Протягом 2017 року робота районної державної адміністрації, як місцевого органу виконавчої влади, була спрямована на забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку Радомишльського району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів, виконання районного бюджету, сприяння інвестиційній діяльності на території району, на забезпечення законності, правопорядку, додержання прав і свобод громадян, розвитку науки, освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту на території Радомишльського району.

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Для ефективного виконання завдань, передбачених законодавством,  районна державна адміністрація має визначену структуру  відповідно до  доведеної обласною державною адміністрацією граничної чисельності працівників.

Станом на 01 січня 2017 року гранична чисельність працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації складала 105 штатних одиниць.

 

ІІ. РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

Аналізуючи роботу реального сектору економіки Радомишльського району, слід відмітити, що протягом 2017 року у галузях виробничої сфери господарства нашого району було забезпечено стабільну роботу та розвиток.

          Промисловість

Промисловий комплекс району на протязі останніх років  складається  з харчової промисловості та галузі виробництва деревини та виробів з неї.

До основного кола промислових підприємств входить 3 промислові підприємства: ДП «Державне лісомисливське господарство», ПАТ «ПБК Радомишль», ДП «Радомілк» . В середньому  в промисловому виробництві на даний час працює  976 осіб.

Середньомісячна заробітна плата  працюючих на промислових підприємствах району  вища в порівнянні з іншими галузями економіки і середньомісячною зарплатою по району. Так, станом на кінець 2017 року вона складала 8981,55 грн., що більше на 65 % від середньомісячної заробітної плати по району.

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності протягом 2017 року динамічно зростав та склав за січень- жовтень 2017 року майже 1041385,5тис. грн., що на 15% більше, ніж за аналогічний період 2016 року. У розрахунку на одну особу населення реалізовано промислової продукції – 28,04 тис. грн. проти 23,9 тис. грн. за січень-листопад 2016 року.

Промисловими підприємствами району за 11 місяців  2017 року реалізовано продукції на суму 965 млн. 480,5 тис. грн. Найбільша питома вага в обсязі реалізованої промислової продукції припадає на харчову промисловість:  ПАТ «ПБК Радомишль» (приблизно – 98% ).

 

За рейтинговою оцінкою діяльності районних державних адміністрацій області, промисловий комплекс району займає 7 місце.

 

Капітальні інвестиції

Також стан розвитку району характеризує залучення капітальних інвестицій на розвиток всіх галузей економіки, які  за 9 місяців 2017 року склали 223млн. 472,0 тис. грн. та на одну особу 5906,0 грн.

Капітальні інвестиції  здійснюються за рахунок продовження раніше розпочатих проектів.

Капітальні інвестиції  залучалися за рахунок власних коштів підприємств. На ПАТ «ПБК Радомишль» проводиться модернізація існуючих потужностей, модернізація потужностей та відновлення лісових насаджень на ДЛМГ, будівництво промислових цехів та їх оснащення на ТОВ «Радомишльська деревообробна компанія». Найбільше інвестицій на розвиток сільського господарства залучили: ПП «Чайківка», ТОВ «Агрокомплекс-98», СТОВ «Осички», СФГ«Межирічка», ТОВ «Благодійний союз».

Район займає 10 рейтингове місце в області за цим показником.

 

Транспорт

Транспортна мережа району включає 16 маршрутів, на яких працює 24 транспортні засоби. На зазначених маршрутах щоденно здійснюється в середньому близько 60-ти автобусних рейсів. Забезпеченість населення району транспортним сполученням складає 95,0%, що вище середньообласного показника.

За 11 місяців 2017 року вантажооборот підприємств транспорту району становив 0,1 млн.т.км, або 86,0% від обсягу відповідного періоду 2016 року. Підприємствами транспорту за цей же  період перевезено 8,9 тис.т. вантажів, що становить 138,8% від обсягу 2016 року.

За 11місяців 2017 року усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 25,0 млн.пас.км, що становить 95,0% від обсягу 2016 року.

Послугами пасажирського транспорту за 11місяців 2017 року скористалися 1430,3 тис. пасажирів – на 5% менше, ніж за відповідний період 2016 року.

 

Розмір середньої заробітної плати

 • Розмір середньої заробітної  плати  працівників  Радомишльського району за січень – жовтень 2016 року склав  6719 грн., що більше  в порівнянні з середньомісячною зарплатою по області на 6,5 % . На протязі декілька років зберігається позитивна тенденція зростання середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника.
 • Район займає 3 рейтингове місце в області за цим показником.

 

Підприємництво         

  

Райдержадміністрацією розроблено та затверджено рішенням сесії Радомишльської районної ради від 23.12.2016 року №138 комплексну Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Радомишльському районі на 2017-2020 роки.

В районній державній адміністрації на базі відділу економічного розвитку і торгівлі функціонує «Гаряча лінія» для підприємців.

Оборот роздрібної торгівлі в районі за 9 міс.2017 року становив 152,4 млн. грн., що менше відповідного періоду 2016 року в порівнянних цінах на 19,1%.

Протягом 2017 року 129 осіб пройшли перепідготовку та підвищення кваліфікації  на 110 ПОУ та 10 осіб на даний час навчаються.

В 2017 року Радомишльським районним центром зайнятості проведено 12 інформаційних семінарів «Як розпочати свій бізнес» – кількість учасників – 132 чол., 3 семінари «Від бізнес-ідеї до власної справи» – кількість учасників – 41 чол., та 3 тренінга – кількість учасників – 30 чол.

Сільськогосподарськими підприємствами району ведеться постійна робота по наданню допомоги особистим підсобним господарствам в транспортному обслуговуванні.

Підприємствами, установами, закладами районної комунальної власності надаються приміщення підприємцям для ведення бізнесу,  а саме: розміщення об’єктів торгівлі, сфери обслуговування, офісів, аптек, закладів охорони здоров’я,фінансових установ тощо. Станом на 01 січня 2018 року загальна площа приміщень, переданих в оренду підприємцям складає –  1140,31  кв. м. У відповідності до методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна районної комунальної власності встановлюються пільгові орендні ставки  для підприємців, що займаються виробництвом та книготоргівлею, та районною  радою приймаються окремі рішення по наданню пільг при здачі в оренду об’єктів в яких надаються послуги, що поліпшують обслуговування сільського населення.

