Відділ фінансово-господарського забезпечення

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Соборний Майдан 12. Телефон: (04123) 4-41-33

Білошицька Віта Миколаївна – начальник відділу фінансово-господарського забезпечення;

 – головний спеціаліст відділу фінансово-господарського забезпечення;

Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації (надалі – відділ) створений для ведення бухгалтерського обліку кошторисів видатків апарату, а також інших відділів, секторів, управлінь районної державної адміністрації та для фінансово-господарського забезпечення роботи по здійсненню повноважень і функцій районної державної адміністрації.
У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, розпорядженнями та дорученнями голів обласної, районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.
Основними функціями відділу є:
– складання кошторисів видатків установ, що обслуговуються відділом, облік змін, що вносяться до кошторисів видатків на протязі року;
– складання штатного розпису, внесення змін до нього і доповнень;
– ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;
– нарахування і виплата в установлені строки заробітної плати
працівникам, правильне утримання податків та своєчасне перерахування утриманих сум до відповідних бюджетів;
– своєчасне проведення розрахунків з бюджетом, Пенсійним та іншими
фондами, організаціями, установами та підзвітними особами;
– здійснення постійного контролю за додержанням режиму економії,
збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей;
– перевірка законності документів, що надійшли для обліку, їх правильності і своєчасного оформлення;
– складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, а також державної статистичної, зведеної та іншої звітності (декларації) в порядку, встановленому законодавством;
– організація і участь працівників відділу у проведенні в установлені
строки інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;
– забезпечення зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових реєстрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності;

Залишити відповідь