по Урядовій Програмі «Доступні ліки». 10 % звернень стосувались надання медичної допомоги медичними працівниками підприємства  на неналежному рівні. В звітному році 20 % звернень з приводу кадрового забезпечення на ФАПах та ФП району.

Всі скарги розглянуті своєчасно, відповіді надані в установленні терміни згідно чинного законодавства.

За звітний період перебувало 166 дітей та 20 підлітків. Із них: оздоровлено за 9 місяців 2018р.- 32 дітей, в тому числі в санаторії «Лісовий берег» – 15 дітей, 17 дітей оздоровлено в санаторіях України згідно профілю захворювань.

Бюджет підприємства за 11 місяців 2018р. становить – 13246232 грн., профінансовано за 11 місяців 2018р. – 12725514 грн., що склало 96,1%.

Протягом звітного періоду придбано обладнання:

АЗПСМ м.Радомишль – штатив ШДВ 35 – 1 шт. – 487,44 грн., апарат для вимірювання кров′яного тиску – 2 шт. – 381,88 грн., медичний інструментарій на суму – 23301грн. (пульсоксиметр, тонометр, деструктор голок, штатив) – місцевий бюджет.

АЗПСМ с.Велика Рача, АЗПСМ с.Чайківка, АЗПСМ с.Краснобірка, сЛА с.Ставки, мЛА смт.Біла Криниця – модем – 7900,00 грн., антена – 3400,00 грн. – місцевий бюджет.

Поточні ремонтні роботи проведені:

АЗПСМ м.Радомишль – заміна дверей – 1800,00 грн., – місцевий бюджет., заміна вікон і дверей ЦПМСД – 54000грн. – обласний бюджет, лінолеум – 37350 грн., – місцевий бюджет. Проведено капітальний ремонт маніпуляційного кабінету для дорослих, косметичні та поточні ремонти в п’яти кабінетах прийому лікарів, кімнаті денного перебування пацієнтів, кабінетах бухгалтерії, приймальної, головної медичної сестри, інформаційно-аналітичному кабінеті та відділу кадрів.

АЗПСМ с.Кочерів – ремонт котла опалення – 3270 грн., ремонт даху – 292197,06грн. – місцевий бюджет.

ФАП с.Забілоччя – лінолеум – 9000, заміна дверей – 31000грн. – місцевий бюджет.

ФАП с.Пилиповичі – заміна вікон – 53102грн. – обласний бюджет.

Придбано медикаментів для невідкладної допомоги на суму – 368726 грн. – місцевий бюджет.

Викотовлено проектну документацію землеустрою АЗПСМ с.Борщів – 35715грн. – місцевий бюджет.

За 12 місяців поточного року по Урядовій програмі «Доступні ліки» було використано 661,634 грн, що становить 90,12% від розподілених коштів.

Всі амбулаторії загальної практики сімейної медицини забезпеченні комп’ютерним обладнанням та підключені до мережі інтернет.

В підприємстві впроваджена програма «Поліклініка без черг» та електронний запис пацієнтів на прийом до лікаря.

Протягом січня місяця 2019 року всі медичні працівники підприємства пройдуть навчання по введенню електронної картки пацієнта, електронного рецепта та лікарняного листка.

27 вересня 2018 року підприємство отримало ліцензію на медичну практику.

27.11.18р. НКП ЦПМСД підготувало пакет документів та подало заявку до Національної Служби Здоров’я України та очікує на підписання договору.

В Радомишльській ЦРЛ розгорнуто 120 ліжок. Забезпеченість населення стаціонарними ліжками становить 32,3, що відповідає вимогам Постанови КМУ від 01.02.2016 року № 51 « Про затвердження Методики щодо забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення». Для надання медичної допомоги хворим в ЦРЛ широко використовуються стаціонарозамінні форми лікування – денний стаціонар. В Радомишльській ЦРЛ розгорнуто 20 ліжок денного стаціонару на яких проліковано за 2018 рік 1390 чоловік. При цьому середній термін перебування на ліжку становить 6,3 дні. По району розгорнуто 100 ліжок, проліковано 7007 чоловік, середній термін перебування на ліжку становить 8,1 дня.

В ЦРЛ працює 34 фізичні особи лікарів та 117 фізичних осіб середніх медичних працівників. Процент укомплектованості посад лікарів фізичними особами становить 62,4, укомплектованість середнім медичним персоналом становить 83,7%.