В райдержадміністрації визначено відповідальних за надання консультацій безробітним та особам, що шукають роботу з питань організації та провадження підприємницької діяльності.

Одноразову допомогу на започаткування підприємницької діяльності отримали 4 особи  на загальну суму 91505,85 грн. (1 – на розведення кролів, 1 – торгівля непродовольчими товарами, 1 – відкриття точки стріт-фуду, 1 – комп’ютерні послуги).

Загальна кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва (юридичні та фізичні особи): 1921 одиниць, з них малого підприємництва – 1918 одиниці, середнього підприємництва – 3 одиниць. Частка працюючих у суб’єктів малого і середнього підприємництва – 2365 особи. Кількість заключних договорів з найманими працівниками – 273 договорів.

Сільське господарство

В агропромисловому комплексі району працює 33 сільськогосподарських товариства  та приватних фермерських господарства, які обробляють 30,5 тис. га. землі. Вирощують озимі зернові культури, кукурудзу, сою, соняшник, льон, ріпак та кормові. За 2017 рік обсяг виробництва валової продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах склав 161,3  млн. грн., що у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року становить 135,2, індекс виробництва становить 135 %. У 2017 році зібрано 54049 т. зернових, що на 4036 т. більше, або на 108% проти минулого року. Суттєве зростання валового збору картоплі 17187 т. , або на 2707 т. більше минулого року, або 18% становить приріст виробництва. Зібрано соняшнику 9807 т., валовий збір збільшено вдвоє, або приріст виробництва становить 5060 т.

Господарствами району в  2017 році закуплено 19 одиниць сільськогосподарської техніки на 8396,7 тис. грн.

За останні три роки значно зросла державна підтримка розвитку агропромислового комплексу, так у 2016 році за програмою надання та використання коштів з обласного бюджету, що спрямовується підприємствам, як спеціальна бюджетна дотація за закуплені нетелі ТОВ «Агро-Цвіт» одержав 2732,7 тис грн. У 2017 році відшкодування становило 278.1 тис. грн.. За бюджетною програмою «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексу шляхом здешевлення кредитів», одержано 15,7 тис. грн.. Відповідно до Постанови КМУ №587 від 15.05.2005 року ФГ «Грасс – Авеню» отримало державну підтримку в сумі 630,1 тис. грн.. за нагляд за ягідниками та закладення нових площ.

Розвитком галузі тваринництва в районі займаються 5 сільгосппідприємств:

– ПП «Чайківка» – вівці 1414 голів;

– СТОВ «Осички» – ВРХ 990 голів;

– ФГ «Межирічка» – ВРХ 309 голів;

– ТОВ «Агро-Цвіт-2012» с. Велика Рача – 1439 голів.

З 2017 року в галузі тваринництва введено в дію молочно – товарну ферму ФГ «Межирічка», побудовано доїльний зал «Ялинка». Завершено реконструкцію молочно – товарної ферми  СТОВ «Осички». ТОВ «Агро-Цвіт-2012» вклавши інвестиції в розвиток галузі тваринництва закупили 1300 голів ВРХ, з них 545 корів. Проведена реконструкція тваринницьких приміщень у с. Чудин та с. Велика Рача.

У ринкових умовах господарювання для підприємств аграрного сектору економіки одним із головних чинників розвитку виробництва є залучення інвестиційних ресурсів. У  2017 року в аграрний сектор району було вкладено 14,6 млн. капітальних інвестицій, що на 0,7 млн. більше ніж за відповідний період у 2016 року.

На території району станом на 01.01.2018 року укладено та зареєстровано 10827 договори оренди земельних часток (паїв) на площі 24763 га. Середній розмір паю по району 2,29 га. Орендна плата за використання 1 паю орендованої землі  в середньому по району складає 2617 гривень, що більше на 104 % проти минулого року.

У 2017 році за земельні частки (паї) орендодавцями виплачено 28,3 млн. грн. орендної плати, або 100%  від нарахованої, що більше на 127% проти минулого року

Середній відсоток вартості орендованих земель за 2017 рік становить 6,7 %  проти 6,4  за минулий рік. Збільшення розміру орендної плати забезпечило збільшення надходжень податків до місцевих бюджетів.

 • Район займає 1 рейтингове місце в області за темпами зростання поголів’я великої рогатої худоби, за темпами зростання виробництва молока в сільгосппідприємствах – 2 рейтингове місце, за валовим збором картоплі – 5 місце.

 

    Будівництво

За 9-ть місяців 2017 року в населених пунктах району введено в експлуатацію 1974.0 кв.м. загальної площі індивідуального житла, що в порівнянні з 2016 роком становить 78.1 %, видано 439 позитивні висновки на погодження проектної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок, видано 64 будівельних паспортів забудови земельних ділянок, 4 містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, розроблено 9 детальних планів територій забудови земельних ділянок, розглянуто та погоджено 4 проектів будівництва об’єктів містобудування.

Завершено та введено в експлуатацію реконструкцію приміщення ЗОШ № 4 під розміщення навчально-виховного комплексу, проведено утеплення та капітальний ремонт покрівлі даху дитячо-юнацької спортивної школи в м. Радомишлі.

Проведено капітальний ремонт покрівлі даху реанімаційного відділення районної центральної лікарні.

Проведені роботи з реконструкції спортзалу та санвузлів Іршанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – 408.6 тис.грн., будівництво котельні на твердому паливі Межиріцького НВК – 500.0 тис. грн., теплосанація з ремонтом даху Вепринської школи – 1001. 2 тис. грн.,

За рахунок коштів ДФРР проводяться роботи з капітального ремонту фасадів і даху з утепленням Радомишльської гімназії в м. Радомишлі по вул. Петрівській, 32 – 6764.540 тис.грн.

На 2018 рік підготовлені інвестиційні проекти, які можуть фінансуватися за рахунок коштів ДФРР: капітальний ремонт з добудовою приміщення спортивного комплексу Динамо в м. Радомишлі, Житомирської області, орієнтована вартість 12000.0 тис.грн та реконструкція системи опалення Вишевицької ЗОШ – 2800.0 тис. грн.

