Звіт про виконання плану розвитку архівної справи за 2014 рік

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Архівний сектор Радомишльської районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної держадміністрації, що утворюється головою районної держадміністрації, підзвітний і підконтрольний голові держадміністрації та Державному архіву області, Укрдержархіву.

         Основними завданнями сектору є: забезпечення обліку і зберігання архівних документів, використання відомостей, що в них містяться, та формування Національного архівного фонду та інформаційну діяльність у сфері архівної справи і діловодства.

Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Укрдержархіву, розпорядженнями голови обласної, районної адміністрації, рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування, наказами директора Державного архіву області, а також положенням про архівний сектор.

У секторі знаходиться 90 фондів кількість од.зб. станом на 01.01.2015 року становить 7236 у тому числі періоду незалежності 4858 справи. В 2014 році надійшло 5 частини фонду. Прийнято на державне зберігання управлінської документації 147 справ від юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду, які передають документи до архівного сектору.

С П И С О К

організацій, підприємств, установ в яких проведено науково-технічне опрацювання документів у 2014 році

№ п/п Назва організації Роки Кількість справ
постійного зберігання з особового складу По господарські книги(описано)
1 Великорацька сільська рада 2005-2010 29 6 11
2 Радомишльська міська рада 2006, 2008 45 3
3 Радомишльська РДА 2008 31 11
4 Макалевицька сільська рада 2006-2010 15 4 4
5 Сільські, селищні територіальні виборчі комісії Радомишльського району Житомирської області 2011-2014 27
Всього: 147 24 15

         Протягом поточного року проводилось упорядкування документів постійного зберігання 147 справ та з особового складу в кількості 24 справи. Протягом року описані справи постійного зберігання погоджено з ЕПК (експертно-перевіряльною комісією ) Державного архіву Житомирської області.

З метою здійснення контролю за станом діловодства та архівної справи на підприємствах, в установах та організаціях у зоні комплектування протягом   звітного періоду архівним сектором здійснено 4 комплексні перевірки .

№№ п/п Назва організації
1 Макалевицька сільська рада
2 Мірчанська сільська рада
3 Великорацька сільська рада
4 Державне підприємство «Радомишльське лісомисливське господарство»

У ході перевірки надавалася практична і методична допомога у веденні архівної справи і діловодства.

Надавалась методична та практична допомога 16-ти установам та організаціям у розробленні зведених номенклатур справ , у підготовці описів справ з особового складу 3 установам, актів про вилучення для знищення справ, не внесених до НАФ- 5 установам, положення про експертну комісію – 1 установам, про архівний підрозділ – 1, інструкцій з діловодства – 1.

         Відповідно до плану заходів Програми здійсненню контролю за наявністю, станом і рухом документів Національно архівного фонду та таких, що підлягають включенню до нього на 2009-2019 роки проведено перевірку наявності та фізичного стану 769 одиниць зберігання по 9 фондах, які внесено до фондів ІІІ категорії. ( фонд № 143 Колгосп «Росія» с.В.Рача; № 144 К-п ім..Калініна с.Вишевичі; № 147 КСП «Україна» с.Мірча; № 41 Радомишльський торговий відділ; № 251 Кримоцька артіль «За Родіну»; № 95 СТОВ ім..Шевченка с.Пилиповичі; № 106 КСП «Краснобірське» с.Краснобірка; № 165 Гуто-Потіївська с/р); № 305 Сільські, селищні територіальні вибочі комісії).

Фізичний стан перевірених справ станом на 01.01.15р. є задовільним, наявних пошкоджень не виявлено. За результатами проведеної роботи складені відповідні акти перевірок встановленого зразка.

          Удосконалено та перероблено описів управлінської документації на 104 одиниці зберігання. (ф.№ 75 Кримоцька с/р 29 од.зб.; ф.№ 82 Кочерівська с/р 28 од.зб.; ф.№ 127 КСП «Промінь» с.Кочерів 29 од.зб.; ф.№ 129 КСП «Світанок» с.Кичкирі 18 од.зб.)

Згідно план-графіку на 2012 – 2016 роки першочергового передавання на постійне зберігання до держархіву області документів НАФ, що зберігаються понад встановлені роки – передано 414 од.зб. за 1985-2005 роки Відділ Статистики у Радомишльському районі.

 Стан роботи і зверненнями громадян

В архівному секторі райдержадміністрації велика увага приділяється роботі по виконанню запитів, що надходять від фізичних та юридичних осіб.

