Про затвердження Порядку формування та забезпечення функціонування реєстру про співробітництво територіальних громад

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ПОРЯДОК
формування та забезпечення функціонування реєстру про співробітництво територіальних громад
1. Цей Порядок визначає механізм формування та ведення реєстру про співробітництво територіальних громад (далі – реєстр) Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Міністерство).
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про співробітництво територіальних громад», «Про місцеве самоврядування в Україні».
3. Реєстр ведеться з метою:
обліку та моніторингу договорів про співробітництво;
відкритості, доступності інформації про укладені договори про співробітництво.
4. Формування реєстру здійснюється шляхом внесення до нього договорів про співробітництво.
5. Реєстр ведеться українською мовою в електронній формі.
6. Підставою для внесення до реєстру договору про співробітництво є поданий суб’єктом співробітництва один примірник такого договору, укладеного відповідно до законодавства.
7. Протягом десяти робочих днів з дня надходження примірника договору про співробітництво структурний підрозділ Міністерства, до компетенції якого належать питання розвитку місцевого самоврядування, вносить його до реєстру.
8. У реєстр вносяться такі відомості:
дата внесення договору про співробітництво до реєстру;
дата і номер договору про співробітництво;
найменування суб’єктів співробітництва, їх місцезнаходження, контактні дані (телефон, факс, електронна пошта);
найменування суб’єкта співробітництва, відповідального за подання звітів про виконання договору про співробітництво, його місцезнаходження, контактні дані (телефон, факс, електронна пошта);
форма співробітництва;
строки дії договору про співробітництво;
дата й підстави для внесення змін до договору про співробітництво або його припинення.
9. Внесення змін до реєстру здійснюється протягом десяти робочих днів після надходження від суб’єкта співробітництва примірника договору про внесення змін або про припинення співробітництва чи інших документів, які свідчать про припинення співробітництва відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад».
10. Доступ до інформації, що міститься у реєстрі, здійснюється безоплатно через офіційний веб-сайт Міністерства.

Залишити відповідь