 

ІІІ. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

 

За 2017 рік до бюджету району надійшло 96032,1 тис. грн. або виконано бюджет на 112,1  відсотка до уточненого плану.

Райбюджет виконано на 108,2 відсотка або надійшло 52640,8 тис. грн., перевиконання склало 3970,1  тис. грн.

План січня-грудня місяців 2017 року виконали всі місцеві ради.

Забезпечено виконання плану по всіх джерелах надходжень, що формують бюджет району.

Протягом 2017 року проведено 17 засідань робочої групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення, на які було запрошено 191 суб’єкт господарської діяльності, з яких 60 заслухано з питань мінімізації заробітної плати. В результаті проведених співбесід легалізовано 249 робочих місць та чотирма громадянами зареєстровано підприємницьку діяльність.

Не перший рік при першому заступнику успішно працює комісія по своєчасності сплати податків та зборів до місцевих бюджетів. На засіданнях заслуховуються сільгоспвиробники по використанню земель та сплаті податків.

З сільгоспвиробниками розпочали проводити роботу щодо збільшення відсотка за договорами користування земельними ділянками, що, в свою чергу, збільшило надходження  ПДФО на 860,0 тис.грн.

Протягом 2017 року в районі проводилась робота щодо зменшення податкового боргу. З метою скорочення податкової заборгованості органами державної фіскальної служби було вжито комплекс заходів, в результаті чого в рахунок погашення податкового боргу до зведеного бюджету району  надійшло 5470,6 тис.грн.

Це все разом дало змогу у 2017 році  спрямувати власні кошти районного бюджету:

на освітню галузь  11,8 млн.грн.,  з яких на:

– оплату праці                                           –             1,3 млн.грн.

– реконструкцію ЗОШ № 4 під НВК       –          290,6 тис.грн.

– капремонт Борщівського НВК              –           185,8 тис.грн.

– підручники                                                 –              49,4 тис.грн.

– реконструкцію системи газопостачання  установ освіти  –         263,4 тис.грн.

– капремонт фасадів і даху з утепленням  гімназії     –           1,8 млн.грн.

– енергоносії                                                                –          1,0 млн.грн.

– харчування                                                               –        237,0 тис.грн.

– курси                                                                       –         100,0 тис.грн.

– підвіз учнів                                                                –        565,0 тис.грн.

на охорону здоров’я  8,9 млн.грн., з яких на:

–  оплату праці                                                         –             4,7 млн.грн.

–  енергоносії                                                            –          209,9 тис.грн.

– харчування                                                             –            96,9 тис.грн.

–  придбання стоматологічної установки             –           80,0 тис.грн.

– медикаменти                                                     –         695,2 тис.грн.

– пільгові медикаменти                                                   –         647,5 тис.грн.

–  заміну котла в стоматполіклініці                         –            25,0 тис.грн.

– капремонт покрівлі ЦРЛ                                        –            29,9 тис.грн.

– придбання комп’ютерної техніки                                –           72,2 тис.грн.

–  реконструкцію системи газопостачання установ

охорони здоров’я                                                    –         187,3 тис. грн.

–  реконструкцію теплотраси ЦРЛ  та придбання насосів     –  399,5 тис.грн

на культуру  7,4 млн.грн., з яких на:

– оплату праці                                                           –               5,9 млн.грн.

– енергоносії                                                             –            637,6 тис.грн.

– придбання музичних інструментів та апаратури  –         48,0 тис.грн.

– реконструкцію системи газопостачання

установ культури                                                  –           113,6 тис.грн.

– капремонт районного БК                                  –           13,0 тис.грн.

на фізичну культуру  2,9 млн.грн., з яких на:

–  оплату праці                                                        –             1,2 млн.грн.

– енергоносії                                                      –         403, 5 тис.грн.

– проведення заходів , участь у змаганнях         –          172,0 тис.грн.

– капремонт покрівлі та фасаду ДЮСШ            –          370,0 тис.грн.

– реконструкцію спорткомплексу «Динамо»     –          219,0 тис.грн.

–  заміну котла ДЮСШ                                         –              9,9 тис.грн.

–  реконструкцію системи газопостачання          –             90,6 тис.грн.

на соціальний захист            –       4,6 млн. грн., з яких на:

– оплату праці                                                         – 3,3 млн. грн.

–  енергоносії                                                         – 103,7 тис.грн.

– перевезення пільгових категорій громадян       –  460,3 тис.грн.

–  оплату пільг з послуг зв’язку                              –   183,1 тис.грн.

Крім того, 215,2 тис.грн. виділено для надання матеріальної допомоги жителям району (в тому числі учасникам АТО та членам їх сімей – 135 тис.грн.)

Надана фінансова підтримка районній організацій ветеранів у сумі       48,0 тис.грн., спілці воїнів-учасників АТО в сумі 80 тис.грн., спілці воїнів-інтернаціоналістів в сумі 10 тис.грн., ТОВ «Червоний Хрест» у сумі     8,5 тис.грн., ФСТ «Колос» в сумі 31,6 тис.грн., КУ «Трудовий архів» у сумі     95 тис.грн.

 

На оздоровлення дітей у пришкільних таборах виділено 186,6 тис.грн. та на придбання путівок для оздоровлення 136,0 тис.грн

Надана інша субвенція міському бюджету в сумі 161 тис.грн. (співфінансування для придбання житла дітям-сиротам – 125 тис.грн., огорожа кладовища – 30 тис.грн., придбання м’якого інвентаря для ДНЗ № 2 –      6 тис.грн.), Ставецькому та Раковицькому сільським бюджетам на ремонт дороги по 100 тис.грн. кожному.

 

Разом з тим спрямовано на підтримку та розвиток:

– пожежної служби                –        106,3 тис.грн.

– ветеринарної служби           –        11,9 тис.грн.

– СБУ                                     –        20,0 тис.грн.

– військкомату та військової частини  –  100,1 тис.грн.

– поліції                                  –        53,0тис.грн.