З метою покращення якості надання медичної допомоги населенню району, забезпечення належних умов закладів охорони здоров’я в районі розроблена Програма розвитку закладів охорони здоров’я району.

Медична реабілітація осіб, які брали участь в АТО.

При наданні медичної допомоги учасникам АТО медичні працівники використовують дорожню карту медичної реабілітації учасників АТО, розроблену УОЗ облдержадміністрації. В стаціонарних відділеннях Радомишльської ЦРЛ за рахунок бюджетних коштів за 2018 рік проліковано 16 учасників АТО. В обласному госпіталі ветеранів війни в Центрі неврологічної допомоги та психологічної реабілітації учасників АТО проліковано 8 учасників АТО.

Пілотний проект щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну.

В районі отримують препарати інсуліну 181 чоловік. За 2018 рік використано коштів медичної субвенції на препарати інсуліну у сумі 850822 гр. Для повного забезпечення хворих препаратами інсуліну використано додатково коштів місцевого бюджету у сумі 60 тис. гр.. Всі пацієнти у 2018 році були забезпечені препаратами інсуліну у повному обсязі.

Що зроблено  у 2018 році.

Благодійною організацією «МАНУС ДЕІ» проведено ремонт в харчоблоці ЦРЛ на суму 348479 гр. Для завершення ремонтних робіт, а саме заміни вікон на металопластикові, заміна плитки на підлозі міською радою були виділені додаткові кошти у сумі 145 тис. гр.. За рахунок коштів спецфонду у 2018 році проведено поточний ремонт у приміщеннях ЦРЛ на суму 461235 гр.

 

   Освіта

 

На початок 2018 року в Радомишльському районі працювало 22 заклади дошкільної освіти, з них 14, або 63,6% – в сільській місцевості. За рік мережу закладів дошкільної освіти збережено. У працюючих дошкільних закладах було відкрито додатково 1 вікову групу. Це дало змогу створити 15 нових місць. Упродовж 2018 року працювало 4 навчально-виховні комплекси «ДНЗ-ЗНЗ».

Закладами дошкільної освіти в Радомишльському районі охоплено 94 % від загальної кількості дітей 3-6-ти річного віку.

У 2018 році на 100 місцях у закладах дошкільної освіти виховувалося 86 дитини (у 2017 р.- 86, у 2016р.- 85).

У 2018 році в Радомишльському районі функціонувало 25 закладів загальної середньої освіти (у тому числі 4 філії) в яких навчається 3684 дитини. 7 закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів з чисельністю до 100 учнів, що становить 39% від загальної кількості закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів. На території району створено три опорних заклади.

Забезпечено підвезення до закладів загальної середньої освіти та у зворотному напрямку 589 (100%) учнів. У 2018 році для забезпечення підвозу учнів  до навчальних закладів та додому закуплено 1 шкільний автобус на умовах співфінансування 70х30. Новий автобус розподілений до опорного закладів. Всього в Радомишльському районі є в наявності 15 шкільних автобусів.

У 2018/19 навчальному році в районі функціонує 9 закладів загальної середньої освіти, в яких інклюзивно навчається 15 дітей з особливими освітніми потребами. (у 2017/18 н.р. навчалося 10 дітей).

У 2018 році на інклюзивну освіту виділено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими потребами в сумі  196,5 тис.грн.

Спорт

Для забезпечення потреб учнів у школах заняття з фізичного виховання проводять 27 штатних вчителів фізичного виховання з них 17 у сільській місцевості. Для проведення уроків фізичного виховання у школах району нараховується 58 спортивних майданчика, з них у сільській місцевості 42. Взагалі у 23 школах району навчається 3685 дітей, з них відвідують заняття з фізичної культури 3685. Так високий рівень у проведенні занять слід відмітити у вчителів фізичного виховання гімназії, ліцею №1, В.Рача та інші. Для виявлення якості підготовки учнів до участі в змаганнях та відбору кращих спортсменів до складу збірних з видів спорту проводиться спартакіада школярів, яка складається з 8 видів спорту ( волейбол, баскетбол (за вибором), легкоатлетичний крос, настільний теніс, шахи, шашки ( за вибором), м. футбол, легка атлетика). У спартакіаді прийняли участь всі ЗОШ І – ІІІ ступенів та 4 шкіл І-ІІ ступенів. Найкращі результати у спартакіаді показали вище перераховані школи. За підсумками  спартакіади формуються збірні команди з видів спорту, які приймають участь в обласній спартакіаді школярів.