Надається роз’яснення та консультації громадянам щодо їх звернень, допомога у розшуку документів ліквідованих установ, в оформленні звернень до інших установ області.

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», сектором надається відповідь на звернення у місячний термін, але, як правило, багато відповідей надається у день звернення громадянина. Фактів безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників не було, проводиться аналітична робота за зверненнями громадян, під час якої аналізуються кількісні та якісні показники.

Виконання запитів: тематичних 54, із позитивним результатом 44; соціально-правового характеру надійшло 165 із позитивним результатом 151, з рекомендацією звернутися за місцем знаходження документів 13; кількість звернень від громадян, розглянутих на особистому прийомі 204.

Виконання запитів, спрямовані на соціальний захист та забезпечення прав громадян України.

Перелік запитів, які виконувались архівним сектором в поточному році:

1.Підтвердження майнових прав на землю та рухоме майно:

– виділення земельних ділянок під будівництво житлових будинків, допоміжних приміщень, гаражів;

– надання дозволу на реконструкцію, перебудову існуючих споруд;

– закріплення прибудинкової території за будинковолодіннями;

– введення в експлуатацію будівель та господарчих споруд;

– виділення житла;

– виготовлення копій відповідних рішень сесій і виконкомів, розпоряджень голови РДА.

  1. Про встановлений мінімум вихододнів по колгоспам.

Приймала участь у семінар-навчанні, які проводилися керівництвом райдержадміністрації, районної ради з сільськими головами та секретарями.

За даний період архівним сектором підготовлено та подано до районної державної адміністрації ; Звіт про виконання плану розвитку архівної справи за 2013рік та план розвитку на 2014 рік., звіт про виконання плану розвитку архівної справи за 9 місяців 2014 року.

         Підвищення кваліфікації з 28 по 30 січня 2014 року Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Короткостроковій семінар «Організація роботи архівних підрозділів державних установ» начальників архівних відділів, секторів райдержадміністрацій та міськвиконкомів.

         Підготовлена виставка цифрових копій архівних документів «До 105-річниці з дня народження С.П.Корольова» в робочій кімнаті архівного сектору. ( 12 копій документій та 6 фотографій).

Підготовлено публікацій у пресі (газета «Зоря Полісся») «Роз’яснення щодо порядку приймання архівними установами документів з особового складу».

         Інформую, що в 2014 році видано Путівник Том 1 Державний архів Житомирської області. У перший том путівника вміщено відомості про документи установ, організацій та підприємств, що функціонували до 1917 року, тобто описані фонди дореволюційного періоду.

        Путівник містить відомості про документи Національного архівного фонду України, які знаходяться на зберіганні в Державному архіві Житомирської області. Частина документів стосується території нинішніх Житомирської, Рівненської, Волинської і Хмельницької областей, що входили до складу Волинської губернії з центром у м.Житомирі.

         Виходить відповідно до програми «Архівні зібрання України» в серії «Путівники».

          Розрахований на широке коло читачів, дослідників-істориків, архівістів, краєзнавців, викладачів і студентів вишів.

Путівник містить дев’ять розділів, побудованих за історико-хронологічним принципом:

 Відомості про діяльність КУ «Трудовий архів» Радомишльського району:

            Станом на 01.01.2015 року на території Радомишльського району функціонує комунальна установа «Трудовий архів», яка створена районною радою та повноваження передані до райдержадміністрації в 2009 році. Установа має статус юридичної особи.

            Трудовий архів знаходиться в одному приміщенні з архівним сектором.

            Станом на 31.12.2014 року архів налічує 84 фонди на 11139 справ особового складу.

            Протягом 2014 року трудовим архівом видано 744 довідки соціально –правового характеру.

Проблемні питання: 1) ремонт зовнішньої стіни приміщення архівного сектору (зовнішня стіна будівлі та напівпідвалу будівлі розміром (2 х 6) обвалилася. Цегляна кладка відпала і будівля тримається на залишках дерев’яної споруди будинку, яка вигнила і в найближчому майбутньому може завалитись.

         Від цих пошкоджень внутрішня стінка нахиляється і дала тріщини довжиною до 1 метра зверху і знизу.

         Прошу вирішити питання проведення ремонту з метою недопущення повного руйнування будівлі;

2) потреба в архівосховищі КУ «Трудовий архів» для приймання документів ліквідованих установ, організацій, підприємств на території Радомишльського району.

Залишити відповідь