ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови     райдержадміністрації

05.02.2018№ 86

ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг, які надаються через

центр надання адміністративних послуг Радомишльської

районної державної адміністрації Житомирської області

№ з/п Адміністративна послуга
1. Державна реєстрація юридичної особи (у тому числі громадського формування)
2. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (у тому числі громадського формування)
3. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту
4. Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі установчого документа
5. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
6. Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (у тому числі громадського формування)
7. Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування)
8. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування)
9. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (у тому числі громадського формування)
10. Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) в результаті її ліквідації
11. Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) в результаті її реорганізації
12. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування)
13. Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (у тому числі громадського формування) що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
14. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування)
15. Державна реєстрація фізичної особи – підприємця
16. Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
17. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
18. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця
19. Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи
20. Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
21. Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства в громадському об’єднанні, що не має статусу юридичної особи
22. Державна реєстрація припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи
23. Державна реєстрація постійно діючого третейського суду
24.

Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

25. Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду
26. Державна реєстрація структурних утворень політичної партії, що не мають статусу юридичної особи
27. Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
28. Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства у структурному утворенні політичної партії, що не має статусу юридичної особи
29. Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи
30. Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання
31. Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання
32. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставляння апостиля, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, копії документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця)
33. Державна реєстрація статуту територіальної громади
34. Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади
35. Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади
36. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади
37. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно
38. Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно
39. Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна
40. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
41. Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
42. Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
43. Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
44. Скасування рішення державного реєстратора
45. Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
46. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку
47. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру
48.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

49. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу
50. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу
51. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу
52. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу
53. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу
54.

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;

обмеження у використанні земель;

земельну ділянку

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

3).викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

55.

Видача довідки про:

1) наявність та розмір земельної частки (паю)

2).наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

56.

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

57. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями
58. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
59. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
60. Видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин
61.

Видача експлуатаційних дозволів для потужностей (об’єктів):

1) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

2) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

62. Видача ветеринарної довідки при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною).
63. Видача ветеринарного свідоцтва (для України – форми № 1 та № 2) – при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною
64. Видача експлуатаційного дозволу
65. Реєстрація місця проживання фізичної особи
66. Зняття з реєстрації місця проживання фізичної особи
67.

Реєстрація місця перебування фізичної особи

68

Зняття з реєстрації місця перебування фізичної особи

69. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки
70. Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
71. Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
72. Видача спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів(лісовий квиток)
73. Встановлення статусу учасника війни
74. Встановлення статусу члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни
75. Встановлення статусу жертви нацистських переслідувань
76. Встановлення статусу дитина війни
77. Видача довідки про отримання (неотримання) соціальної допомоги
78. Встановлення статусу ветерана праці
79. Направлення інваліда, дитини-інваліда на професійне навчання до центрів професійної реабілітації інвалідів і навчальних закладів
80. Постановка на облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, видача направлення на безоплатне забезпечення технічними, іншими засобами реабілітації і виробами медичного призначення
81. Видача направлення інвалідам або дітям-інвалідам до обласних або міжрегіональних реабілітаційних установ
82 Реєстрація колективних договорів і територіальних угод

 

 

Начальник центру надання

адміністративних послуг

Радомишльської  райдержадміністрації                                  О.Ф.Півень


Comments

Перелік адмінпослуг — Коментарів немає

Залишити відповідь