У Радомишльському професійному ліцеї навчається 335 дітей, з яких 322 відвідують заняття з фізичного виховання, 145 відвідують секції. Для занять фізичною культурою спортом в наявності є своя спортивна база (футбольне поле, баскетбольний,волейбольний майданчик, гімнастичне містечко).

Збірні команди установ, організацій, підприємств з видів спорту приймають участь в галузевих спартакіадах. У 2018 році команди установ, підприємств та організацій прийняли участь в таких спартакіадах як:

спартакіада працівників охорони здоров’я ;

спартакіада працівників державних адміністрацій;

спартакіада працівників органів місцевого самоврядування;

–     спартакіада працівників правоохоронних органів;

спартакіада працівників лісового господарства;

Профспілка ДП «Радомишльське лісомисливське господарство» та профспілка працівників освіти  проводить свою традиційну районну спартакіаду серед всіх підрозділів лісового господарства та навчальних закладів освіти.

У 2018 році було проведено традиційні змагання, проведено 6 масових фізкультурно–спортивних заходів за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення. (кубок з міні – футболу, чемпіонат міста з настільного тенісу, гирьового спорту, силового триборства, шахів, волейболу.)

У квітні 2018 року проведено місячник упорядкування та облаштування                  спортивних майданчиків «Спорт для всіх – спільна турбота». Спільно з відділом освіти та всіма зацікавленими установами та організаціями всі  спортивних об’єктів були приведені до порядку.

У 2018 році проведено районне військово-спортивне свято присвячене Дню Збройних сил України з силового триборства.

У 2018 році збірна команда ветеранів футболу приймала участь в чемпіонаті області з футболу серед ветеранських колективів у віковій групі 40 і старше. Проведено ветеранські турнірі з настільного тенісу, шахів, фут залу, гирьового спорту, пауерліфтінгу.

У Радомишльському районі культивуються 5 неолімпійські види спорту: рукопашний бій, кікбоксінг, гирьовий спорт, шашки та спортивна аеробіка. Створені районні осередки національних федерацій: рукопашного бою – «Радомишльська молодіжна асоціація професійних видів єдиноборств»,  кікбоксінгу – «Радомишльська районна федерація кікбоксінгу WAKO». Секції рукопашного бою, шашок, гирьового спорту, спортивної аеробіки є спортивними відділеннями Радомишльської ДЮСШ, де заняттями охоплено 93 юнаків та дівчат. Для занять даними видами спорту створені відповідні умови. Кожна секція має своє окреме приміщення на базі спорткомплексу «Динамо». За 2018 рік у Радомишльському районі підготовлено 3 КМС з рукопашного бою.

Оздоровлення та відпочинок дітей

Влітку 2018 року в районі було організовано і функціонувало 15 дитячих закладів відпочинку, в яких оздоровилось 775 дітей, з них: 22 дитини-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 12 дітей з інвалідністю, 200 дітей з  багатодітних сімей, 48 дітей з малозабезпечених сімей, 26 дітей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, 110 дітей, які перебувають на диспансерному обліку, 54 дитини осіб, визнаних учасниками бойових дій та 6 дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи.

Загалом в  2018 році в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку району та за її межами оздоровлено 915 дітей Радомишльщини, що становить 24% від загальної кількості дітей віком 7–16 років. Серед них 37 – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 14 – діти-інваліди, 263 – діти з  багатодітних і малозабезпечених сімей, 70 – діти осіб, визнаних учасниками бойових дій та 11 дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи.

З початку 2018 року до ДПУ «МДЦ «Артек» (Пуща Озерне), ДЦ «Молода гвардія» (Одеса) за кошти державного бюджету направлено на оздоровлення 16 дітей, з яких 1 дитина загиблого у районі проведення антитерористичних операцій.

 

Сім’я, жінки, молодь

З метою формування у дітей та молоді високої національно-патріотичної свідомості, почуття відданості своїй державі в усіх містах та районах області проводилась інформаційно-просвітницька робота з числа учнівської та студентської молоді, які залучались до проведення та участі у заходах.

На обліку структурних підрозділів райдержадміністрацій, міськвиконкомів з питань сім’ї, молоді та спорту перебуває 339 багатодітних сімей, у них 1115 дітей, з них: 275 сімей виховують троє дітей, 39 сім’ї – четверо, 18 – п’ятеро, 5– шестеро, 2 – семеро.

