Наказ 31.03.2015 р. № 14 Про проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Відповідно до статей 2, 6, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади» та розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 березня 2015 року № 128 «Про проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»

НАКАЗУЮ:

1. Провести перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» стосовно:

начальника фінансово-господарського відділу – головного бухгалтера Рибак Т.В., визначивши 02 квітня 2015 року днем початку проведення перевірки, та спеціалістів управління фінансів райдержадміністрації, визначивши 01 червня 2015 року днем початку проведення перевірки, за списком згідно з додатком 1.

2. Визначити фінансово-господарський відділ управління фінансів відповідальним за проведення перевірки щодо начальника фінансово-господарського відділу – головного бухгалтера Рибак Т.В. та спеціалістів управління фінансів райдержадміністрації.

3. Секретарю-друкарці Романчук Н.І. забезпечити ознайомлення із цим наказом:

1) начальника фінансово-господарського відділу – головного бухгалтера Рибак Т.В.;

2) спеціалістів управління фінансів райдержадміністрації;

3) у тому числі працівників, які відсутні на робочому місці (знаходяться у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках для догляду за дитиною, у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відсторонені від посади).

4. Начальнику фінансово-господарського відділу – головному бухгалтеру Рибак Т.В. та посадовим особам управління фінансів у десятиденний строк з дня початку проведення відповідної перевірки подати до фінансово-господарського відділу управління фінансів райдержадміністрації власноручно написану заяву про те, що до неї не застосовуються (застосовуються) заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них за встановленою формою (додаток 2 або додаток 3), декларацію про майно,доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, а також копію паспорта громадянина України.

5. Фінансово-господарському відділу управління фінансів забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Радомишльської райдержадміністрації у день його видання.

6. Фінансово-господарському відділу управління фінансів протягом трьох днів після одержання відповідної заяви забезпечувати розміщення на офіційному веб-сайті Радомишльської райдержадміністрації:

1) інформації про початок проходження перевірки особою;

2) копії вищезазначеної заяви та декларації (крім відомостей, що законом віднесені до інформації з обмеженим доступом).

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління    фінансів                                                                                        О.І.Духніч

Додаток 2

до наказу управління фінансів

райдержадміністрації

від 31.03.2015 № 13

________________________________ (найменування органу, прізвище, ім’я,

________________________________

по батькові керівника органу)

_____________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

ЗАЯВА

про проведення перевірки,

передбаченої Законом України «Про очищення влади»

Я, ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади» повідомляю, що заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади».

Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання

фінансового характеру за 20___ рік.

____ ____________20___р. ______________________

(підпис)

Додаток 3

до наказу управління фінансів

райдержадміністрації

від 31.03.2015 № 13

________________________________ (найменування органу, прізвище, ім’я,

________________________________

по батькові керівника органу)

_____________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

ЗАЯВА

про проведення перевірки,

передбаченої Законом України «Про очищення влади»

Я, ____________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади» повідомляю, що заборони, визначені частиною _________________________________________

(третьою/четвертою)

статті 1 Закону, застосовуються щодо мене.

___________________________________________________________________

(зазначається, яка саме заборона застосовується)

___________________________________________________________________

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади».

Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання

фінансового характеру за 20___ рік.

____ ____________20___р. ______________________

(підпис)

Залишити відповідь