Програма розвитку архівної справи

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

І. Загальні положення

Як частина соціальної інфраструктури суспільства архівна справа постійно зазнає впливів домінуючих у ньому явищ, змін і тенденцій. У зв’язку з цим виникає необхідність визначення шляхів її вдосконалення і подальшого розвитку на перспективу.

Архівна справа є важливою складовою інформаційної та культурної сфери життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, організаційні, правові, технологічні, економічні, та інші питання, пов’язані з нагромадженням, обліком, зберіганням юридичними та фізичними особами документів та використання відомостей, що в них містяться.

Ця Програма розроблена на виконання Закону України „Про Національний архівний фонд та архівні установи” N 3815-XII ( 3815-12 ) від 24.12.93(зі змінами та доповненнями), Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”. Програма дасть змогу сконцентрувати зусилля районної державної адміністрації, районної ради на виконання зазначених завдань та забезпечити ефективне проведення державної політики у сфері архівної справи і реалізацію стратегії її розвитку на 2011-2013 роки.

Реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства в районі забезпечують архівний відділ районної державної адміністрації та Комунальну установу « Трудовий архів», які зберігають і використовують соціально значущі документи громадян методикою та фінансовими ресурсами.

Стан архівної справи в районі потребує вжиття кардинальних заходів. Матеріальна база Комунальної установи «Трудового архіву» не відповідає стандартам і потребам, внаслідок чого виникає загроза втрати частини архівного фонду. В зв’язку з цим потрібно першочергове вирішення питання щодо виділення приміщення, придбання коробів для розміщення документів, забезпечення засобами пожежегасіння.

Через нестачу матеріально-технічних, фінансових ресурсів Комунальна установа « Трудовий архів» не в змозі в повному обсязі забезпечити виконання поставленої задачі по зберіганню та користуванню соціально значущих документів громадян району.

В Комунальній установі « Трудовий архів» на сьогоднішній день зберігається 9683 справи, що складає 60 фондів.

За останні роки економічні перетворення, що відбуваються в державі, спричинили відчутні зміни в складі джерел комплектування архівних відділів. В процесі аграрної реформи ліквідовано колгоспи, розвиток підприємництва породив безліч підприємств і організацій, які з різних причин дуже швидко припинили свою діяльність без правонаступників, а це означає, що документи з особового складу втрачають власника, і є загроза їх втрати. Тому необхідно систематизувати документи з особового складу усіх ліквідованих підприємств, забезпечити їх збереження, налагодити видачу відповідних архівних довідок громадянам, які цього потребують.

Протягом 2011-2013 років перед архівною установою поставлені завдання:

– забезпечити комплектування документами тимчасового зберігання і з особового складу підприємств, установ і організацій, що діяли на території міста та ліквідувались без правонаступників;

– забезпечити облік, зберігання і охорону документів з особового складу ліквідованих підприємств, установ і організацій;

-видавати підприємствам, установам і організаціям в установленому порядку архівні довідки, копій та витяги з документів, що перебувають на зберіганні в архіві;

– видавати громадянам в установленому порядку відповідні копії документів або архівні довідки;

– проводити експертизу цінностей архівних документів;

– надавати методичну і практичну допомогу установам, підприємствам і організаціям в упорядкуванні відповідних документів та підготовці їх до передачі на зберігання до архіву;

– приймати участь у заходах щодо правового навчання населення (семінари, круглі столи, конференції, тощо).

ІІ. Мета і завдання Програми

Мета Програми:

Удосконалення нормативно-методичного забезпечення діяльності діловодних служб підприємств, установ і організацій району незалежно від форм власності майна і підпорядкування, належне зберігання документів з особового складу ліквідованих та діючих підприємств та виконання запитів громадян соціально-правового характеру.

Для виконання завдань Програми передбачається здійснити заходи згідно з додатками.

Основні завдання Програми:

1. Підвищення рівня економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації працівників архівної установи.

2. Приведення діловодства у відповідність з чинним законодавством, забезпчити зберігання та використання в соціально-правових цілях документів особового складу.

3. Зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи для створення умов гарантованого зберігання документів, збільшення їх обсягу та розширенню Комунальної установи « Трудового архіву».

4. Створення умов для більш ефективного впровадження в Комунальну установу « Трудовий архів» сучасних інформаційних технологій.

5. Створити умови для гарантованого зберігання документів Національного архівного фонду.

ІІІ. Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, за рахунок коштів отриманих за науково-технічне опрацювання і зберігання архівних документів, також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування завдань програми становить 105 900,00 тис.грн.

Термін реалізації програми до 1 січня 2014 року.

ІV.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання програми дасть змогу:

 • створити умови для гарантованого зберігання документів комунальної установи « Трудовий архів»;
 • забезпечити повноцінний захист документів;
 • створити ефективні умови для роботи працівників архіву;
 • створити засади для вдосконалення фінансово-економічного забезпечення трудового архіву.

Додаток 1 до Програми

Характкристика програми розвитку архівної справи Комунальної установи «Трудовий архів» на 2011-2013 роки

Додаток 2 до Програми

Основні заходи реалізації Програми розвитку архівної справи Комунальної установи «Трудовий архів» на 2011-2013 роки

 

Залишити відповідь