Обговорення проектів програм

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Проект розпорядження Про визнання такими, що втратили  чинність  розпоряджень голови райдержадміністрації від  15.03.200775 та від 15.03.2007 № 76

На виконання вимог статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12 січня 2012 року № 28 «Про затвердження Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання», керуючись листом першого заступника голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 06 липня 2011 року № 5686, з метою актуалізації приведення у відповідність до діючого законодавства України і усунення застарілих актів:

1. Вважати такими , що втратили чинність:

1) Розпорядження голови Радомишльської районної державної адміністрації від 15 березня 2007 року за № 95 «Положення про  адміністратора та порядку його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності»;

2) Розпорядження голови Радомишльської районної державної адміністрації від 15 березня 2007 року за № 96 «Про затвердження Порядку взаємодії місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні».

2. Державному адміністратору у своїй роботі керуватися Типовим Положенням про державного адміністратора та порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12 січня 2012 року № 28.

3. Розпорядження набирає чинність з моменту  державної реєстрації в Радомишльському районному управлінні юстиції.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Наливайка К. О.

Голова адміністрації І. А. Харитончук

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту розпорядження Радомишльської районної державної адміністрації «Про визнання такими, що втратили  чинність  розпоряджень голови райдержадміністрації від  15.03.2007 № 75 та від 15.03.2007 № 76»

Проект розпорядження «Про визнання такими, що втратили  чинність  розпоряджень голови райдержадміністрації від  15.03.2007 № 75 та від 15.03.2007 № 76» розроблений Радомишльською районною державною адміністрацією.

1. Визначення та аналіз проблем, що будуть вирішені шляхом державного регулювання

Законом України від 07.04.2011 р. № 3204-VI “Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності” (далі – Закон) установлено, що Уповноважений орган розробляє і затверджує Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання.

Зазначеним Законом скасовано вимогу щодо необхідності затвердження відповідними міськими радами (виконавчими органами) та районними державними адміністраціями Положень про державного адміністратората порядків взаємодії місцевих дозвільних органів, державного адміністратора, суб’єкта господарювання та спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, за погодженням с територіальним органом уповноваженого органу.

На виконання вимог Закону, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12 січня 2012 року № 28 (зареєстровано в Мін’юсті України 17.01.2012 р. за № 49/20362), було затверджено Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання.

Важливість нормативного регулювання введеної норми закону полягає в тому, що чітко регламентує взаємодію державного адміністратора, представників дозвільних органів, суб’єктів господарювання, порядок одержання дозвільних документів на всій території України.

Користування у подальшому в роботі Типовим положенням надасть можливість більш прозоріше вирішувати проблему оформлення та видачі документів дозвільного характеру і встановити єдині вимоги до порядку їх видачі.

В цьому регуляторному акті визначено:

1. Втрата чинності розпоряджень голови райдержадміністрації від 15.03.2007 № 75 та від 15.03.2007 № 76.

2. Ціль державного регулювання

Загальне нормативно-правове забезпечення діяльності державного адміністратора і порядку його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання з питань видачі документів дозвільного характеру.

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей

Альтернативних способів досягнення встановленої мети немає.

4. Механізм, що пропонується застосувати для рішення проблеми, і відповідні заходи.

Представлений проект регуляторного акту у відповідність до вимог вказаного Закону передбачає скасування розпоряджень голови Радомишльської районної державної адміністрації від  15.03.2007 № 75 та від 15.03.2007 № 76 в частині скасування Положення про адміністратора та Порядку взаємодії місцевих дозвільних органів Радомишльського району.

Дія акту поширюється  на територію Радомишльського району.

Акт доводиться до відома суб’єктів господарювання і усіх зацікавлених осіб через засоби масової інформації шляхом розміщення на офіційному інтернет-сайті Радомишльської районної державної адміністрації та на інформаційних стендах у дозвільному центрі.

5. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у випадку прийняття регуляторного акту

Впровадження даного регуляторного акту дозволить упорядкувати діяльність державного адміністратора, визначити його права та обов’язки та установити порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання з питань видачі документів дозвільного характеру.

Можливість досягнення визначених цілей у випадку прийняття регуляторного акту полягає в повному дотриманні діючого законодавства сторонами взаємин.

6. Очікувані результати прийняття акту

Впровадження цього регуляторного акту дозволить забезпечити видачу документів дозвільного характеру у порядку встановленому Законом.

По попередніх розрахунках, витрати часу для суб’єктів господарювання для одержання документів дозвільного характеру будуть мінімальними.

ВИТРАТИ

ВИГОДИ

Радомишльська районна державна адміністрація

Часові витрати спеціаліста райдержадміністрації на розробку проекту розпорядження голови райдержадміністрації щодо визнання такими, що втратили чинність, розпоряджень голови райдержадміністрації від 15.03.2007 № 75 та від 15.03.2007 № 76 Підвищення прозорості дій місцевої влади при видачі документів дозвільного характеру
Витрати на матеріально-технічне забезпечення діяльності центру Встановлення чітких вимог до порядку видачі дозвільних документів
Можливість оцінки дозвільних процедур для ефективного застосування
Впорядкування оформлення та видачі дозвільних документів
Покращення координації дій між райдержадміністрацією та місцевими дозвільними органами
Підвищення рівня якості надання послуг суб’єктам підприємницької діяльності в дозвільних органах
Підвищення рівня довіри до роботи органів виконавчої влади

Суб’єкти підприємницької діяльності

1.Платність документу дозвільного характеру, якщо таке встановлено Законом.

 

Економія часу для звернення до місцевих дозвільних органів.
Одержання якісних послуг при отриманні документів дозвільного характеру;
Оптимізація строків отримання документів дозвільного характеру

Громадяни

Прийняття Типового положення сприяє розвитку підприємницької діяльності та збільшенню доходної частини бюджету. В результаті чого є можливість вирішення соціальних потреб через фінансування відповідних заходів районних програм

Показники результативності акту

7. Регуляторний акт досягне своєї мети, якщо:

– діяльність державного адміністратора буде здійснюватися в повному обсязі;

– термін одержання документів дозвільного характеру буде складати не більш десяти робочих днів, буде виключена необхідність суб’єктам господарювання «ходіння по інстанціях»;

– звернення з питань одержання документів дозвільного характеру буде здійснюватися безпосередньо до державного адміністратора, а не до представників відповідних місцевих дозвільних органів.

8. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності акту

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде проведено до набрання ним чинності шляхом опрацювання наданих зауважень та пропозицій за наслідками оприлюднення проекту даного розпорядження. Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводитись не буде.

Перший заступник голови адміністрації О. П. Прокопенко

Залишити відповідь