– райавтодору                        –       152,0 тис.грн.

 1. IV. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

         Соціальний захист

Районна державна адміністрація працює над впровадженням та виконанням державних програм у сфері соціального захисту населення.

Віддлом соціальних допомог, компенсацій та субсидій управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій здійснено виплату 15 видів допомоги населенню району, у тому числі і виплату субсидій на житлово-комунальні послуги та на скраплений газ та на тверде паливо на загальну суму 146.3 млн. грн.

На тимчасове проживання в Радомишльський район станом на 01.01.2018 року прибуло 248 внутрішньо переміщених осіб (34 чоловіка працездатного віку, 53 жінок працездатного віку, 62 дітей, 99 осіб похилого віку та інвалідів). Для надання всебічної соціальної підтримки переселенцям зі східних областей України та Криму співпрацюють всі служби району.

Завдяки спільним зусиллям управління праці та засобів масової інформації проведено широку роз’яснювальну роботу з питань реформування системи надання житлових субсидій. За 12-ть місяців за призначенням субсидій на житлово-комунальні послуги та тверде паливо і скраплений газ  звернулось 8171 домогосподарств.

Упродовж 12-ти місяців 2017 року за рахунок субвенцій з державного бюджету надано пільг на загальну суму 4 млн.309 тис. грн.. Це дозволило майже 3,7 тис. осіб та членів їх сімей скористатися пільгами на оплату житлово-комунальних послуг,  702 осіб отримали пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу готівкою. З місцевих бюджетів на пільгове забезпечення окремих категорій громадян передбачено 932,7 тис. грн.. іншої субвенції, профінансовано на даний час 924,3 тис. грн.

Враховуючи події на Сході України, органам соціального захисту доручено забезпечити соціальний супровід членів сімей військовослужбовців, які загинули при виконанні обов’язків військової служби та осіб, яких було поранено.

Станом на 01.01.2018 р. в районі обліковується 9 членів сімей загиблих військовослужбовців – учасників антитерористичної операції (Плацинська Г.П., Плацинська І.М., Назарчук О.М., Назарчук Н.М., Якимова Т.Л., Хаустович І.А., Максименко О.М., Глубокова В.П., Мельник Г.З.) та 7 військовослужбовців, які отримали поранення з початку проведення АТО (Пютцеп Ф.Б., Близнюк Р.М., Солодухін С.О., Бондаренко А.А., Лозовський Ю.А., Костенко Ю.М., Конюх М.В.).

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» управлінням праці та соціального захисту населення встановлено статус члена сім’ї загиблого ветерана війни – 15 особам (в т.ч. 6 неповнолітнім дітям) та статус інваліда війни – 7 учасникам антитерористичної операції.

За даними військомату в районі:

– обліковано демобілізованих осіб, які приймали участь в АТО – 155 чол.;

– отримали статус учасника бойових дій – 285 чол. (в т.ч. 155 чол. – з числа демобілізованих, 37 працівників поліції, 93 військовослужбовця за контрактом).

За рахунок районного бюджету надано матеріальної допомоги : 223 учасникам АТО та їх родинам на загальну суму 150,5 тис.грн.

Проведено співфінансування по лікуванню учасників АТО: 8 чол. на суму 5,4 тис. грн..

11 учасників АТО проходять навчання в Радомишльському аграрному НВЦ за програмою «Заходи з соціальної та професійної адаптації учасників АТО» на загальну суму 158,0 тис. грн.

В районі проживає понад 2,5 тис. людей з інвалідністю, серед них 464 дітей-інвалідів.

За звітний період за рахунок коштів державного бюджету у санаторно-курортних закладах було оздоровлено 57 ветеранів війни та інвалідів, з яких:, 12 ветеранів війни, 19 інвалідів та 13 учасників бойових дій (АТО),  психологічну реабілітацію в санаторіях пройшли 2 учасників АТО. Грошову компенсацію за невикористане право на санаторно-курортне оздоровлення отримали 22 інваліда різних груп та категорій та 18 інвалідів війни.

Влаштовано на повне державне утримання до інтернатних установ 7 громадян похилого віку.

До Житомирського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства за звітний період звернулося 109 громадяна (з них 14 дітей-інвалідів) для виготовлення ортопедичного взуття та протезно-ортопедичних виробів.

До Житомирського вищого професійного училища-інтернату направлено на навчання 6 дітей-інвалідів.

 

Захист прав дітей

         Важливим напрямком роботи районної державної адміністрації, як органу опіки та піклування, є робота, спрямована на захист прав дітей, які проживають на території Радомишльського району.

Станом на 01.01.2018 року у районі проживає 7115 дитини, з них 425 дітей у Потіївській об’єднаній територіальній громаді, 513 дітей – у Вишевицькій, 5416 дітей  на території Радомишльської об’єднаної територіальної громади.

Станом на 31.12.2016 року на обліку у службі у справах дітей районної державної адміністрації перебуває 84 дитини з 39 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Працівниками служби у справах дітей районної державної адміністрації постійно здійснюється контроль за станом утримання та виховання дітей у вищевказаних сім’ях.

З метою забезпечення права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на сімейне оточення службою у справах дітей постійно проводиться робота щодо влаштування таких дітей у сім’ї громадян.

Протягом 2017 року усиновлено 9 дітей, які відповідно до правових підстав перебували на обліку з усиновлення.

Станом на 31.12.2016 року у Радомишльському районі створені та функціонують 2 прийомні сім’ї та 2 дитячі будинки сімейного типу. В дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях виховується 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;   76 дітей виховується у сім’ях опікунів, піклувальників. Відсоток влаштування дітей у сімейні форми виховання складає 87,7%.

Одним із напрямків роботи у сфері захисту прав дитини є забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2017 році на виконання Районної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки було придбано житло для 1 дитини-сироти за рахунок субвенції обласного бюджету у розмірі 125 тис. грн. та коштів бюджету Радомишльської районної ради у сумі  125 тис. гривень. Також було придбано квартиру для особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за рахунок коштів державного бюджету на суму 297 769,00 грн.

