Наказ 31.03.2015 р. № 14 Про проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»

Відповідно до статей 2, 6, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади» та розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 березня 2015 року № 128 «Про проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»

НАКАЗУЮ:

1. Провести перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» стосовно:

начальника фінансово-господарського відділу – головного бухгалтера Рибак Т.В., визначивши 02 квітня 2015 року днем початку проведення перевірки, та спеціалістів управління фінансів райдержадміністрації, визначивши 01 червня 2015 року днем початку проведення перевірки, за списком згідно з додатком 1.

2. Визначити фінансово-господарський відділ управління фінансів відповідальним за проведення перевірки щодо начальника фінансово-господарського відділу – головного бухгалтера Рибак Т.В. та спеціалістів управління фінансів райдержадміністрації.

3. Секретарю-друкарці Романчук Н.І. забезпечити ознайомлення із цим наказом:

1) начальника фінансово-господарського відділу – головного бухгалтера Рибак Т.В.;

2) спеціалістів управління фінансів райдержадміністрації;

3) у тому числі працівників, які відсутні на робочому місці (знаходяться у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках для догляду за дитиною, у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відсторонені від посади).

4. Начальнику фінансово-господарського відділу – головному бухгалтеру Рибак Т.В. та посадовим особам управління фінансів у десятиденний строк з дня початку проведення відповідної перевірки подати до фінансово-господарського відділу управління фінансів райдержадміністрації власноручно написану заяву про те, що до неї не застосовуються (застосовуються) заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них за встановленою формою (додаток 2 або додаток 3), декларацію про майно,доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, а також копію паспорта громадянина України.

5. Фінансово-господарському відділу управління фінансів забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Радомишльської райдержадміністрації у день його видання.

6. Фінансово-господарському відділу управління фінансів протягом трьох днів після одержання відповідної заяви забезпечувати розміщення на офіційному веб-сайті Радомишльської райдержадміністрації:

1) інформації про початок проходження перевірки особою;

2) копії вищезазначеної заяви та декларації (крім відомостей, що законом віднесені до інформації з обмеженим доступом).

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління    фінансів                                                                                        О.І.Духніч

Додаток 2

до наказу управління фінансів

райдержадміністрації

від 31.03.2015 № 13

________________________________ (найменування органу, прізвище, ім’я,

________________________________

по батькові керівника органу)

_____________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

ЗАЯВА

про проведення перевірки,

передбаченої Законом України «Про очищення влади»

Я, ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади» повідомляю, що заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади».

Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання

фінансового характеру за 20___ рік.

____ ____________20___р. ______________________

(підпис)

Додаток 3

до наказу управління фінансів

райдержадміністрації

від 31.03.2015 № 13

________________________________ (найменування органу, прізвище, ім’я,

________________________________

по батькові керівника органу)

_____________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

ЗАЯВА

про проведення перевірки,

передбаченої Законом України «Про очищення влади»

Я, ____________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади» повідомляю, що заборони, визначені частиною _________________________________________

(третьою/четвертою)

статті 1 Закону, застосовуються щодо мене.

___________________________________________________________________

(зазначається, яка саме заборона застосовується)

___________________________________________________________________

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади».

Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання

фінансового характеру за 20___ рік.

____ ____________20___р. ______________________

(підпис)

Залишити відповідь