У 2018 році 9 жінок отримали почесне звання «Мати-героїня».

З метою попередження насильства в сім’ї, жорстокого поводження з дітьми та протидії торгівлі людьми в районі проведена вулична акція «Протидій торгівлі людьми».

Постійно проводиться просвітницька та роз’яснювальна робота серед громадськості щодо попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми, а саме: бесіди, інформаційні години, відеолекторії, лекційно-тренінгові заняття на теми: «Запобігання насильству в сім’ї та виховання гендерної культури», «Як не стати жертвою», «Що необхідно знати про насильство», «Насильство в сім’ї – ганебне явище сьогодення» тощо (охоплено близько 360 осіб).

 

 Надання адміністративних послуг

 

05.02.2018 року  розпорядженням голови райдержадміністраціїї № 86 було      затверджено новий перелік адмінпослуг, що надаються через ЦНАП, який включає 82 послуги у різних сферах. З них 17 послуг райдержадміністрації, 7 – міської ради,  58 – інших територіальних органів.

Через ЦНАП надається 14 послуг Держгеокадастру а, з яких найбільш затребуваними є:

– видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;

– Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

– надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель;

– видача витягу з технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки.

Послуг ДГК надано через ЦНАП за 2018 рік  –  3656. Видано 2279 результати адмінпослуг, замовлених через мережу інтернет. Всього 5935 послуги ДГК;

         6 послуг – відділу містобудування, архітектури, житлово – комунального  господарства і будівництва та цивільного захисту населення райдержадміністрації та такого ж відділу міської ради . Серед них самими популярними є видача будівельного паспорту та видача містобудівельних умов та обмежень. Всього надано 81 послуги;

10 послуг – управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

Видача довідки про перебування (не перебування ) на обліку,  видача направлень на безоплатне забезпечення, заміну технічних засобів реабілітації інвалідів, встановлення різних статусів громадянам та подальша видача відповідних посвідчень, реєстрація колективних договорів – це найбільш запитувані послуги, їх надано 800;
послуг  з реєстрації речових прав на нерухоме майно –2494;

Послуг з реєстрації громадських об’єднань (послуга ГТУЮ) надано 3;

1 послуга –  міграційної служби, надано таких послуг – 89, це вклеювання фото в 25 та 45 років;

Також ЦНАП надає послуги відділу реєєстрації місця проживання/перебування Радомишльської міської ради, таких послуг надано 1131.

Всього за 2018 рік Центром надання адміністративних послуг Радомишльської РДА надано 8251 послуг.

Адміністраторами центру було  складено 106  протоколів про адміністративні порушення.

У лютому 2019 року з’явилась можливість підключення до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, в частині можливості подання через центри надання адміністративних послуг заяв на отримання відповідних адміністративних послуг з державної реєстрації актів цивільного стану. У нашому переліку цих послуг ще немає, потрібно налагоджувати взаємодію та співпрацю з Радомишльським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у Житомирській області

 

 

 Оборонна робота та мобілізаційна підготовка

 

У звітному періоді основні зусилля у напрямі мобілізаційної підготовки та оборонної роботи були зосереджені на забезпеченні максимальних показників залучення громадян на військову службу в Збройних Силах України за контрактом, виконанні планових показників з призову громадян на строкову військову службу, наданні шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, організації територіальної оборони в районі та підтриманні у постійній готовності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій до функціонування в особливий період.

За підсумками 2018 року Радомишльським районним військовим комісаріатом направлено та зараховано на військову службу за контрактом  60 осіб, що становить  100 % виконання планового завдання 2018 року.

Протягом 2017-2018 років в районі склалась певна система організації роботи з виконання планових завдань і залучення громадян на військову

Відповідно до п.4 ст.15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» в Радомишльському районі протягом 2018 року проводилась робота щодо безумовного виконання планових показників призову на строкову військову службу.

В 2018 році планове завдання з призову громадян України на строкову військову службу у Житомирській області складало 40 чол. Відправлено з Житомирського обласного збірного пункту до військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань 43 призовника, що складає  107,5  % виконання планового завдання.