 

Охорона здоров’я

З метою надання медичних послуг населенню в районі створені та діють Центр надання первинної медико-санітарної допомоги та Радомишльська района центральна лікарня.

Мережа закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу в Радомишльському районі складається із 12 амбулаторій і 31 ФАП і ФП (9 ФАПів і 22 ФП), які входять до складу ЦПМСД. В районі працює 15 осіб сімейних лікарів, 2 терапевти, 3 педіатри, які надають первинну медичну допомогу населенню району.

Укомплектованість фізичними особами зайнятих посад лікарів загальна практика сімейної медицини – 71,4%.

Штатна чисельність центральної районної лікарні складає 328,5 штатних посад, укомплектованість складає 166 фізичних осіб.

За звітний період завдяки зусиллям районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування повністю профінансовано виплату заробітної плати медичним працівникам, заборгованість відсутня.

З метою забезпечення надання медичних послуг населенню з районного бюджету були виділені кошти у сумі 8,9 млн. грн., з них на оплату праці – 4,7 млн. грн., енергоносії – 209,9 тис. грн., придбано оргтехніку на суму 72,2 тис.  грн. На забезпечення пільговими медикаментами – 647,5 тис. грн., на реконструкцію теплотраси центральної районної лікарні та придбання насосів – 399,5 тис. грн. та на капітальний ремонт покрівлі 29,9 тис. грн. Для стоматологічної поліклініки придбано стоматологічну установку на суму 80,0 тис. грн., замінено газовий котел на суму 25 тис. грн.

 

 

Освіта

З метою забезпечення доступу дітей до освітніх послуг в районі створена і діє мережа загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів та  позашкільних навчальних закладів.

Розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти. А одним із індикаторів ефективності дошкільної освіти є її доступність. Дошкільна освіта Радомишльського району здійснюється в 14 ДНЗ, 3 НВК

 • Місто, селище – 9 ДНЗ
 • село 8

У дошкільних навчальних закладах району дошкільну освіту здобувають 1050 дітей,

 • місто – 825 ,
 • село – 225

Із них – 180 дітей віком від 1 до 3 років,  870 дітей віком від 3 до 6 (7) років.

Охоплення дошкільної освітою – є пріоритетним напрямком. Створення додаткових місць у ДНЗ, робота з батьками (особливо в сільській місцевості) щодо необхідності відвідувати садочок, підвіз дітей з населених пунктів, де відсутні ДНЗ – це основні кроки спрямовані на збільшення даного показника. Так, з 1 вересня 2017 року розпочав свою діяльність ДНЗ на базі Борщівського НВК (1 різновікова група  на 25 дітей) та Радомишльський ДНЗ на базі Радомишльського НВК №4 (3 групи). Проведено ремонт в Мірчанському НВК.

Середній показник охоплення дошкільною освітою дітей віком від 0 до 6 років становить в нашому районі становить  70 %.

В ДНЗ організовано 3-х разове харчування, в середньому вартість харчування становила 22 грн.

Місто – 23 грн.    Село – 21 грн.

Виконання натуральних норм становить 91%.

На якість освіти впливають умови, що створені у закладах. У всіх дошкільних навчальних закладах району здійснено заходи щодо покращання матеріально-технічної бази. Найбільші за обсягом фінансування роботи проведені у Борщівському НВК, де проведено капітальний ремонт приміщення (581 тис.грн.) та придбані меблі, посуд, спортивний, м’який інвентар, ігровий майданчик, Радомишльському ДНЗ №7,  де капітально відремонтовано покрівлю (74000 грн.), виконані ремонтні роботи по термосанації (342707 грн.).

Створено сучасні умови для дошкільнят  і працівників закладу у Радомишльському ДНЗ №6, Радомишльському ДНЗ №4, Радомишльському ДНЗ №7, Великорацькому ДНЗ, Ставецькому ДНЗ, Пилиповицькому ДНЗ.

Оновлений дитячий санвузол, пральна кімната, придбані нові ковдри, спортивний інвентар, килимове покриття у Великорацькому ДНЗ,  Чайківському ДНЗ.

Облаштований санвузол, спальну та ігрову кімнати, частково замінені ліжечка в Мірчанському НВК. Всього використано на поновлення матеріальної бази 132 817 грн. бюджетних коштів та 461 023 грн. позабюджетних коштів (батьківські благодійні внески, спонсорська допомога).

З 1 вересня 2017 року  на виконання заходів Комплексної програми розвитку освіти Радомишльського району на 2016-2020 роки було функціонує ОНЗО  Радомишльська гімназія із філіями: Кичкирівська загальноосвітня школа І-ІІ  ступенів, Верлоцька загальноосвітня школа І-ІІ  ступенів та Котівська ЗОШ І ступеня. З 2017-2018 навчального року в Радомишльській гімназії, починаючи з 10 класу, функціонує 2 профілі, для створення умов дітям, які не вивчали поглиблено англійську мову та другу іноземну мов, у та в Радомишльському ліцей окрім хіміко-біологічного профілю з 10 класу функціонує інформаційно-технологічний профіль, що розширить можливості для учнів цих закладів.

Всього в 2017 році в районі функціонувало 19 закладів загальної середньої освіти, які надавали освітні послуги для 3096 учнів. Середня наповнюваність учнів в міській місцевості – 19,6 учнів на клас, що в 3,4 рази більше, ніж у сільській місцевості (5,8 учнів на клас).

Так, з восьми шкіл І-ІІІ ступенів лише Осичківська ЗОШ І-ІІІ  ст школа має повний комплект класів (в минулому році 2),  має 10 класів – Великорацька ЗОШ І-ІІІ ст., Краснобірська ЗОШ І-ІІІ ст. та Кочерівська ЗОШ І-ІІІ ст., по 8 класів – Заболотська ЗОШ І-ІІІ та Ставецька ЗОШ І-ІІІ ст.. Найгірша ситуація в Борщівській ЗОШ І-ІІІ ст. та Чайківській ЗОШ І-ІІІ ст., де відповідно 5 і 6 класів. Жодна з базових шкіл в районі (школи І-ІІ ст.) не має повної комплектації. З 9 класів у Кичкирівській ЗОШ І-ІІ ст., Малорацькій ЗОШ І-ІІ ст. та Мірчанському НВК І-ІІ ст. нараховується по 6 класів, у Верлоцькій ЗОШ І-ІІ ст. – 5 класів, а у Пилиповицькій ЗОШ І-ІІ ст. – 2 класи. Значно краща ситуація в міських школах. Сьогодні Радомишльський ліцей №1 відчиняє двері для 21 класу, гімназія – 25 класів, ЗОШ №3 – 18 класів, ЗОШ №4 – 10 класів, ЗОШ №5 – 18 класів, Городоцька ЗОШ І-ІІІ ст. – 15 класів і Білокриницька ЗОШ І-ІІІ ст. – 10 класів, що порівняно з минулим роком на 2 класи більше.

