”Звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2015 року”

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

wordБЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__ РІК: загальний (Форма 20__-1)

 

Протягом І кварталу 2015 року до загального фонду районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів у сумі 6268,9 тис.грн., що на 2531,3 тис.грн. більше надходжень у порівнянні з відповідним періодом 2014 року. У порівнянні із затвердженим районною радою плановим показником (4816,8 тис.грн.) надходження збільшилися на 30,1 відсотка, або на 1452,1 тис.грн.

До загального фонду районного бюджету в порівнянні з початковим планом додатково надійшло доходів на загальну суму 1452,1 тис.грн., а саме: 1389,9 тис.грн. – податку з доходів фізичних осіб; 6,0 тис.грн. – плати за оренду майна комунальної власності; 47,4 тис.грн. – податку на прибуток; 3,3 тис.грн. – інших надходжень; 5,5 тис.грн. – частина прибутку організацій комунальної власності.

Найбільшу питому вагу в структурі доходів районного бюджету займає податок на доходи фізичних осіб – 93,8 відсотка.

Протягом І кварталу поточного року до спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло надходжень на суму 330,8 тис.грн., що на 144,8 тис.грн. менше в порівнянні з відповідним періодом 2014 року.

Видатки загального фонду районного бюджету за І квартал 2015 року склали 34,3 млн.грн., що більше І кварталу 2014 року на 1,5 млн.грн., або на 4,6 відсотка.

Найбільшу питому вагу у видатках районного бюджету – 32,9% становлять видатки по галузі ”Освіта”. На дану галузь спрямовано коштів у сумі 11,3 млн.грн., що на 0,2 млн.грн. більше, ніж за відповідний період 2014 року.

На видатки в галузі ”Охорона здоров’я” спрямовано 5,0 млн.грн.

На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 12,7 млн.грн., або на 0,2 млн.грн. більше, ніж за І квартал 2014 рік.

По установах культури проведені видатки становлять 964,3 тис.грн., що на 149,0 тис.грн. більше, ніж у І кварталі 2014 році.

На проведення заходів із фізичної культури і спорту спрямовано 336,8 тис.грн., що більше на 84,4 тис.грн., ніж за І квартал 2014 року.

Для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування спрямовано коштів у загальній сумі 370,2 тис.грн., що на 88,4 тис.грн. більше, ніж за відповідний період 2014 року.

По спеціальному фонду районного бюджету проведено видатків на загальну суму 485,4 тис.грн.

Наявні ресурси районного бюджету спрямовувалися, у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, розрахунки за енергоносії та інші виплати, віднесені до захищених статей.

На видатки по оплаті праці з нарахуваннями спрямовано 14,5 млн.грн., що на 0,8 млн.грн. менше, ніж у І кварталі 2014 році; на продукти харчування та медикаменти спрямовано, відповідно, 357,2 тис.грн. та 88,0 тис.грн.; на розрахунки за енергоносії – 3,1 млн.грн., що на 1,1 млн.грн. більше відповідного періоду минулого року.

За І квартал 2015 рік до районного бюджету надійшло з державного бюджету освітньої субвенції у сумі 9452,6 млн.грн., медичної субвенції – у сумі 5798,0 млн.грн., що в повному обсязі відповідає запланованому показнику.

Управління фінансів райдержадміністрації”.

Начальник управління О.І.Духніч

Залишити відповідь