Відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Указу Президента України від 24 травня 2013 року №307 «Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території», Постанов Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» та від 29 липня 1999 року № 1374 «Про затвердження порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій» та для координації роботи окремих галузей господарського комплексу, соціальної та правозахисної сфери:

1.Затвердити розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації (додається).

2. Відповідальність за розвиток галузей і контроль за використанням капіталовкладень, що виділяються для цієї мети, покласти на заступників голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

3. Заяви, скарги і пропозиції громадян розглядаються заступниками голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’яз­ків.

4. Заступники голови районної державної адміністрації:

1) Вносять голові районної державної адміністрації пропозиції щодо розміщення на території району нових підприємств різних форм власності та інших об’єктів, організації роботи та перепрофілювання існуючих підприємств та організацій, незалежно від форм власності, залучення у виробництво інвестицій, впровадження та розвитку нових форм господарювання;

2) Вносять пропозиції на розгляд голови районної державної адміністрації щодо кадрових змін керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, які перебувають у підпорядкуванні та тих, діяльність яких вони координують.

3) У відповідності до розподілу обов’язків надають методичну та практичну допомогу виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування;

4) З відома голови районної державної адміністрації погоджують контракти керівників підприємств державної власності, крім тих, що погоджуються безпосередньо головою районної державної адміністрації;

5) Сприяють у впровадженні досягнень науково-технічного прогресу у галузях народного господарства відповідно до розподілу обов’язків;

6) Забезпечують контроль за виконанням документів законодавчих та виконавчих органів влади вищого рівня, розпоряджень голови районної державної адміністрації, аналіз і гласність цієї роботи.

5. Керівники управлінь, відділів, секторів, інших служб районної державної адміністрації несуть персональну відповідальність за виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації.

6. Установити, що на період тривалої відсутності (відпустка, хвороба, відрядження тощо) обов’язки виконують:

голови районної державної адміністрації  – перший заступник голови районної державної адміністрації

заступника голови районної державної адміністрації ____________ – заступник голови районної державної адміністрації _____________;

заступника голови районної державної адміністрації _____________ – керівник апарату районної державної адміністрації.

Примітка: у цей порядок залежно від обставин у кожному конкретному випадку можуть вноситись зміни або уточнення головою районної державної адміністрації.

7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 01.07.11 № 421 «Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації».


Comments

Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації — Коментарів немає

Залишити відповідь