Станом на 01.09.2017 рік в загальноосвітніх навчальних закладах працює 402  педагога.

Результати атестації педпрацівників 2017 року

У 2017 році в районі було атестовано 86 педпрацівників: 18 – ДНЗ, ПНЗ;  68 – ЗНЗ.

– не відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії спеціаліст вищої категорії – 1 вч.;

Атестовано 15 працівників ДНЗ, 1 працівник СЮН, 2 – БДТ.

З метою виявлення і підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх професійної компетентності, популяризації педагогічних здобутків  щорічно методисти районного методичного кабінету проводять районний етап Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2017» у чотирьох номінаціях: «Початкова освіта», «Інформатика», «Музичне мистецтво» та «Біологія». У ньому взяли участь 11 педагогів із 8 навчальних закладів району. Переможцями журі визнало  Смульську Ірину Іванівну, вчителя початкових класів ЗОШ №5, Гульчук Ганну Сергіївну, вчителя музичного мистецтва Городоцької  ЗОШ І – ІІІ ст., Чубенко Олену Василівну, вчителя біології ЗОШ №5 І – ІІІ ст., Зубленко Раїсу Михайлівну, вчителя інформатики ліцею №1. Всі переможці взяли участь в очному турі обласного етапу зазначеного конкурсу, де гідно представили Радомишльський район, показавши високий рівень професіоналізму. Педагогів нагороджено грамотами за активну участь у конкурсі та грошовими винагородами у сумі посадового (і відповідно 50%. від посадового) окладу.

 

Позашкільна освіта

На території району працює 4 позашкільні навчальні заклади: Радомишльський будинок творчості, Радомишльська станція юних натуралістів, Радомишльська станція юних техніків, Городоцький будинок творчості. В них виховуються 1536 дітей,  що становить 45 % від загальної кількості школярів району. В позашкільній освіті працюють 20 педагогічних працівників. При загальноосвітніх школах працює 138 гуртків, в яких виховується 1651 учень.

За 2016-2017 н. р. вихованці позашкільних закладів здобули два призових місць у Всеукраїнських масових заходах наукових робіт (керівник Закатюк І.Л.), 5 – у обласних конкурсах і змаганнях.

Призерами обласних конкурсів стали вихованці гуртка «Дизайн» Радомишльської СЮТ (керівник Добровольська В.В.),судно модельного гуртка (керівник Зубчик С.Ф.), екологічних  гуртків Радомишльської СЮН (керівники  Залуцька  К.П., Кошеленко О.А.Лузан ), гуртків художньо-естетичного циклу (керівник Холодна В.В.)

Гуртки та секції, які працюють у закладах позашкільної освіти, відвідують діти пільгових категорій та учні, схильні до правопорушень.

У районі залишається сталою мережа освітянських оздоровчих закладів. Так у 2017 році функціонували 11 таборів з денним перебуванням та 11 мовних таборів.

На оздоровлення учнів у пришкільних таборах з денним перебуванням у 2017 році з районного бюджету  було виділено 201740  грн.

У пришкільних таборах відпочили 655учнів, що становить 37% від загальної кількості учнів. Увага щодо контингенту учнів акцентувалася, насамперед, на дітях-сиротах, ПБП (18 уч.), напівсиротах, з малозабезпечених та багатодітних сімей (185уч.), дітях-інвалідах (8уч.), на талановитих дітях (273уч.) та дітях «групи ризику» (20уч.). Під час оздоровлення та відпочинку дітей приділялась особлива увага їх раціональному харчуванню, було організовано належне дворазове харчування,  вартість якого  становила 22 гривні в день на одну дитину.

Із стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій не тільки комп’ютери, а й мультимедійні та педагогічні програмні засоби вже давно перейшли з розряду предмета вивчення до розряду засобу навчання.

В 2016/2017 н.р. в рамках підтримки Китайської республіки Городоцька ЗОШ І-ІІІ ст. отримала сучасні комп’ютери, за підтримки народного депутата ВР Дзюблика П.В. виділено 90 000 грн. на придбання комп’ютерів Радомишльській ЗОШ №3, 45 000 грн. для придбання мультимедійної техніки для СЮН, Пилиповицької та Чайківської ЗОШ. Придбаний кабінет інформатики для Радомишльської ЗОШ І-ІІІ ст. №5.  Підключено до мережі Інтернет СЮТ. В загальному до мережі Інтернет підключено 15  ЗЗСО.

Одним із пріоритетних напрямків державної політики в галузі освіти є запровадження інклюзивного навчання, що реалізує право на рівний доступ до якісної освіти дітей із особливими освітніми потребами.  У закладах освіти Радомишльського району   другий рік  упроваджується  інклюзивне навчання.  В минулому році було впроваджено інклюзивне навчання для 1 дитини, а на сьогоднішній день для 9 дітей організоване навчання в закладах загальної середньої та дошкільної освіти. Для дітей даної категорії придбано корекційне обладнання на загальну суму 118,5 тис. грн. та заключні договори з дефектологами, практичними психологами, логопедами на надання освітніх послуг на загальну суму 6,4 тис.грн.

Упровадження інклюзивного навчання в районі має стати формуванням нового ставлення до дітей із особливими освітніми потребами, забезпечення їхніх конституційних прав і гарантії на здобуття якісної освіти, створення відповідного середовища.