З метою надання системної допомоги районному військовому комісаріату, військовим частинам району, закріпленим за Радомишльською райдержадміністрацією відповідно до Указу Президента України від 11 лютого 2016 року №44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України (зі змінами, внесеними Указом Президента України від 08 серпня 2017 року №213/2017) в районі :

відповідно до звернення голови райдержадміністрації до голови районної ради, за рішенням четвертої сесії Радомишльської районної ради  № 72 від 10.03.2016 року було затверджено Програму метеріально-технічного забезпечення Радомишльського районного військового комісаріату та надання шефської допомоги військовій частині А1564 Збройних Сил України, яка закріплена  за  Радомишльським районом на 2016-2018 роки», станом на 20.12.2018року термін дії даної програми продовжено до 2020року рішенням двадцять третьої сесії Радомишльської районної ради  № 313 від 20.12.2018 року «Про продовження терміну дії до 2020 року Програми метеріально-технічного забезпечення Радомишльського районного військового комісаріату та надання шефської допомоги військовій частині А1564 Збройних Сил України, яка закріплена  за  Радомишльським районом на 2016-2018 роки», тому реалізація заходів із надання шефської допомоги військовим частинам ЗСУ здійснювалась шляхом виконання в районі прийнятої Програми.

Даною Програмою для комплексного розв’язання проблем, пов’язаних з поліпшенням матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил України, а саме: протягом 2018 року шефська допомога надавалась підшефній військовій частині А3258 у сумі – 70 000 тис.грн.,  військовій частині А2192 у сумі – 15 000 тис.грн., Радомишльському районному військовому комісаріату у сумі – 26 000 тис.грн., з військової частини А1564– заявки на надання шефської допомоги не надходили. Таким чином загальна сума допомоги у вигляді фінансового ресурсу склала 111 тис.грн.

Фінансування Програми здійснювалось в межах фінансових ресурсів за рахунок коштів місцевих бюджетів.

З метою організації територіальної оборони в районі проведено наступні заходи:

в районі розроблено та затверджено План територіальної оборони району;

спільно зі штабом району територіальної оборони визначено місця можливого розміщення підрозділу територіальної оборони, місця для організації харчування, медичного забезпечення та побутового обслуговування особового складу підрозділу;

в районі діє Програма  «Територіальної оборони Радомишльського району на 2016-2019 роки» яка затверджена рішенням дев’ятої сесії районної ради  №124 від 11.11.2016 року, якою передбачено: здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу підрозділів територіальної оборони району засобами захисту та зв’язку, предметами речового майна і спорядження для підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань, охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення району, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, а також підтримання безпеки і правопорядку;

за період 2018року в районі з територіальної оборони району організовано та проведено:

 • командно-штабні тренування з 20.03.18 по 22.03.18;
 • командно-штабні тренування з 30.05.18 по 01.06.18;
 • стратегічні командно-штабні тренування з 25.09.18 по 28.09.18;
 • День бійця територіальної оборони – 06.10.18р.;

 

Щомісячно проводиться єдиний стрілецький день військовозобов’язаних підрозділів територіальної оборони району.

 

 

 

Забезпечення законності, охорона прав, свобод і законних інтересів громадян

 

Працівниками Радомишльського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області упродовж 2018 року ужито ряд організаційно-практичних заходів щодо забезпечення правопорядку в                             м. Радомишль та Радомишльському районі, щодо захисту прав і свобод громадян, попередження, розкриття й розслідування кримінальних правопорушень.

У 2018 році зареєстровано  5 тис. 281 заяв, повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій.

У розрахунку на 10 тис. населення зареєстровано 4120,2 таких заяв та повідомлень (Україна – 4091,6).

Із загального числа заяв і повідомлень 733 – з ознаками кримінальних правопорушень. До Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) зареєстровано 683 кримінальних правопорушень.

Зареєстровано до ЄРДР (без урахування закритих) 304 кримінальних правопорушень (-18,3%), у тому числі 147 – тяжких та особливо тяжких (-11,2%).

Рівень злочинності на 10 тис. населення – 203 кримінальних правопорушень (без урахування закритих) Україна – 206,6 у тому числі тяжких та особливо тяжких – 98,0 (без урахування закритих) Україна – 99,6.

Викрито 160 осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, з них: 13 неповнолітніх, 8 жінок, 40 осіб, які на момент учинення протиправного діяння перебували у стані алкогольного сп’яніння,  15 – раніше скоювали злочини.

