Посада


ПІБ


Телефон


Начальник відділу


Байдюк Неля Олександрівна


(04132)4-23-16


Головний спеціаліст


Черниш Світлана Василівна


(04132)4-23-16

Провідний спеціаліст

 Камінська Валентина Володимирівна


(04132)4-23-16

 

Адреса: м. Радомишль, вул. Соборний майдан, 12, тел. (04132)4-23-16, факс (04132)4-21-67

Електронна адреса: e – mail: econ_rad@ukr.net

Режим роботи: 8:00 – 17:15 ( понеділок – четвер),

8:00 – 16:00 ( п’ятниця).

Перерва: 13:00 – 14:00

 

Основним завданням Відділу є участь у забезпеченні реалізації на території Радомишльського району:

 • державної політики економічного і соціального розвитку;
 • державної цінової політики;
 • державної промислової політики;
 • державної регіональної політики;
 • державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державного-приватного партнерства;
 • державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, дозвільної системи;
 • державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;
 • державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;
 • єдиної державної зовнішньоекономічної політики.
 • Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

 • організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку, Департаменту, розпоряджень голови обласної і районної державних адміністрацій та здійснює контроль за їх реалізацією;
 • забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • надає адміністративні послуги;
 • бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг, центрів надання адміністративних послуг та їх адміністраторів;
 • аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки району, проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку району;
 • при необхідності розробляє проект районної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання районної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання в межах компетенції;
 • надає пропозиції Департаменту щодо проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами на території району;
 • розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми його економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти державних цільових програм, метою яких є розв’язання проблем розвитку району;
 • забезпечує контроль за виконанням показників програми економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період;
 • проводить моніторинг впливу на економіку цінової політики на ринку товарів району;
 • розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;
 • готує пропозиції щодо:
 • Погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;
 • надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;
 • бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;
 • готує та подає Департаменту пропозиції щодо включення інноваційних проектів за програмами, що реалізуються на території району до регіональних та державних програм і їх фінансування шляхом кредитування з державного бюджету;
 • розробляє проекти районної програми розвитку малого та середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання такої програми, надає пропозиції щодо проектів регіональної програми розвитку малого та середнього підприємництва;
 • сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;
 • бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;
 • сприяє розвитку міжрайонного співробітництва суб’єктів малого і середнього підприємництва;
 • бере участь у забезпеченні реалізації єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
 • бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні дозвільних органів та державних адміністраторів;
 • здійснює моніторинг реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, надає відповідну інформації Департаменту;
 • надає Департаменту пропозиції стосовно залучення міжнародної технічної допомоги відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку;
 • бере участь разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації в реалізації державної зовнішньоекономічної політики, подає Департаменту відповідні пропозиції;
 • забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств та організацій Радомишльського району у виставково-ярмаркових заходах;
 • інформує (в тому числі через засоби масової інформації та шляхом розміщення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації) суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що розташовані на території району, про накази Мінекономрозвитку щодо застосування (скасування, зміни виду, припинення дії) спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність”, та подає Департаменту відповідну інформацію;
 • вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення законодавства України;
 • готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформації та аналітичні матеріали для голови райдержадміністрації;
 • готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • вносить пропозиції до проекту відповідного місцевого бюджету;
 • забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 • бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
 • розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
 • бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 • бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 • бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;
 • забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 • опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 • забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 • постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
 • здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
 • забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 • забезпечує захист персональних даних;
 • здійснює інші передбачені законом повноваження.
 • Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 • одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 • залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
 • вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у економічній галузі;
 • користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
 • скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Відділу.

Comments

Відділ економічного розвитку і торгівлі — Коментарів немає

Залишити відповідь