Для забезпечення в районі навчання здійснюється підвіз 432 дітей та 28 вчителів, що становить 100% забезпеченість підвозом учнів, що проживають в сільській місцевості  та за межами тротуарної доступності. Підвіз здійснювало 9 шкільних автобусів.

Пріоритетним напрямком держави є зменшення обсягів використання природного газу, збільшення енергоефективності. З 19 шкіл району лише 2 використовують ресурси природного газу. За минулий рік було замінено на енергозберігаючі вікна в Краснобірській ЗОШ І-ІІІ ст., Ставецькій ЗОШ І-ІІІ ст., в ЗОШ №5, в Заболотській ЗОШ, всі вікна  у Верлоцькій ЗОШ І-ІІ ст.; замінені вікна та двері в СЮТ, завершена заміна вікон у ЗОШ №3.  Розпочався капітальний ремонт Радомишльської гімназії по заміні вікон та проведення термоса нації. Завершено капітальні ремонти покрівлі та замінені всі вікна в Кочерівській ЗОШ І-ІІІ ст.

Упродовж 2017 року своєчасно та у повному обсязі виплачувалася заробітна плата працівникам установ та закладів освіти, заборгованість не допускалася. У серпні 2017 року другий рік поспіль премії у розмірі посадового окладу отримали вчителі за підготовку переможців обласних олімпіад. У вересні 2017 року педагогічні працівники району отримали грошову винагороду за сумлінну працю на виконання ст. 57 Закону України «Про освіту» у розмірі посадового окладу та премію у розмірі 1500 грн..

 

Оздоровлення

            У 2017 році рішенням сесії Радомишльської районної ради з метою належної організації та проведення   оздоровлення дітей шкільного віку з районного бюджету виділено 385,6 тис. грн.., з них :

–  186,6 тис. грн.. на роботу пришкільних таборів (11 таборів, в яких відпочило 756 дітей)

–  199,0 тис. грн.. на закупівлю 60 путівок до ДОЗ «Салют», Миколаївська область, смт. Коблево;

–  40 дитину оздоровлено за кошти обласного бюджету;

–  7 дітей оздоровилися в МДЦ «Молода гвардія» м. Одеса;

–  11 дітей – «Артек» Пуща – Озерна, Київська область;

Основна увага приділяється оздоровленню дітей пільгових категорій, а саме:

– дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

– з багатодітних та малозабезпечених сімей;

– дітей учасників АТО та дітей загиблих учасників АТО;

– тимчасово переміщених осіб;

– інвалідів;

– обдарованих й талановитих дітей, тощо

 

Фізкультура і спорт

На 01.01.2018 року у  районі нараховується 85 спортивних споруд.  Всі спортивні споруди знаходяться у задовільному чи доброму стані та придатні для проведення спортивно – масових заходів, зокрема уроків фізичного виховання.

У районі функціонує  дитячо – юнацька спортивна школа. У спортивній школі, де працює 11 тренерів  культивується 8 видів спорту  (велоспорт, гирьовий спорт, шашки, вільна боротьба, дзюдо, футбол, рукопашний бій, спортивна аеробіка). Зайняттями охоплено 308 юнаків та дівчат.

 

Пріоритетними видами спорту для розвитку у Радомишльському районі являються велоспорт, вільна боротьба, футбол, гирьовий спорт Популярним видом спорту є баскетбол,  рукопашний бій та кікбоксінг.

За  2017 року в районі було проведено 39 спортивно – масових заходів.

Кращі спортсмени району та збірні з видів спорту прийняли участь в 48 обласних змаганнях, чемпіонатах та турнірах та 27 Всеукраїнських змаганнях.

          У 2017 році на галузь фізичної культури та спорту з районного бюджету було виділено 1961270,00 грн.  В основному кошти спрямовуються на виплату заробітної плати та оплату енергоносіїв. Заборгованість  відсутня. Окрім цього кошти були спрямовані на участь збірних команд району та кращих спортсменів в обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях у сумі 198600,00 грн. .

На покращання матеріально – технічного стану спортивних споруд, придбання спортивного обладнання та інвентаря, проведення ремонтних робіт у Радомишльській  дитячо – юнацькій спортивної школи у 2017 році:

 1. Районний бюджет:

– 25000,00 грн. – виготовлення проектно – кошторисної документації на заміну даху Радомишльської ДЮСШ;

– 369951,80 грн. – будівництво нового даху Радомишльської ДЮСШ;

– 204489,00 грн. – проведення ремонтних робіт у приміщення ДЮСШ (вхідні двері, дерев’яні двері у кабінетах, гіпсокартон, дерев’яне ОСБ, фарба, цемент, робота та матеріал по утепленню школи, бойлер, електроприлади та ін.):

– 9850,00 грн. – придбання нового газового котла;

– 31680,00 грн. – кошти для виготовлення проектно-кошторисної документації для встановлення модульної котельні;

– 60000,00 грн. – придбання спортивних велосипедів;

– 14800,00 грн. – придбання спортивного інвентаря та обладнання (спортивна форма, футбольні, баскетбольні,волейбольні м’ячі та ін..)

 

 1. Обласний бюджет за сприяння голови райдержадміністрації та підтримки депутата обласної ради Григоровича М.С.:

– 47200,00 грн. – виготовлення та встановлення металопластикових вікон у приміщення Радомишльської ДЮСШ.

– 30000,00 – придбання спортивного інвентаря.

 1. Державний бюджет за сприяння голови райдержадміністрації та підтримки депутата Верховної Ради Дзюблика П.В.:
 • 51500,00 грн. – придбання спортивних велосипедів.

Також у 2017 році виділено з районного бюджету виділено 198000,00 грн. Для підготовки проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту спорткомплексу «Динамо».

 

Молодіжна та сімейна політика у 2017 році: 

У районі прийнята і виконується районна комплексна програма оздоровлення і відпочинку дітей на 2016-2020 роки.

За звітний період оздоровлено 878 осіб, які проживають на території району.

Видача посвідчень багатодітним сім’ям – видано 193 сім’ям.

Присвоєння почесних звань України «Мати-героїня».  У 2017році за поданням голови РДА направлено 11 пакетів документів для подальшого присвоєння.