У порівнянні з 2017 роком на території Радомишльського району на 18,3% (з 798 до 683) зменшилась кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень, з них: крадіжок, у тому числі з транспортних засобів (-15,2%;), грабежів (-20,3%),  шахрайств (-10,3%;), розбоїв (-1,2%;), зґвалтувань, вимагань, порушень правил безпеки дорожнього руху   (-22,2%;), у тому числі, що спричинило смерть потерпілого (-10,3%; ), незаконних заволодінь транспортними засобами (-28,6%; ), у тому числі автомобілями (-12,1%;), хуліганств (-18,9%;).

До суду направлено 147 кримінальних правопорушень, у тому числі – 147 з обвинувальними актами.

Упродовж 2018 року викрито 2 організовані злочинні групи (2017 рік – 1). Виявлено 11 осіб (+108,9%, з 4 до 16), які учинили 5 злочинів у складі організованих груп та злочинних організацій, у тому числі 5 тяжких та особливо тяжких. Відносно п’яти  учасників застосовано запобіжний захід «тримання під вартою», трьох запобіжний захід у вигляді застави та ще трьох – «домашній арешт».

Забезпечено практичне здійснення системних заходів із підвищення ефективності виявлення, розкриття та припинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконною вирубкою  і реалізацією лісових насаджень, ліквідації каналів, у тому числі корупційних, їх незаконного переміщення через територію району.

Упродовж 2018 року на території району виявлено та задокументовано 9 фактів незаконного вирубування лісових насаджень. Розпочато 9 кримінальних проваджень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями 246 КК України.

У рамках усіх кримінальних проваджень вилучено: лісопродукцію, 25 транспортних засобів ( 12 легкових автомобілів,  8 вантажних автомобілів, 5 мотоциклів), підручні засоби для незаконного вирубування лісових насаджень, лопати, 4 станки для обробки деревини, зброя (пістолет), кошти.

Зареєстровано 10 кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків.

Задокументовано 2 факти організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст.317 КК України).

За закінченими розслідуванням кримінальними правопорушеннями вилучено 13,056 кг наркотичних засобів, з них: 10 кг 0 гр – марихуани; 3 кг 026 гр – макової соломи; 0 гр – опію; 10 гр – метадону та 20 гр – психотропних речовин (амфетамін).

На території району у 2018 році проводилось 12 обшуків житлових приміщень громадян, яких підозрювали у вчиненні кримінальних правопорушень.

Крім цього, у 2018 році було внесено відомості до ЄРДР за підозрою 1 військовослужбовця, який перебуваючи на території військової частини, вчинив самовільне викрадення майна, а саме багатьох деталей та частин механізму  до озброєння військової частини.

Особлива увага приділяється забезпеченню охорони публічного порядку під час проведення публічних заходів, інших акцій.

На території Радомишльського району відбулось 273 масових заходів, у яких взяли участь 1298 чоловік. Під час їх проведення повідомлень про вчинення (загрозу вчинення) терористичних актів не надходило.

Також у 2018 році у м. Радомишлі було збільшено кількість камер відео спостереження у рамках програми «Безпечне місто» у кількості 18 та встановлено у центрі міста систему відеоспостереження «Рубіж».

Крім цього,  у 2018 році у Радомишльському відділенні поліції встановлено твердопаливний енергоефективний котел для обігріву приміщення у зимовий період.

На постійній основі здійснюється контроль за обліком, наявністю та умовами зберігання зброї, боєприпасів і спецзасобів. З незаконного обігу вилучено, 1 одиницю автоматичної нарізної вогнепальної зброї, 1 короткоствольну нарізну зброю, 1 карабін (гвинтівка), 4 гладкоствольних рушниці, 3 одиниці короткоствольної вогнепальної зброї, 2500 набоїв, 2 боєприпаси вибухової дії.

Усього виявлено 10 кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом зброї та вибухівки.

До суду направлено 3 кримінальних правопорушення, з яких 3 – з обвинувальними актами.

У 2018 році в районі зареєстровано 4 кримінальні правопорушення з причин пожеж у житлових та не житлових приміщеннях, під час яких було виявлено 4 загиблих особи, з яких 1 неповнолітня,  також 2осіб з опіками різного ступеня, про що внесено  відповідні відомості до ЄРДР за ст. 194 КК України. (підпал).

Матеріальні збитки завдані протиправними діям, потерпілим невстановлених осіб становлять 160 тис.грн.