За звітний період проведено 14 районних заходів молодіжного та сімейного спрямування.

 

Культура

Станом на 01.01.2018  р. мережа закладів культури клубного типу Радомишльського району нараховує  78 закладів культури. Зокрема, 43 заклади клубного типу, які підпорядковані Міністерству культури України:  1- КЗ «Радомишльський районний Будинок культури» функціонує в місті,   1 – Будинок культури  в селищі Біла Криниця, 41 заклад знаходиться в підпорядкуванні сільських рад.

Для задоволення культурних, естетичних та духовних потреб населення в районі функціонують: 33 бібліотеки, КЗ «Радомишльський   народний  краєзнавчий музей»,   Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «Радомишльська музична школа»  та філія  даного закладу  в сел. Городок.

Протягом 2017  року  в мережі установ культури зміни  не відбулись.

Станом на 01.01.2018 р.   від проведення  вечорів відпочинку, екскурсій, здачі в оренду приміщень, проведення культурно – масових заходів,  плати за навчання за   2017   рік  по   закладам культури  Радомишльського району   становить   –     227 509,24     грн.

Проведено поточні ремонти 16 закладів культури району на суму 308 510,00  грн.  Зокрема, розпочато  ремонтні роботи  в клубі с. Верлок. Закуплено  матеріали на суму 15 000,00 грн. та замовлено проектно-кошторисну документацію на перекриття даху клубу (19 000,00 грн.).  Освоєно 7 575 ,00 грн.  на ремонт двох кімнат Будинку культури  с. Забілоччя  та проведено оплату за ремонт в сумі 7 686,00 грн.

Протягом звітного періоду закладами культури здійснювались заходи по енергозбереженню. Проведено заміну  вікон на металопластикові  в  клубах сіл Мала Рача та Чудин , проведено  заміну вхідних дверей клубу с. Чудин на суму 102 000,00  грн.

Чайківською сільською радою  проведено заміну вікон на металопластикові на суму  7383,00 грн. Відремонтовано частково  дах клубних установах сіл Верлок, Мала Рача, Велика Рача, Чудин, Осички, Заньки. Проведено перекриття даху приміщення бібліотеки с. Кичкирі на суму  133 000 грн.     Для Мірчанського будинку культури придбано комплект штор (3 860,00 грн..) та музичний центр (8000  грн.). Винесено електролічильник на вулицю (придбано електричні товари (563,00 грн.).

Краснобірською сільською радою проведено заміну вхідних дверей  для клубу  на суму 10 000 ,00 грн. Придбано квіти  для покращення інтер’єру  великої зали – 1000,00 грн. Побудовано цегляний пандус.

Білокриницькою селищною  радою  проведено ремонт  кімнати директора на суму 3 650,00 грн.   Для Пилиповицького Будинку культури було придбано музичний центр за кошти надані від субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій   у розмірі – 10 000,00 грн.

Раковицька сільська рада провела ремонт пічного опалення на суму  3216,00 грн.  та придбала сценічний костюм на суму 2 610,00 грн. та стільці на суму 2800,00 грн.           Проведено ремонти пічного опалення в клубних  закладах сіл Вирва, Макалевичі, Заньки, Став – Слобода, Білка, Веприн.

Освоєно кошти в сумі  12 800,00 грн.  для  проведення  поточних ремонтів приміщень, які підпорядковані відділу культури.   Покращив матеріально-технічну базу  КЗ «Радомишльський народний краєзнавчий музей»  придбано принтер,  монітор та системний блок – 5 500 грн. Для централізованої бухгалтерії  закуплено  принтер (2500,00 грн.), закуплено бензин на суму  3 тис. грн.

Для районного будинку культури придбано стільці до великої зали РБК  в сумі 161 678,00 грн., мультикор  – 7 590,00 грн.   та  сценічні костюми для народного  колективу «Райдуга»   – 14 000,00 грн. , пощито  одяг сцени  –  25 124,00   грн.

Встановлено модульні передавачі газу по КПСМНЗ «Радомишльська музична школа» – 36 145,00 грн.; КЗ «Радомишльський народний краєзнавчий музей» –  25 089,00 грн.;  Радомишльській районній бібліотеці для дітей –  26 034,00 грн.

 

Державна реєстрація

З метою забезпечення вимог законодавства стосовно здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у структурі районної державної адміністрації діє  відділ державної реєстрації.

Роботу відділу забезпечують 3 державні реєстратори.

Протягом  2017 року:

в  Державному  реєстрі речових прав було здійснено 333 тис. 685 дій, в т.ч. з правом власності  права власності на нерухоме майно 1685 дій, іншого речового права – 107,  з обтяженнями 9, надання інформаційної довідки – 260 та  здійснювалися інші дії, передбачені законодавством.

За результатами діяльності відділу у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень до Державного бюджету надійшло коштів у сумі 289 100 грн.

до Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців було внесено 828 записів, в т. ч. про реєстрацію фізичних осіб-підприємців 162, юридичних осіб – 7, внесено змін до відомостей про фізичну особу-підприємця – 123, зареєстровано 49 змін до установчих документів юридичної особи, зареєстровано 302 припинення діяльності ФОП та 35 юридичних осіб.

За результатами діяльності відділу у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців до Державного бюджету надійшло коштів у сумі 26 870 грн.

 

Центр надання адміністративних послуг

У районній державній адміністрації створений та діє центр надання адміністративних послуг.

Станом 01.01.2018 року через Центр надається 65 послуга: послуг райдержадміністрації – 18, міської ради – 4, центральних органів виконавчої влади – 39.

Станом на 01.02.2018 року працівниками ЦНАПу надається 16 послуг Держгеокадастру.

В цілому за 2016 рік ЦНАПом було надано 8552 адміністративні послуги.

         За рейтинговою оцінкою діяльності районних державних адміністрацій області, в цілому по всіх напрямках  район посів

13 місце.

 

Одним з найголовніших факторів, що впливають на покращення нашого життя – це ефективний соціально – економічний розвиток кожного населеного пункту, який базується на тісній співпраці райдержадміністрації, районної ради, міської, селищних та сільських рад з громадою.